De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsbehoeften benoemen: veel werk, weinig rendement? Week van de intern begeleider 2013 Eindhoven, Zwolle, Den Haag, Utrecht Wijnand Gijzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsbehoeften benoemen: veel werk, weinig rendement? Week van de intern begeleider 2013 Eindhoven, Zwolle, Den Haag, Utrecht Wijnand Gijzen."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsbehoeften benoemen: veel werk, weinig rendement? Week van de intern begeleider 2013 Eindhoven, Zwolle, Den Haag, Utrecht Wijnand Gijzen

2 In deze lezing wordt uiteengezet dat het benoemen van onderwijsbehoeften een stuk eenvoudiger kan. Daarvoor is het nodig om éérst te kijken naar de schoolpopulatie, daarna naar de groep en tenslotte naar het individu. Er zal blijken dat passend onderwijzen, handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken tot dezelfde drie-eenheid behoren. In vogelvlucht worden de hoofdlijnen van ‘opbrengstgericht passend onderwijs’ besproken en met behulp van praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Het uitgangspunt is dat onderwijs voor leraren behapbaar moet zijn, zowel in de dagelijkse praktijk van het lesgeven als bij het opstellen van groepsplannen. Onderwijsbehoeften worden alleen nog benoemd als dat écht nodig is; weinig werk, veel rendement. Wijnand Gijzen is zelfstandig onderwijsadviseur in alle onderwijstypen. Hij is trainer van de Masterclasses opbrengstgericht passend onderwijs en schreef ‘1 Stap verder met 1-zorgroute’. Inhoud lezing

3 Wat is er gaande? Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Handelingsgericht werken (1-zorgroute) Hoe organiseren we dit op zo’n manier dat het voor een leraar en een school te behappen is?

4 Opbrengstgericht – handelingsgericht - passend School Groep Leerling Gemiddelde opbrengst Hogere opbrengst Kenmerken Opbrengst Passend onderwijs – 2 Passend onderwijs - 1 onderwijsbehoeften

5

6 Verworvenheden 1-zorgroute -Planmatiger werken -Meer overzicht over de groep -Denken in termen van onderwijsbehoeften -Focus op het onderwijsleerproces

7 Opvallendheden 1-zorgroute -Ongeordende en ongedoseerde gegevensverzameling -Onheldere criteria selectie van onderwijsbehoeften -Herhaling van onderwijsbehoeften -Neiging tot individualisering -Identieke groepsplannen (intensief, basis, verrijkt) -Geen verbinding met opbrengstgericht werken

8 Passend onderwijs behapbaar maken Redeneer van algemeen naar specifiek Schoolpassend onderwijsprogramma voor de populatie Groeppassend onderwijsprogramma voor de groep Individufinetuning indien (nog) nodig

9 Wat is passend? Wet van Posthumus

10 Onderwijsbehoeften zijn een continuüm AanbodCluster van specifieke onderwijsbehoeften Verrijkt ± 25% complexe toepassingsopgaven cognitieve autonomie korte instructie matige hoeveelheid inoefening meervoudig strategiegebruik Basis ± 50% Geen specifieke onderwijsbehoeften Intensief ± 15% meer instructie (enige tijd met concreet materiaal) inoefening van specifieke deelvaardigheden hulp bij strategiegebruik ondersteuning van de competentiegevoelens Zeer intensief ± 10% veelvuldige instructie (lange tijd met concreet materiaal) regelmatige reflectie op leerproces tijdens verwerking langdurige inoefening van specifieke deelvaardigheden enkelvoudig strategiegebruik ondersteuning van de competentiegevoelens

11 Passend op de schoolpopulatie

12 Passend op de groep

13

14

15 NiveauNiveauwaarde A 25%4-5 B 25%3-4 C 25%2-3 D 15%1-2 E 10%0-1 LeerlingV-scoreNiv.waardeNiveauMethodeVerdeling 1 Soraya1494,8Averrijkt Hoogste leeropbrengsten 2 Mike1404,7A 3 Jason1404,6A 4 Lieke1334,5A 5 Sem1334,5A Middelste leeropbrengsten (middenmoot) 6 Barbara1304,3A 7 Maarten1304,3A 8 Nikki1284,1A 9 Harold1274,0A 10 Brandon1253,5Bbasis 11 Clive1253,5B 12 Ulla1203,1B 13 Khalid1183,0B Laagste leeropbrengsten 14 Isa1132,5C 15 Marit1102,1C 16 Yassin1041,6Dintensief

