De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN Stand van zaken Bestuursakkoord Water in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN Stand van zaken Bestuursakkoord Water in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht."— Transcript van de presentatie:

1 SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN Stand van zaken Bestuursakkoord Water in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

2 Ontstaan BOWA Aanleiding proces KRW Anticiperen op rijks-bezuinigingen: – Feitenonderzoek2009 – Overeenkomst UvW en VNG 2010 – Bestuursakkoord Water 2011 Realiseren van kostenbesparingen!

3

4 Bestuursakkoord Water Doel  Realiseren kostenbesparingen (beperken lasten burger)  Verbeteren kwaliteit  Verminderen kwetsbaarheid (continuïteit)  Versterken innovatie-kansen (klimaatuitdaging) Middel  Kennisontwikkeling en -uitwisseling  Cultuuromslag Intensieve samenwerking in uitvoering taken

5 Kijken naar bestuursakkoord water Bestuursakkoord Water

6 Rol van het BOWA  Toezichthouden op de realisatie van de kostenbesparing en de gemaakte afspraken  Jaarlijks vaststellen van een programma en resultaatsverantwoording

7 Regio Indeling BOWA

8 Mantelovereenkomst Meerwaarde van samenwerking aantonen door resultaten van business-cases Verzamelen kerncijfers voor haalbaarheids- onderzoeken naar samenwerking op rioleringstaken Kostenbesparing: 8% reductie van kosten in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2010

9 Waar staan we nu? 1 e bijeenkomst bestuurders AGV gebied Intentieverklaring concept- mantelovereenkomst Ondertekenen mantelovereenkomst Realisatie doelstellingen: kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid (kennis) April 2010 Mei 2011 Oktober 2012 Februari 2013 December 2020 Uitwerken businesscases Juni 2014

10

11

12 Stok achter de deur: Interventieladder 23 juni: bezoek Visitatiecommissie

13 Tenslotte BOWA kan platform bieden: * Kaderrichtlijn Water * Deltabeslissingen * Afstemming watertaken tussen gemeenten / waterschap Amstel, Gooi en Vecht


Download ppt "SAMENWERKEN IN DE WATERKETEN Stand van zaken Bestuursakkoord Water in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht."

Verwante presentaties


Ads door Google