De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor vraagstukken over stedelijk water

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor vraagstukken over stedelijk water"— Transcript van de presentatie:

1 voor vraagstukken over stedelijk water
Denkstappenmodel voor vraagstukken over stedelijk water Arjan Messelaar (stowa) Robin Bos (HHNK) 28 augustus 2014

2 Vraag Methodiek voor lokale lozingssituatie in stedelijk gebied?

3 Antwoord (1) Voorwaarden voor oplossing: Gezamenlijke ambitie
Kennisniveau Volgen en sturen

4 Antwoord (2) Eisen aan methodiek: Geen normen / beleid
Landelijk toepasbaar Samenwerking

5

6 Stapsgewijs / Is er een probleem? Afwegingen en keuzes vastleggen!
Aanleidingen Nieuwe situatie Wijziging situatie Wijziging ambitie Maatwerk Gezamenlijk! Stapsgewijs / Is er een probleem? Afwegingen en keuzes vastleggen!

7 Structuur Schiften Vergelijken Afwegen

8 Deel 1 Kader vs. ambitie Technische en maatschappelijke functies
Is er (mogelijk) een probleem?

9 Deel 2 Nadere analyse vraagt inzet Gezamenlijke ambitie
Veldwaarnemingen! Eigen kennis en expertise!

10 Deel 3 Denk breed! Totale kosten over levensduur Zonodig heroverwegen
bron watersysteem (bebouwde) omgeving operationeel Totale kosten over levensduur Zonodig heroverwegen Volgen en sturen! VSS

11 Vastleggen!

12 Toekomst DSM = tussenstap op weg naar integrale investeringsafwegingen in stedelijke omgeving Uw ervaringen willen wij weten Eerste ervaringen Robin Bos

13 De eerste ervaringen… Robin Bos

14 Context HHNK

15 Voorbeeld: VGS Heerhugowaard
Ombouw vgs Heerhugowaard Scenario’s: sturing of volledige ombouw Besparing rwzi Geestmerambacht € 5,5 mln

16 Grove schifting

17 Grove schifting Gebruik van kaarten met :
Locatie overstorten en grootte van de lozingen Resultaten ecologische beoordeling stadswateren Beoordeling grootte watergangen en doorspoeling

18 Grove schifting Uitkomst:
Geen problemen/knelpunten geconstateerd of voorzien Twijfels bij gemeente over risico’s van deze aanpassing

19 Nadere analyse Onderzoek door adviesbureau naar effecten op:
De waterkwaliteit Het risico van water op straat Kans op grondwateroverlast Beheer van de riolering Inclusief een risico-analyse

20 Maatregelen Kostenraming scenario’s Eerst tijdelijk ombouwen
Volgen en sturen door 1 jaar monitoring van de effecten Daarna definitief ombouwen (spindelschuiven)

21


Download ppt "voor vraagstukken over stedelijk water"

Verwante presentaties


Ads door Google