De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Informatieavond Groep 8 4 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Informatieavond Groep 8 4 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Informatieavond Groep 8 4 september 2014

2  Kennismaken  Hoe wordt er gewerkt in groep 8  Activiteiten dit jaar  PO-VO procedure  Contactouders/ E-maillijst controleren Wat gaan we doen?

3 Voor de herfstvakantie  Florine: Ma t/m wo  F.pardoen@askoscholen.nl  Marcia: Do en Vr  m.hinojosa@askoscholen.nl Na de herfstvakantie:  Iris: Ma t/m Do  i.mens@askoscholen.nl  Marcia: Vrijdag Bezetting groep 8

4  Kinderen voorbereiden / oriënteren op het naderende Voortgezet Onderwijs  Differentiatie naar niveau in leerstof en tempo (afhakers, andere / extra leerstof voor havo /vwo ‘ers ).  Ontwikkelen van vaardigheden die op VO van groot belang zijn zoals: zelfstandig werken, omgaan met huiswerk, huiswerkcijfers bijhouden, eigen initiatief nemen, verantwoordelijkheid voor eigen resultaten ……..! Doelen groep 8

5 Weekrooster

6 Het referentiekader: Duidelijke omschrijving wat elke leerling moet kennen en kunnen als het om de basiskennis en vaardigheden gaat. Waarom?  Aansluiting po-vo  Herhaling en hiaten in leerstof voorkomen Referentieniveau

7 Voorbeeld

8  Bij de vakken: rekenen, begrijpend lezen en (werkwoord-) spelling.  Voor of na de basisuitleg, hierin:  terugkijken naar vorige lessen  Stapsgewijs de opdracht doorspreken  Begeleide inoefening.  Voor wie:  Leerlingen die een D/E score hebben  Leerlingen die bij het betreffende onderdeel eerder zijn uitgevallen Extra Instructie

9 Methoden en leerstof Rekenen: Wereld in getallen Werkt met weektaken en 3 niveau’s van verwerking Engels: a) Numbers and letters, e) Food and drinks, b) Calendar, f) The world around me, c) People and animals, g) School, hobbies and sport, d) Grammar,h) Games and Songs. Taal: a)Woordenschat (woordleer- en woordonthoudvaardigheden) b)Spreken/luisteren c)Taalbeschouwing (Zinsontleden, woordbenoemen, werkwoordspelling) d)Schrijven (schrijfvaardigheden en tekstsoorten) Spelling: a)Alle spellingcategorieën b)Werkwoordspelling c)Woordenschat

10  Geschiedenis thema’s Tijd van regenten en vorsten (De gouden eeuw) Tijd van pruiken en revoluties (De Franse tijd) Tijd van burgers en stoommachines (Ontstaan democratie) Tijd van wereldoorlogen (WOI en WOII) !! Tijd van televisie en computer (Opnieuw oorlog) Wereldoriëntatie  Topografie De wereld Kaartvaardigheden  Aardrijkskunde thema’s Klimaten en grondsoorten !! Noord-Amerika – door De Verenigde Staten als een correspondent Zuid-Amerika – een lied over Zuid Amerika met een rapper Afrika – een fotoboek over Afrika als een fotojournalist Azië – een tentoonstelling over India zoals in een museum  Natuurthema’s voortplanting en ontwikkeling energie en kracht licht, geluid en warmte waarneming, uitscheiding, transport, afweer en erfelijkheid vaste stoffen, vloeistoffen en gassen voeding

11  Woordenschat en technisch lezen zijn de grootste belemmeringen bij het begrijpen van teksten. De enige manier om die te verbeteren is door te lezen. lezen leer je door te lezen (Vernooij, 2010).  Het begrip van de tekst kunt u vergroten door vragen te stellen, tijdens het lezen en na het lezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals:  Voor het lezen  Waar denk je dat de tekst over gaat als je kijkt naar de titel en de plaatjes?  Wat weet je al van dit onderwerp?  Wat wil je te weten komen?  Tijdens het lezen  Klopt je voorspelling over de inhoud van de tekst?  Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken?  Hoe zal de tekst verder gaan?  Na het lezen  Ben je te weten gekomen wat je wilde weten?  Kun je in het kort vertellen wat er in de tekst staat? Lezen!!

12  Grote thema’s  Drugs en alcoholpreventie  Seksuele voorlichting  Het VO/ de brugklas  Wereldoorlogen  Afscheid groep 8  Kleine thema’s  De kinderboekenweek (Feest)  Lampionnen maken met kleuters  Klimaten Thema’s

13  Kampdatum: Nog onbekend  Locatie: Vierhouten  Nadere informatie volgt t.z.t.  Schoolreis  (ASKO) Sportdag  CITO Uitblaasdag  Diverse voorstellingen Uitstapjes en Kamp

14 Tutoring Waarom? je begrijpt pas iets echt goed als je het aan andere kunt uitleggen. de verbale mogelijkheden verbeteren het efficient werken verbetert: tijdsplanning, ordening van materialen, doelgericht werken er treedt een positievere houding op t.o.v. het betreffende schoolvak versterkt het zelfbeeld verdere ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel geduld en aandacht voor een ander

15 Werkt het? De tutoren gingen bijna evenveel vooruit als de leerlingen die ze onderwezen. “Ze kan al heel goed lezen alleen als ik vraag waar het verhaal over gaat weet ze dat niet”. “Heel goed! Nog blijven oefenen dan ben je een kampioen in lezen!”

