De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Informatieavond
4 september 2014 Welkom bij de Informatieavond Groep 8

2 Wat gaan we doen? Kennismaken Hoe wordt er gewerkt in groep 8
Activiteiten dit jaar PO-VO procedure Contactouders/ lijst controleren

3 Bezetting groep 8 Voor de herfstvakantie Florine: Ma t/m wo
Marcia: Do en Vr Na de herfstvakantie: Iris: Ma t/m Do Marcia: Vrijdag

4 Doelen groep 8 Kinderen voorbereiden / oriënteren op het naderende Voortgezet Onderwijs Differentiatie naar niveau in leerstof en tempo (afhakers, andere / extra leerstof voor havo /vwo ‘ers ). Ontwikkelen van vaardigheden die op VO van groot belang zijn zoals: zelfstandig werken, omgaan met huiswerk, huiswerkcijfers bijhouden, eigen initiatief nemen, verantwoordelijkheid voor eigen resultaten ……..!

5 Weekrooster

6 Referentieniveau Het referentiekader:
Duidelijke omschrijving wat elke leerling moet kennen en kunnen als het om de basiskennis en vaardigheden gaat. Waarom? Aansluiting po-vo Herhaling en hiaten in leerstof voorkomen

7 Voorbeeld

8 Extra Instructie Bij de vakken: rekenen, begrijpend lezen en (werkwoord-) spelling. Voor of na de basisuitleg, hierin: terugkijken naar vorige lessen Stapsgewijs de opdracht doorspreken Begeleide inoefening. Voor wie: Leerlingen die een D/E score hebben Leerlingen die bij het betreffende onderdeel eerder zijn uitgevallen

9 Methoden en leerstof Rekenen: Wereld in getallen
Werkt met weektaken en 3 niveau’s van verwerking Engels: a) Numbers and letters, e) Food and drinks, b) Calendar, f) The world around me, c) People and animals, g) School, hobbies and sport, d) Grammar, h) Games and Songs. Taal: Woordenschat (woordleer- en woordonthoudvaardigheden) Spreken/luisteren Taalbeschouwing (Zinsontleden, woordbenoemen, werkwoordspelling) Schrijven (schrijfvaardigheden en tekstsoorten) Spelling: Alle spellingcategorieën Werkwoordspelling Woordenschat

10 Wereldoriëntatie Geschiedenis thema’s
Tijd van regenten en vorsten (De gouden eeuw) Tijd van pruiken en revoluties (De Franse tijd) Tijd van burgers en stoommachines (Ontstaan democratie) Tijd van wereldoorlogen (WOI en WOII) !! Tijd van televisie en computer (Opnieuw oorlog) Topografie De wereld Kaartvaardigheden Natuurthema’s voortplanting en ontwikkeling Aardrijkskunde thema’s energie en kracht Klimaten en grondsoorten !! licht, geluid en warmte Noord-Amerika – door De Verenigde Staten als een correspondent waarneming, uitscheiding, transport, afweer en erfelijkheid Zuid-Amerika – een lied over Zuid Amerika met een rapper vaste stoffen, vloeistoffen en gassen voeding Afrika – een fotoboek over Afrika als een fotojournalist Azië – een tentoonstelling over India zoals in een museum

11 Lezen!! Woordenschat en technisch lezen zijn de grootste belemmeringen bij het begrijpen van teksten. De enige manier om die te verbeteren is door te lezen. lezen leer je door te lezen (Vernooij, 2010). Het begrip van de tekst kunt u vergroten door vragen te stellen, tijdens het lezen en na het lezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals: Voor het lezen Waar denk je dat de tekst over gaat als je kijkt naar de titel en de plaatjes? Wat weet je al van dit onderwerp? Wat wil je te weten komen? Tijdens het lezen Klopt je voorspelling over de inhoud van de tekst? Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken? Hoe zal de tekst verder gaan? Na het lezen Ben je te weten gekomen wat je wilde weten? Kun je in het kort vertellen wat er in de tekst staat?

12 Thema’s Grote thema’s Kleine thema’s Drugs en alcoholpreventie
Seksuele voorlichting Het VO/ de brugklas Wereldoorlogen Afscheid groep 8 Kleine thema’s De kinderboekenweek (Feest) Lampionnen maken met kleuters Klimaten

13 Uitstapjes en Kamp Kampdatum: Nog onbekend Locatie: Vierhouten
Nadere informatie volgt t.z.t. Schoolreis (ASKO) Sportdag CITO Uitblaasdag Diverse voorstellingen

14 Tutoring Waarom? je begrijpt pas iets echt goed als je het aan andere kunt uitleggen. de verbale mogelijkheden verbeteren het efficient werken verbetert: tijdsplanning, ordening van materialen, doelgericht werken er treedt een positievere houding op t.o.v. het betreffende schoolvak versterkt het zelfbeeld verdere ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel geduld en aandacht voor een ander

15 Werkt het? De tutoren gingen bijna evenveel vooruit als de leerlingen die ze onderwezen. “Ze kan al heel goed lezen alleen als ik vraag waar het verhaal over gaat weet ze dat niet”. “Heel goed! Nog blijven oefenen dan ben je een kampioen in lezen!”

16 Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs
POVO-procedure Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

17 Kernprocedure?? Alle afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure. De kernprocedure zorgt ervoor dat de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt. In de kernprocedure staan de volgende elementen centraal: het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en het beschikbaar hebben van onderwijskundige informatie.

