De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOED KOOPMANSGEBRUIK QUO VADIS? BIJDRAGE AAN DEBAT DOOR RALPH TER HOEVEN Vereniging voor Belastingwetenschap 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOED KOOPMANSGEBRUIK QUO VADIS? BIJDRAGE AAN DEBAT DOOR RALPH TER HOEVEN Vereniging voor Belastingwetenschap 2015."— Transcript van de presentatie:

1 GOED KOOPMANSGEBRUIK QUO VADIS? BIJDRAGE AAN DEBAT DOOR RALPH TER HOEVEN Vereniging voor Belastingwetenschap 2015

2 ALGEMENE INDRUK COMPLIMENTEN AAN DE AUTEURS SCOPE: WAAROM RJ NIET MEEGENOMEN? RAAD VOOR DE FISCALE WINSTBEPALING IS PRIMA IDEE; MET DAARIN RJ VERTEGENWOORDIGER QUO VADIS?: HAD RICHTINGGEVENDER GEKUND

3 BEELD VAN IFRS COMMISSIE SLAAT AF EN TOE PLANK MIS ALS HET GAAT OM IFRS MET NAME MBT DE VERMEENDE PROMINENTIE VAN FAIR VALUE (MARKTWAARDE INFORMATIE); PAG 5/16 (“HERWAARDERING IS IN OVERSTEMMING MET IFRS”) OCI : ZIJN OVERIGE BATEN EN LASTEN (SOMS TBV MATCHING!) SOMMIGE ASPECTEN GEMIST ZOALS COMPONENTENBENADERING SOMS LIGGEN ACCENTEN SCHEEF ZOALS BIJ PENSIOEN EIGEN BEHEER ROL RJ (PAG 5)

4 METHODOLOGIE DAAR WAAR RELEVANT ZIJN OOK RJ BEPALINGEN IN ACHT GENOMEN. MAAR HELAAS NIET OP DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TUSSEN RJ EN IFRS PENSIOENEN KOSTPRIJSHEDGEACCOUNTING

5 VOORRADEN: IFRS IS IN LIJN MET GKG ; EENVOUDIG, VOORZICHTIG EN REALISTISCH; NB: VERVANGINGSWAARDE NIET (!) TOEGESTAAN IN IAS 2. IJZEREN VOORRAADSTELSEL/ COLLECTIEF LIFO ; COMPLEXITEIT IN UITVOERING; VOORTDURENDE DREIGING REALISATIE STILLE RESERVES EN KANS OP MISBRUIK; FISCALE WAARDEN OP EEN GEGEVEN MOMENT NIET MEER REALISTISCH

6 ONDERHANDEN WERK FEITELIJK IS HET ONDERHANDEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN; POSTEN HEBBEN KARAKTER VAN VOORUITGEFACTUREERD; RESP NOG TE FACTUREREN. VOORTSCHRIJDENDE WINSTVERANTWOORDING (POC), EN DAARMEE IFRS, IS PRIMA BASIS VOOR FISCALITEIT; FISCALE WETGEVING IS HIERMEE AL IN LIJN

7 VASTGOED IFRS GEEFT HELDERE CRITERIA OVER AARD VASTGOED (IAS 2, 16, 40) COMPONENTENBENADERING IS ANTWOORD OP EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD (IAS 16.13/14; IAS 40.19)

8 FINANCIËLE INSTRUMENTEN COMMISSIE: IFRS 9: IN UITZONDERINGSGEVALLEN KOSTPRIJS ONZIN: BANKEN ZULLEN BIJNA ALLE UITSTAANDE LENINGEN TEGEN KOSTPRIJS WAARDEREN; GELDT OOK VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJ CORPORATES IN DE FVOCI SYSTEMATIEK WORDT KOSTPRIJSMETHODE GEHANTEERD VOOR W&V (REST OCI) VOOR DERIVATEN DIE DIENEN ALS DEKKING (99%) HEEFT IFRS PRIMA OPLOSSING (DELTA TIJDELIJK IN EV INDIEN EFFECTIEF) COMMISSIE HAD OOK NAAR KOSTPRIJSHEDGEACCOUNTING KUNNEN KIJKEN (RJ)

9 PENSIOENEN IAS 19 EERST GEADOPTEERD (2004) EN LATER WEER LOSGELATEN (2009) DOOR RJ (UNICUM) RJ: VERPLICHTING AAN DE PENSIOENUITVOERDERBENADERING SLUIT BETER AAN BIJ NL PENSIOENSTELSEL (IN BEGINSEL: PREMIE IS LAST) RJ GEEFT PRIMA BASIS VOOR FISCALITEIT; EENVOUDIG, VOORZICHTIG EN REALISTISCH

10 CONCLUSIE OP PENSIOENEN (IAS 19) NA LEVERT IFRS MI EEN GOEDE BASIS OP VOOR GKG ZELFDE GELDT VOOR RJ CONSISTENTIE (BESTENDIGE GEDRAGSLIJN) IS KEY ; BV BIJ TOEPASSING VORM VAN HEDGE ACCOUNTING LEVERT BESPARING OP VAN ADMINISTRATIEVE LASTEN EN MI GEEN EROSIE (OF ONGEWENSTE VOLATILITEIT) OP VAN DE GRONDSLAG


Download ppt "GOED KOOPMANSGEBRUIK QUO VADIS? BIJDRAGE AAN DEBAT DOOR RALPH TER HOEVEN Vereniging voor Belastingwetenschap 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google