16 Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs POVO-procedure 2010-2011

17  Alle afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure.  De kernprocedure zorgt ervoor dat de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt.  In de kernprocedure staan de volgende elementen centraal: het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en het beschikbaar hebben van onderwijskundige informatie. Kernprocedure??

18 Het Voortgezet Onderwijs

19 Het advies  Het advies is gebaseerd op: Schoolloopbaan van kinderen Uitslagen van schooltoetsen (methode en LVS) Oordeel leerkracht groep 7/8 over:  werkhouding  motivatie  zelfstandigheid  Het definitieve advies wordt bepaald door directie en ib, de leerkracht van groep 7 en de leerkrachten van groep 8.

20  De CITO is dit jaar 21, 22 en 23 April  Doel: ondersteunen van het advies van de school.  2 Soorten CITO Toetsen:  de Eindtoets Basis (moeilijker)  en de Eindtoets Niveau (iets makkelijker, vmbo b-k)  25% overlap, zelfde schaal, andere normering.  Omdat de eindtoetsen B en N elkaar deels overlappen, scoort iedere leerling op dezelfde schaal en kan met beide niveaus dezelfde typen vervolgonderwijs worden geadviseerd. Allebei de toetsen, B en N, geven een score op dezelfde ‘schaal’ van 501 tot 550. CITO Eindtoets (heet nu Centrale Eindtoets)

21 Onderdelen Cito

22  Het schooladvies is leidend geworden, ook voor het VO. Dit schooladvies moet vóór 1 maart bekend zijn.  Het resultaat op de centrale eindtoets kan niet gebruikt worden voor het schooladvies.  Toelating hangt af van het resultaat van de eindtoets. Een middelbare school mag geen andere gegevens gebruiken of eisen. De basisschool mag het wel gebruik ter onderbouwing van het advies.  Heroverwegen schooladvies  Cito beter dan schooladvies: De school zal het schooladvies heroverwegen. Dit kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar hoeft niet. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd.  Cito minder dan het schooladvies: de school mag het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling in het voortgezet onderwijs.  Geen studievaardigheden, wel grammatica en interpunctie.  Meedoen?  Leerlingen met een LWOO of praktijkonderwijs verwijzing moeten nu gewoon deelnemen aan de Eindtoets.  Uitzondering: leerlingen met een IQ onder de 70 en verwijzing naar praktijkonderwijs. www.centraleeindtoetspo.nl veranderingen

23 CITO uitslag

24 Basisschooladvies Aanvullend onderzoek verplicht Overleg met basisschool verplicht Automatisch toelaatbaar PO onderbouwt BSA met aanvullende onderwijskundige informatie VO vraagt indien gewenst om aanvullende onderwijskundige informatie VMBO-basis VMBO-basis/kader 514 en lager515 t/m 518519 en 520521 en hoger VMBO-kader520 en lager521 t/m 526527 en 528529 en hoger VMBO-gemend526 en lager527 t/m 531532 en 533534 en hoger VMBO-theoretisch VMBO-theoretisch / HAVO 526 en lager527 t/m 531532 en 533534 en hoger HAVO HAVO / VWO 531 en lager532 t/m 535536 en 537538 en hoger VWO529 en lager540 t/m 544545 en hoger CITO-scores

25  Leerweg ondersteunend onderwijs  LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening.  Bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun VMBO diploma te behalen.  Leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar komen mogelijk in aanmerking voor lwoo.  Bij meer dan 3 jaar leerachterstand komt een leerling in aanmerking voor praktijkonderwijs. LWOO

26  Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: ■ praktijkonderwijs ■ een vorm van VMBO + lwoo ■ VMBO-basis ■ VMBO-basis/kader ■ VMBO-kader Wie krijgen aanvullend onderzoek?

27  LAT (Leer-Achterstanden-Toets)  Afname: week 39 en 40  4 domeinen: Inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling.  Bij een achterstand van meer dan 1,5 jaar op minimaal 2 domeinen (min. één onderdeel moet rekenen of begrijpend lezen zijn) volgt een Cap.  Cap (Capaciteiten onderzoek)  Intelligentieonderzoek  Afname is in december  De uitslag van de Cap kan met de LAT leiden tot een LWOO verwijzing. LAT en Cap

28  Iedere leerling mag zich maar op één school tegelijk aanmelden.  Maar één aanmeldingsformulier! Begin al vlot met het bezoeken van VO scholen, ook als er nog geen open dagen zijn. Een ochtend meelopen geeft ook vaak een ander beeld. Veel scholen staan hier voor open. Aanmelden

29  Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de keuzegids VO (na de herfstvakantie).  Met hun kind de schoolkeuze bespreken  Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open dagen/avonden in januari en februari  Hun kind op tijd aanmelden Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?

30  September:  Gesprekken met ouders over leerlingen die in aanmerking komen voor de LAT (Leer-Achterstanden- Toets) (Monique)  Afname LAT (week 39 en 40)  November:  Leerling- en oudergesprekken (voortgang bekijken, waar staat de leerling nu, wat zijn de werkpunten?)  Uitdelen keuzegids  Opgeven CAP  December:  Afname CAP  Jan-mrt:  Open dagen  Uiterlijk 1 maart definitief advies Meer data volgen hopelijk snel... Tijdspad

31 Einde Vakantie boeken?? De afscheidsavond is op woensdag 1 juli 2015


Download ppt "Welkom bij de Informatieavond Groep 8 4 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google