18 Het Voortgezet Onderwijs

19 Het advies Het advies is gebaseerd op: Schoolloopbaan van kinderen
Uitslagen van schooltoetsen (methode en LVS) Oordeel leerkracht groep 7/8 over: werkhouding motivatie zelfstandigheid Het definitieve advies wordt bepaald door directie en ib, de leerkracht van groep 7 en de leerkrachten van groep 8.

20 CITO Eindtoets (heet nu Centrale Eindtoets)
De CITO is dit jaar 21, 22 en 23 April Doel: ondersteunen van het advies van de school. 2 Soorten CITO Toetsen: de Eindtoets Basis (moeilijker) en de Eindtoets Niveau (iets makkelijker, vmbo b-k) 25% overlap, zelfde schaal, andere normering. Omdat de eindtoetsen B en N elkaar deels overlappen, scoort iedere leerling op dezelfde schaal en kan met beide niveaus dezelfde typen vervolgonderwijs worden geadviseerd. Allebei de toetsen, B en N, geven een score op dezelfde ‘schaal’ van 501 tot 550.

21 Onderdelen Cito

22 veranderingen Het schooladvies is leidend geworden, ook voor het VO. Dit schooladvies moet vóór 1 maart bekend zijn. Het resultaat op de centrale eindtoets kan niet gebruikt worden voor het schooladvies. Toelating hangt af van het resultaat van de eindtoets. Een middelbare school mag geen andere gegevens gebruiken of eisen. De basisschool mag het wel gebruik ter onderbouwing van het advies. Heroverwegen schooladvies Cito beter dan schooladvies: De school zal het schooladvies heroverwegen. Dit kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar hoeft niet. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd. Cito minder dan het schooladvies: de school mag het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen invloed op de toelating van de leerling in het voortgezet onderwijs. Geen studievaardigheden, wel grammatica en interpunctie. Meedoen? Leerlingen met een LWOO of praktijkonderwijs verwijzing moeten nu gewoon deelnemen aan de Eindtoets. Uitzondering: leerlingen met een IQ onder de 70 en verwijzing naar praktijkonderwijs.

23 CITO uitslag

24 CITO-scores Basisschooladvies Aanvullend onderzoek verplicht
Overleg met basisschool verplicht Automatisch toelaatbaar PO onderbouwt BSA met aanvullende onderwijskundige informatie VO vraagt indien gewenst om aanvullende onderwijskundige informatie VMBO-basis VMBO-basis/kader 514 en lager 515 t/m 518 519 en 520 521 en hoger VMBO-kader 520 en lager 521 t/m 526 527 en 528 529 en hoger VMBO-gemend 526 en lager 527 t/m 531 532 en 533 534 en hoger VMBO-theoretisch VMBO-theoretisch / HAVO HAVO HAVO / VWO 531 en lager 532 t/m 535 536 en 537 538 en hoger VWO 529 en lager 540 t/m 544 545 en hoger

25 LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs
LWOO is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening. Bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun VMBO diploma te behalen. Leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar komen mogelijk in aanmerking voor lwoo. Bij meer dan 3 jaar leerachterstand komt een leerling in aanmerking voor praktijkonderwijs.

26 Wie krijgen aanvullend onderzoek?
Afgesproken is dat bij alle leerlingen met een beoogd advies voor een van de volgende onderwijssoorten de leervorderingen worden onderzocht: ■ praktijkonderwijs ■ een vorm van VMBO + lwoo ■ VMBO-basis ■ VMBO-basis/kader ■ VMBO-kader

27 LAT en Cap LAT (Leer-Achterstanden-Toets) Afname: week 39 en 40
4 domeinen: Inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Bij een achterstand van meer dan 1,5 jaar op minimaal 2 domeinen (min. één onderdeel moet rekenen of begrijpend lezen zijn) volgt een Cap. Cap (Capaciteiten onderzoek) Intelligentieonderzoek Afname is in december De uitslag van de Cap kan met de LAT leiden tot een LWOO verwijzing.

28 Aanmelden Iedere leerling mag zich maar op één school tegelijk aanmelden. Maar één aanmeldingsformulier! Begin al vlot met het bezoeken van VO scholen, ook als er nog geen open dagen zijn. Een ochtend meelopen geeft ook vaak een ander beeld. Veel scholen staan hier voor open.

29 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?
Oriënteren op verschillende scholen bv. met behulp van de keuzegids VO (na de herfstvakantie). Met hun kind de schoolkeuze bespreken Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de open dagen/avonden in januari en februari Hun kind op tijd aanmelden

30 Tijdspad September: November: December: Jan-mrt:
Gesprekken met ouders over leerlingen die in aanmerking komen voor de LAT (Leer-Achterstanden-Toets) (Monique) Afname LAT (week 39 en 40) November: Leerling- en oudergesprekken (voortgang bekijken, waar staat de leerling nu, wat zijn de werkpunten?) Uitdelen keuzegids Opgeven CAP December: Afname CAP Jan-mrt: Open dagen Uiterlijk 1 maart definitief advies Meer data volgen hopelijk snel...

31 Einde Vakantie boeken?? De afscheidsavond is op woensdag 1 juli 2015


Download ppt "Welkom bij de Informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google