De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De overgang van primair naar voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De overgang van primair naar voortgezet onderwijs
Walter de Wit en Eelco van Aarsen Vierde landelijke LEA conferentie 20 januari 2011

2 Opzet De overgang van PO naar VO in de praktijk Knelpunten en risico’s
Hoe zit dat in uw context? Knelpunten en risico’s Spelen die ook in uw context? Kan de LEA deze verminderen? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn/komen er? Hoe grijpen die in op knelpunten en risico’s?

3 Inleiding: proces in de praktijk (een voorbeeld)
Leerlingvolgsysteem / leerkrachtobservaties Onderzoek PrO/LWOO Voorlopig schooladvies Open dagen van VO-scholen Cito-eindtoets / Intelligentieonderzoek Definitief schooladvies Aanmelding bij VO (1 of meer scholen) Koude en warme informatieoverdracht Toelating en plaatsing op het VO Start VO leerlingbegeleiding e/o remediale hulp

4 Hoe verloopt het proces van de overgang PO/VO bij u? (feitelijk)

5 Welke knelpunten spelen in uw context?
Knelpunten voor PO Knelpunten voor VO Knelpunten voor de samenleving

6 Knelpunten en risico’s
Selectie en plaatsing Over- en onderadvisering / adviespatronen scholen Over- en onderplaatsing in VO Verschillende toelatingscriteria VO (risico op shoppende ouders) Doorlopende zorg- en leerlijn Leerlinggegevens zijn onbruikbaar voor VO (te divers, te veel, te weinig, ‘gecensureerd’) VO maakt te weinig gebruik van ‘voorwerk’ PO Aansluiting onderwijsinhoud Risico: Uitval, afstroom, verveling, onderpresteren, gedragsproblemen.

7 In hoeverre kan de LEA deze verminderen?

8 Mogelijke onderwerpen voor op de LEA
Afspraken over: Uniform tijdpad (aanmeld-, loting en plaatsingsdata) Uniforme toelatingscriteria Uniforme informatieoverdracht Gezamenlijke voorlichting aan ouders Ontmoeting PO en VO

9 Wat weten we uit onderzoek over voorspellende waarde?
Schooladvies is betere voorspeller van later schoolsucces dan Cito-eindtoets Weinig bekend over voorspellende waarde van LOVS of intelligentieonderzoek Nuancering: Cito-score vaak verdisconteerd in schooladvies Schooladvies als ‘self-fulfilling prohesy’

10 Oberon adviezen Gebruik een schoolvorderingenscore
Maak onderscheid in: Direct plaatsbaar Overleg op grond van LOVS Aanvullend onderzoek vereist Voor criteria, gebruik landelijke doorstroomcijfers

11 Voorbeeld: Criteria Theoretische leerweg

12 Nieuwe (/mogelijke) ontwikkelingen
Referentieniveaus taal en rekenen Verplichte overdracht van behaald niveau VO weet waartoe het PO opleidt VO weet waar de leerling is gebleven Verplichte eindtoets? Eén toets of keuzevrijheid voor een eindtoets? Opschuiven eindtoets? Zo laat mogelijk (optimaliseren onderwijstijd)? In het voorjaar (geeft VO-scholen tijd zorgvuldig te plaatsen)? Invoering Elektronisch Leerdossier (ELD) Veiliger en makkelijker Privacyvraagstukken Bedreiging goede praktijken

13


Download ppt "De overgang van primair naar voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google