16 1 Stap verder met 1-zorgorute

17 Onderwijskundige maatregelen -De groepsopbrengsten zijn te laag  intensiveren -De groepsopbrengsten zijn hoog  overweeg verrijken -Een deel van de leerlingen beheerst leerstof niet (goed) -Een deel van de leerlingen gedijt niet Benoem de groepsgewijze onderwijsbehoeften. We maken de set arrangementen op maat van de groep, hiermee wordt het een groepsplan.

18 Groepsplan – doelen en inhoud

19 Passend op het individu – individuele maatregel Eerst dus de groepsaanpakken er uitfilteren. Als een leerling een onvoldoende respons laat zien in een van de arrangementen: - te weinig groei - hiaten in de leerstof - niet gedijen (hardnekkig) De leerling heeft dan een specifieke onderwijsbehoefte: 1)info verzamelen: stimulerende en belemmerende factoren 2)onderwijsbehoeften benoemen 3)een van de arrangementen finetunen

20 Onderwijsbehoeften in Onderwijscontinuüm AanbodCluster van specifieke onderwijsbehoeften Verrijkt ± 25% complexe toepassingsopgaven cognitieve autonomie korte instructie matige hoeveelheid inoefening meervoudig strategiegebruik Basis ± 50% Geen specifieke onderwijsbehoeften Intensief ± 15% meer instructie (enige tijd met concreet materiaal) inoefening van specifieke deelvaardigheden hulp bij strategiegebruik ondersteuning van de competentiegevoelens Zeer intensief ± 10% veelvuldige instructie (lange tijd met concreet materiaal) regelmatige reflectie op leerproces tijdens verwerking langdurige inoefening van specifieke deelvaardigheden enkelvoudig strategiegebruik ondersteuning van de competentiegevoelens

21 Stimulerende en belemmerende factoren Focus primair op factoren in de directe onderwijsleersituatie Bijvoorbeeld: Goede motivatie, geordende werker, begrijpt getallenstructuur, met materiaal pakt hij het beter op, let goed op tijdens de instructie, etc. Of: Kent getallenrij nog niet, plaatjes leiden hem af, concentratie zakt weg, zegt er geen zin in te hebben, zoekt uitvluchten, etc. DeelvaardighedenTaak TaakaanpakInstructie

22 Onderwijsbehoeften benoemen Start met het doel: 1. dezelfde doelen als in het arrangement met eigen aanpak 2. een aanvullend doel met een eigen aanpak Ga geen doelen verzinnen als ze er niet zijn.

23 Samengevat Opbrengstambities school schoolbeleid (schoolpopulatie) Groepsopbrengsten groepsbeleid (groepsplan) Inzoomen op de individuele leerling (groepsplan)

24 Tot slot Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Handelingsgericht werken We maken het behapbaar door: -te redeneren: school – groep – leerling (vanuit middenmoot) -leerlingen te groeperen op basis van overeenkomsten -uit te gaan van respons op instructie -de drie onderwijsontwikkelingen als één te zien

25 Info Wijnand Gijzen info@wijnandgijzen.nl 06 839 44 867 Twitter: wijnandgijzen LinkedIn: Wijnand Gijzen www.wijnandgijzen.nl Download: ‘De middenmoot als didactisch vertrekpunt’ ‘Doelen in het groepsplan’ Wil je de powerpoint hebben? Mail me!


Download ppt "Onderwijsbehoeften benoemen: veel werk, weinig rendement? Week van de intern begeleider 2013 Eindhoven, Zwolle, Den Haag, Utrecht Wijnand Gijzen."

Verwante presentaties


Ads door Google