De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische Aspecten van Duurzaam Beleggen Robert Smits 4 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische Aspecten van Duurzaam Beleggen Robert Smits 4 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Juridische Aspecten van Duurzaam Beleggen Robert Smits 4 maart 2008

2 Inhoud  Inleiding  De Pensioenwet en Beleggen  De Pensioenwet en Duurzaam Beleggen?  Internationaal  Conclusie

3 Inleiding  Duurzaam Beleggen en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen  ESG issues (environmental, social and governance)  Duurzaam beleggen combineert de financiële doelstellingen van beleggers met hun bezorgdheid over sociale, milieu en ethische kwesties  VBDO Handreiking Duurzaam Beleggen 2005: "de prestaties van duurzame beleggingsfondsen zijn positief of neutraal ten opzichte van reguliere beleggingsfondsen"  Pensioenwet kent deze begrippen niet

4 De Pensioenwet en Beleggen (1)  Beleggingsbeleid in overeenstemming met de prudent-person regel (135 Pw)  Activa beleggen in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden (loyaliteitsbeginsel)  Beleggingen in 'sponsor' maximaal 5%  Beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering

5 De Pensioenwet en Beleggen (2)  Geen leningen tenzij tijdelijk en voor liquiditeitsdoelstellingen (136 Pw)  Tijdelijk niet kunnen voldoen aan verplichtingen (tijdelijk is maximaal 1 jaar)  Of ter verbetering van het risicoprofiel van het fonds  Technische voorzieningen en leningen worden volledig door waarden gedekt (133 Pw)

6 De Pensioenwet en Beleggen (3)  Besluit FTK (art. 13)  Veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rendement waarborgen van de portefeuille als geheel  Hoofdzakelijk op gereglementeerde markten  Overige beleggingen tot prudent niveau beperken  Derivaten toegestaan voor vermindering risicoprofiel en doeltreffend portefeuillebeheer  Vermijden bovenmatig risico m.b.t. één wederpartij  Diversificatie ter vermijding van afhankelijkheid in bepaalde waarden, emittent of groep van ondernemingen

7 De Pensioenwet en Duurzaam Beleggen? (1)  Geen bepalingen over duurzaam beleggen  Prudent-person en beginsel van beleggingsvrijheid staan centraal  Belang van de deelnemers staat voorop (loyaliteit)  Belang is primair een financieel belang immers: pensioenfonds is vermogensbeheerder van een doelvermogen  Het één sluit het ander niet uit maar beleggingsbeperkingen kunnen strijdig zijn met dit belang  Duurzaam is geen onderdeel van prudent person  Zembla

8 De Pensioenwet en Duurzaam Beleggen? (2)  Onderscheid tussen negative screening en positive screening  Negative screening en de prudent-person regel: gemiste kansen?  Positive screening en de prudent-person regel: tie-breaker factoren.  Nevendoelstellingen slechts een rol als dit niet ten koste gaat van het rendementsprofiel (US Department of Labor)  Donner: pensioenfondsen dienen niet voor anderen te bepalen wat onder een betere wereld moet worden verstaan. Wel is het onderdeel van hun verantwoordelijkheid dat zij door het beleggingsbeleid een betere wereld niet schaden.

9 Internationaal  Engeland wordt als voortrekker gezien, maar….  Veel Europese landen kennen transparantie- beginsel  Geen verplichting tot duurzaam beleggen maar rapporteren  Zweden: milieu- en ethische overwegingen hanteren zonder het algemene doel om hoge winsten te maken op te geven

10 Conclusie  Binnen het juridisch kader handelen in het beste financiële belang van de deelnemers  Pensioenfonds moet aannemelijk maken dat het gevoerde vermogensbeheer bijdraagt aan die doelstelling  ESG beleggingen zijn "collateral benefits"

11 Clifford Chance, Droogbak 1A, 1013 GE Amsterdam, The Netherlands © Clifford Chance LLP 2008 Clifford Chance LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC323571 Registered office: 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ We use the word 'partner' to refer to a member of Clifford Chance LLP, or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications www.cliffordchance.com Juridische Aspecten van Duurzaam Beleggen DMS Footer here


Download ppt "Juridische Aspecten van Duurzaam Beleggen Robert Smits 4 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google