De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met sarcoïdose  Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend  Evenwicht tussen werk en privé verstoord  Moeilijk om toe te geven dat het niet meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met sarcoïdose  Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend  Evenwicht tussen werk en privé verstoord  Moeilijk om toe te geven dat het niet meer."— Transcript van de presentatie:

1

2 Werken met sarcoïdose  Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend  Evenwicht tussen werk en privé verstoord  Moeilijk om toe te geven dat het niet meer gaat  Kan ik niet beter minder gaan werken of een lichtere baan zoeken?

3 Arbodienst/bedrijfsarts/werkgever  Ander belang van de bedrijfsarts  Kies een vertrouwde casemanager  Neem iemand mee naar de gesprekken  Leg uw beperkingen duidelijk uit  Laat u niet onder druk zetten  Ken uw plichten en rechten  Oefen het gesprek, wat wilt u ermee bereiken

4 Uw rechten bij arbeidsongeschiktheid  U hebt het recht: - Om uw gegevens in te zien - Om bezwaar te maken - Om een klacht in te dienen - Om iemand mee te nemen - Op goede dienstverlening - Op privacy - Op ondersteuning bij werkhervatting - Op vakantiegeld - Om vrijwilligerswerk te doen

5 Uw plichten bij arbeidsongeschiktheid  U hebt de plicht: - Om aan uw herstel te werken - Om aan uw re-integratie mee te werken - Om passend werk te accepteren - Om wijzigingen door te geven (niet alleen over uw gezondheid) - Om informatie te geven indien gevraagd - Om langs te komen als u uitgenodigd wordt

6 Wet Verbetering Poortwachter: De procedure Week 91 91 Week 104 104 Dag 1 Ziekmelding Week 1 Melding bij Arbodienst Week 6 Probleem- analyse Week 8 Plan van aanpak Week 13 13 WIA- keuring Ziekmelding bij UWV Evaluaties plan van aanpak Opschud-moment Re-integratie verslag en aanvraag WIA Week 52 52

7 De probleemanalyse (6 weken)  Start beoordeling re-integratie-inspanningen  De Arbodienst beschrijft de ‘casus’  Werknemer krijgt alleen kopie, tekent niet voor akkoord!  Meld het in de probleemanalyse als (de toename van) uw klachten voortkomen uit uw werkomstandigheden

8 Plan van aanpak (week 8)  Leidraad voor het verdere proces;  Wordt gezamenlijk ingevuld  Benoeming casemanager  Formuleren van het einddoel  Wordt minimaal elke 6 weken geëvalueerd.

9 De (her)keuring  WIA aanvraag of WAO herbeoordeling oproep voor keuring  Uw eigen voorbereiding: – Formulier UWV (vragenlijst voorbereiding herkeuring) – Inspanningen bijhouden in dagboek – Functionele mogelijkheden lijst (FML) invullen

10 Functionele mogelijkhedenlijst  Gebruikt het UWV voor in kaart brengen mogelijkheden.  De keuringsarts bepaalt in welke mate u handelingen kunt verrichten: Normaal, beperkt of sterk beperkt

11 Functionele mogelijkhedenlijst  Persoonlijk functioneren: bijv. concentratievermogen  Sociaal functioneren: bijv. werking van zintuigen  Aanpassing aan fysieke omgevingseisen: Invloed van werkomgeving op mogelijkheden (drukte, stof, warmte en kou)  Dynamische handelingen: lichamelijke beweeglijkheid, bijv. (trap)lopen  Statische houdingen: Bewegen bij zitten of staan, bijv rug, armen, schouders gebruiken  Werktijden: Op welk tijdstip van de dag kunt u werken en hoe lang per dag of hoe lang achter elkaar?

12 Gevolgen WAO-herkeuring Verzekeringsarts Bepalen belastbaarheid Duurzaam benutbare mogelijkheden? Nee 80-100% WAO Ja Functionele mogelijkhedenlijst (FML) Arbeidsdeskundige Bepalen arbeidson- geschiktheids- percentage Indeling in arbeids- ongeschiktheidsklasse

13 Gevolgen WIA-keuring VerzekeringsartsBepalen belastbaarheid Duurzaam benutbare mogelijkheden? Nee IVA WGA Ja Functionele mogelijkhedenlijst (FML) Arbeidsdeskundige Bepalen arbeidsongeschiktheidspercentage Geen WIA Kans op herstel? JaNee

14 Duurzaam of niet duurzaam  80-100% arbeidsongeschikt Kans op herstel?? - Duurzaam: Niet binnen vijf jaar kans op herstel IVA vijf jaar lang elk jaar een keuring, daarna 80-100% tot aan pensioen. - Niet duurzaam: kans op herstel binnen vijf jaar WGA herkeuring bij wijzigingen of om de vijf jaar

