De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Inleiding herziening richtlijn brandstofkwaliteit 98/70/EG CCIM- stakeholderoverleg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Inleiding herziening richtlijn brandstofkwaliteit 98/70/EG CCIM- stakeholderoverleg."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Inleiding herziening richtlijn brandstofkwaliteit 98/70/EG CCIM- stakeholderoverleg Europese milieu- transportdossiers. 25 februari 2008 Degaillier Michel

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Europese issues Energetische afhankelijkheid verminderen; De kwaliteit van de brandstoffen verbeteren om aan nieuwe behoeften te voldoen; De energetische doeltreffendheid van de brandstofketens (fossiel + hernieuwbaar) verbeteren;

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 SITUATIE BE verbruiksindicator stijgt: 2006 10,1 miljard liter 2007 10,4 miljard liter De verhoging van de behoeften doet de prijs van de brandstoffen stijgen ; De verhoging van de behoeften doet de uitstoot van GHG en luchtvervuilende stoffen toenemen; Opportuniteiten voor R&D op het vlak van lokale en globale oplossingen;

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Nieuwe kwaliteit van de brandstoffen en nieuwe behoeften (1/2) nieuwe technologische evoluties op gebied van motorisatie, uitrustingen voor de behandeling van uitlaatgassen, enz. vermindering van de GHG-uitstoot van de brandstofketen ;

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Nieuwe kwaliteit van de brandstoffen en nieuwe behoeften (2/2)  dit is een doelstelling voor de nieuwe voertuigen, niet voor de oude;  de nieuwe kwaliteit vereist bijkomende behoeften qua energie en dus qua GHG

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Biobrandstoffen Maar niet op eender welke voorwaarde: De analyse van de levenscyclus bepalen in een «well to wheels»-benadering ; Positieve balans van GHG ; De notie van duurzaamheid verbreden naar andere dimensies van duurzame ontwikkeling ; Loskoppelen van de productie van biomassa voor voeding.

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Doelstellingen: artikel 7a (1/2) De vermindering van GHG van de biobrandstofketen harmoniseren op Europees niveau ; Ontwikkelen van gezamenlijke methodologieën voor de verschillende brandstofketens ; De balans van GHG in functie van de toeleveringsbronnen van energie evalueren ; Geharmoniseerde duurzaamheidscriteria bepalen.

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Doelstellingen: article 7a (2/2) De GHG-winst kan niet dienen om de GHG te verminderen van raffinaderijen waar de energetische doeltreffendheid niet optimaal is; Het gebruik vermijden van bepaalde energiebronnen die meer GHG produceren; Het gebruik vermijden van biomassa die een impact heeft op «land use change», koolstofreservoirs, de prijs van voedingsmiddelen, de biodiversiteit, enz.

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Stand van zaken en evolutie 1 januari 2009 duurzaamheidcriteria harmonisatie met het hernieuwbare energie richtlijn; 10 % biofuel tegen 2020 ; maatregelen die het brandstofverbruik reduceren; Vermindert de te produceren kwantiteit van biobrandstof; Vermindert de oppervlakte te verbouwen voor energiebiomassa; Vermindert GHG en luchtvervuilende stoffen; vermindert onze e nergetische afhankelijkheid etc

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Voorziene kalendar Eerste lezing (Raad) : juni 2008

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Haartelijk dank !


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Inleiding herziening richtlijn brandstofkwaliteit 98/70/EG CCIM- stakeholderoverleg."

Verwante presentaties


Ads door Google