De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAFI Week 5 1.Financiële instrumenten (in relatie tot) 2. Valuta- en renterisico’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAFI Week 5 1.Financiële instrumenten (in relatie tot) 2. Valuta- en renterisico’s."— Transcript van de presentatie:

1 CAFI Week 5 1.Financiële instrumenten (in relatie tot) 2. Valuta- en renterisico’s

2 1 Wat zijn financiële instrumenten?

3 Financiële instrumenten -Rechten of -Verplichtingen om -Liquide middelen of -Andere financiële instrumenten -Op enig moment te -Leveren of -Ontvangen

4 2 Voorbeelden financiële instrumenten?

5 Financiële instrumenten Voorbeelden -Liquide middelen -Vorderingen -Schulden -Eigen vermogen -Derivaten

6 Risico’s -Balansposten (fair value hedge) -Cash-flow (cash-flow hedge)

7 Risico’s Fluctuatie van prijzen, tarieven, koersen Afdekken of hedgen Hoe?

8 Afdekken risico’s Afdekken/hedgen met (bijzondere) financiële instrumenten Derivaten -Swaps -Termijntransacties -Opties

9 Derivaten Kenmerken: -(bijzonder) Financieel instrument (dus ook de kenmerken daarvan) -Lage aanschafprijs -Toekomstige afwikkeling -Doel is mitigeren risico of juist speculatie

10 Comptabele verwerking derivaten Termijntransactie: 1.Leververplichting 2.Ontvangstrecht N.B. Tevens recht om te leveren, plicht om af te nemen.

11 Comptabele verwerking derivaten Opties: Recht om te verkopen of te kopen. On balance of off balance?

12 Comptabele verwerking derivaten 1.Waardering derivaat in de balans tegen? Reële waarde  marktwaarde 2. Waardering onderliggende waarde tegen? Reële waarde  marktwaarde

13 Geamortiseerde kostprijs Wanneer wordt de geamortiseerde kostprijs gebruikt?

14 Geamortiseerde kostprijs Beleggingen in obligaties met het doel deze te houden tot aan de expiratiedatum.

15 Berekening geamortiseerde kostprijs Conform amortisatiemethode obligatieleningen (zie week 4) Contante waarde renteontvangsten + contante waarde aflossing Vrijval agio/disagio: couponrente minus effectieve (of marktrente) x restant vordering obligatie aan het begin van het jaar Boekwaarde begin +/- vrijval (dis-)agio = boekwaarde eind


Download ppt "CAFI Week 5 1.Financiële instrumenten (in relatie tot) 2. Valuta- en renterisico’s."

Verwante presentaties


Ads door Google