15 WGA uitkering: twee fases -Loongerelateerde fase - Hoogte: gerelateerd aan laatstverdiende loon - Duur: afhankelijk van uw arbeidsverleden. -Vervolgfase - Uitkering hangt af van ‘voldoende werk’ = de helft van uw verdiencapaciteit - Voldoende werk: loonaanvullingsuitkering Hoogte: gerelateerd aan vroeger loon Duur: tot aan pensioen - Onvoldoende werk: Hoogte: gerelateerd aan minimumloon Duur: tot aan pensioen

16 De financiële consequenties van ziek zijn Minder dan 35% arbeidsongeschikt  Niet arbeidsongeschikt voor de WIA → geen recht op re-integratieondersteuning of uitkering!!  Verplichte re-integratie-inspanning werkgever.  Geen re-integratie mogelijk? Dan ontslagaanvraag.  Bij toekenning WW wel re-integratieondersteuning  In sommige CAO’s wordt het inkomensverlies (deels) aangevuld.

17 Re-integratie proces  U bent en blijft medeverantwoordelijk.  Re-integreren moet een duurzaam karakter hebben.  Weet wat u wilt,maar vooral wat u (aan)kunt

18 Re-integratiekanalen Dienstverband nog in stand Ja Nee Werkgever UWV - Employability - Gecontracteerd re-integratiebureau - Uw zelfgekozen re-integratiebureau - Via UWV - Arbeidsdeskundige + re-integratiebureau - Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

19 Re-integreren met dienstverband  Methode hangt af van het einddoel: - uw eigen functie (evt. met aanpassingen of minder uren) Hier komt geen re-integratiebureau aan te pas. - een andere functie bij dezelfde werkgever (1 e spoor re-integratie) (eventueel ook via re-integratiebureau) - een (andere) functie, bij een andere werkgever (2 e spoor re-integratie) (eventueel ook via re-integratiebureau)

20 Aan de slag als u nog een dienstverband heeft  Laat duidelijk vastleggen:  Werkpatroon  Opbouw van aantal uren  Werk op AT-basis en hoelang?  Takenpakket  Evaluatiemoment  Aanpassingen werkplek/-omgeving  Begeleiding op de werkplek  Gaat het om een tijdelijke functie en voor hoelang?

21 Re-integreren zonder dienstverband -Re-integratiebureau kiezen -IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) aanvragen bij het UWV. - 35 dagen voor plaatsingsplan, verlengd met 21 dagen - Beter eerst bureau kiezen, daarna IRO aanvragen.

22 Het kiezen van een re-integratiebureau  Wees voorbereid op uw gesprek  Zie uw telefoontje als een sollicitatie, u bent uzelf aan het verkopen.  Sarcoïdose en de beperkingen die u daardoor ondervindt is niet iets dat u in een paar minuten kunt uitleggen, neem daar de tijd voor!  Wil het bureau meer informatie over sarcoïdose? Verwijs ze naar www.sarcoidose.nl of neem de folders van de SBN mee.www.sarcoidose.nl

23 Niet mee eens  Niet eens met bedrijfsarts, arbodienst of werkgever? Maak bezwaar en geef schriftelijk aan dat u het er niet mee eens bent en geef ook aan waarom. Hierbij kan de SBN uw vakbond of een arts u helpen.  Onredelijk behandeld door bedrijfsarts of arboarts? Dreigen met het indienen van een klacht bij het Medisch Tuchtcollege helpt vaak. Daadwerkelijke klacht is wel een langdurige procedure.

24 Het deskundigenoordeel (second opinion) van UWV:  Kost € 50  Ziek of niet ziek  Passend of niet passend werk  Mate van re-integratie inspanningen van u en wg Deskundigenoordeel

25 Niet eens met het UWV  Beslissing: Bezwaar aantekenen binnen zes weken.  Onredelijk behandeld: Klacht indienen.  Ook mogelijk: Mediation (bemiddeling) met een onafhankelijke mediator en een medewerker van UWV.

26 Belangrijk om te weten  Medische gegevens zijn vertrouwelijk.  Leg vanaf het begin alle zaken die met het ziek zijn en uw werk te maken hebben vast.  Ken uw plichten maar zeker ook uw rechten!  Wees voorzichtig met ‘vrijwillige’ demotie  Geef alle wijzigingen door aan het UWV  Roep tijdig hulp in  Werken op Arbeidstherapeutische basis (AT-basis)  Zorg zelf voor uw beschikkingen als u gaat re-integreren  Wees eerlijk over uw beperkingen

27 Als u meer informatie wilt De SBN is zich ervan bewust dat veel leden van de vereniging te maken krijgen met de regelgeving omtrent “sarcoïdose en werk“ Daarom wordt er met regelmaat aandacht geschonken aan dit onderwerp. U kunt ook uw vragen stellen via werk@sarcoidose.nl. werk@sarcoidose.nl


Download ppt "Werken met sarcoïdose  Moeilijk om vol te houden, erg vermoeiend  Evenwicht tussen werk en privé verstoord  Moeilijk om toe te geven dat het niet meer."

Verwante presentaties


Ads door Google