De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen overgang PO-VO www.poraad.nl. Programma Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen overgang PO-VO www.poraad.nl. Programma Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht."— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen overgang PO-VO www.poraad.nl

2 Programma Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo Toelaatbaarheidsverklaring

3 www.poraad.nl Verplichte eindtoets Verplicht toetsen taal en rekenvaardigheden Vanaf 2015/2016 rapportage referentieniveaus leesvaardigheid, taalverzorging en algemene rekenvaardigheid Keuze voor toets van één toetsaanbieder Vóór 30 januari inschrijven In principe voor alle schoolverlaters in BaO, nog niet voor SBO en SO

4 www.poraad.nl Overgangsjaar 14/15 Centrale eindtoets Andere door de minister toegelaten eindtoetsen IEP Eindtoets Route 8 Afnamemoment: half april/half mei Toetsen uit regeling Leerresultaten PO Drempelonderzoek 678 LVS-toetsen rekenen-wiskunde en begrijpend lezen Cito Toets begrijpend lezen 678 onderwijsadvisering Afnamemoment zoals gebruikelijk

5 www.poraad.nl Uitzonderingsgroepen deelname Zeer moeilijk lerende leerlingen Meervoudig gehandicapte leerlingen die moeilijk leren Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen

6 www.poraad.nl Toezicht eindopbrengsten Normen voor centrale eindtoets en toetsen regeling Leerresultaten Buiten beschouwing in berekening: Leerlingen met een ontheffingsgrond Toelaatbaar PrO of VSO Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen Instroom in groep 7 of 8 Kort in NL verblijven en NL onvoldoende beheersen

7 www.poraad.nl Schooladvies Verstrekken vóór 1 maart (schriftelijk vastgelegd) voor 15 maart opnemen in BRON Maximaal twee schoolsoorten/leerwegen Leidend bij toelating VO Bij hogere score eindtoets heroverwegen verplicht Schooladvies en score eindtoets onderdeel OKR In regio afspraken mogelijk over opstellen schooladvies en gegevensoverdracht

8 www.poraad.nl Toelating tot VO Schooladvies leidend en inbouwen ruimte voor bijgestelde adviezen Toelating niet langer afhankelijk van eindtoets VO mag geen andere gegevens vragen of eisen als tweede gegeven Toelatingsbeleid o.b.v. grondslag en aanvullende eisen profielscholen mogelijk Eigen plaatsingsbeleid (loting, brusjes) mogelijk Tot 1-1-16: voor plaatsing PrO indicatie RVC-VO vereist (eindtoets dus geen functie als 2 e gegeven)

9 www.poraad.nl Zorgplicht Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning Extra aandacht groep 7 tot en met klas 2 Aanmelding -> zorgplicht -> passende plek Stroomschema’s Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), altijd nieuwe TLV noodzakelijk bij overgang naar VO Nieuw schema concrete situaties rond TLV

10 www.poraad.nl Aanvraag TLV bij overgang PO-VO Het is voor het VO dus een nieuwe TLV Ontvangende school vraagt aan bij het SWV Van toepassing is het SWV waar de leerling woont. Dit SWV blijft verantwoordelijk voor afhandeling en betaling als de TLV later vernieuwd/verlengd moet worden.

11 www.poraad.nl TLV; overgangssituatie Leerling zit met CvI-indicatie op het (v)so Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven op een (v)so-school, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder dat zij een tlv nodig hebben. Dit geldt alleen voor deze school. SWV kan eerder herarrangeren als ouders akkoord gaan. Voor plaatsing na die periode op het (v)so of bij verhuizing naar een andere (v)so-school is wel een tlv nodig. Dus ook SO-VSO.

12 www.poraad.nl Wettelijk kader Wetswijziging Eindtoetsing PO Toetsbesluit PO Inrichtingsbesluit VO Wet- en regelgeving PaO

13 www.poraad.nl Meer informatie www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl www.passendonderwijs.nl www.poraad.nl www.vo-raad.nl

14 www.poraad.nl Vragen


Download ppt "Wijzigingen overgang PO-VO www.poraad.nl. Programma Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht."

Verwante presentaties


Ads door Google