De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011. Pilotscholen OBS de Piramide Haarlem Manon van Zalen Bloemendaalse Schoolvereniging Margriet Smit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011. Pilotscholen OBS de Piramide Haarlem Manon van Zalen Bloemendaalse Schoolvereniging Margriet Smit."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011

2 Pilotscholen OBS de Piramide Haarlem Manon van Zalen Bloemendaalse Schoolvereniging Margriet Smit

3 Workshop Wat is het ontwikkelingsperspectief Format ontwikkelingsperspectief Onderwijsbehoeften van leerlingen Praktijk Vaardigheidsscores & leerrendement

4 Ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief is het document waarin de onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding zijn vastgelegd voor leerlingen in het basisonderwijs dat leidt tot een vastgesteld eindperspectief.

5 Ontwikkelingsperspectief Voor leerlingen die eind groep 8 niet de eindtermen zullen halen en uitstromen met een achterstand van minimaal 1,5 jaar. Actuele gegevens over didactische vorderingen, onderzoek en/of observatiegegevens. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Een eindniveau in groep 8 in de vorm van vaardigheidsscore, functioneringsniveau en uitstroombestemming.

6 Ontwikkelingsperspectief Eén of meerdere vakgebieden niet eerder gehanteerd dan vanaf start groep 5 of een DLvan 20 maanden. Tot en met groep 4 een geïntensiveerd aanpak binnen het groepsplan. De leerling scoort eind groep 4 ondanks intensivering van de aanpak nog steeds onder de gestelde criteria.

7 Ontwikkelingsperspectief De onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding worden twee maal per jaar opnieuw vastgesteld op basis van de nieuwe gegevens (didactische vorderingen, onderzoek en/of observaties en verandering in onderwijsbehoeften van de leerling).

8 Format Pagina 1

9 Format Pagina 2

10 Format Pagina 3

11 Format Pagina 4

12 Onderwijsbehoeften Welke onderwijsbehoeften zouden leerlingen hebben waarvoor een ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld? 5 minuten brainstormen

13 Onderwijsbehoeften Onderwijsbehoeften specifiek maken “Deze leerling werkt traag” ↓ - Deze leerling heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem helpt opstarten - Deze leerling heeft behoefte aan korte opdrachten met direct daarna feedback - Deze leerling heeft behoefte aan een rustige werkplek

14 Onderwijsbehoeften Eigen onderwijsbehoeften specifieker maken 5 minuten

15 Onderwijsbehoeften Onderwijsbehoeften leiden automatisch tot bepaald leerkracht gedrag “deze leerling heeft behoefte aan hulp bij het opstarten van taken” De leerkracht gaat aan het begin van de werktijd als eerste bij deze leerling langs om te kijken of de instructie begrepen is en de leerling kan starten

16 Praktijk

17 Praktijk

18 Vaardigheidsscores & leerrendement De na te streven doelen van leerlingen worden beschreven in vaardigheidsscores. De leerling wordt met zichzelf vergeleken en niet met het landelijk gemiddelde. Op basis van eerder behaalde resultaten wordt het leerrendement en daarmee ook de verwachte (eind)doelen berekend.

19 Vaardigheidsscores & leerrendement B ij de berekening van het leerrendement wordt uitgegaan van een lineaire ontwikkeling. Voor het berekenen van het leerrendement wordt er vaak gebruik gemaakt van Cito leerlingvolgsysteem. Het voorspellen van het leerrendement is belangrijk voor het geven van onderwijs op maat. Er wordt uitgegaan van de “witte lijn” lage B-score en een score-C als gemiddelde score. Bij elk afname moment hoort een DL en bij elke vaardigheidscore hoort ook een DL. Leerrendementsverwachting opgrond van eerdere toetsscores.

20 Functioneringsniveau

21 Voortzetting werkgroep ontwikkelingsperspectief Volgend jaar zal de werkgroep 4 á 5 keer bij elkaar komen. Er zal verdieping plaats vinden betreffende het werken met een OPP. Tevens zal het format OPP aangescherpt worden.

22 Ontwikkelingsperspectief Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011. Pilotscholen OBS de Piramide Haarlem Manon van Zalen Bloemendaalse Schoolvereniging Margriet Smit."

Verwante presentaties


Ads door Google