De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken Informatieronde Wetsvoorstel Kwaliteit Maart 2011 Ilonka Verheij en André de Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken Informatieronde Wetsvoorstel Kwaliteit Maart 2011 Ilonka Verheij en André de Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken Informatieronde Wetsvoorstel Kwaliteit Maart 2011 Ilonka Verheij en André de Jong

2 Inhoud •Achtergrond: Vaardigheidsscores •Opbrengstgericht werken op: –Leerlingniveau •Analyses •Ontwikkelingsperspectief –Groepsniveau –Schoolniveau •VSO •Samenvatting: OGW in 3 stappen

3 Opbrengstgericht onderwijs Focus op leeropbrengsten •Observaties •Toetsen methodeafhankelijk •Methode-onafhankelijk (voortgangsregistratie) Toetsen van speciale leerlingen

4 Achtergrond: Werken met vaardigheidsscores Toets 1Toets 2 ? 35 25 28 30 24 25 20

5 76 80 84 88 92 96 104 108 112 116 120 124 128 100 Toets 2 35 30 25 28 20 Toets 1 24 25 20 30

6 Peter 110 93 M3 E3 M4 E4 105 88 Werken met vaardigheidsscores

7 Peter 110 93 M3 E3 M4 E4 105 ABCDEABCDE Annet Els 88 Werken met vaardigheidsscores

8 Mogelijkheden vaardigheidsscore •Vaststellen groei leerling •Voortgangsregistratie ontwikkeling tijdens de gehele schoolperiode •Vergelijken met andere leerlingen uit het land (op eigen niveau) •Interpreteren van inhoudelijke gegevens •Ontwikkelingsperspectief

9 Passende toets voor elke leerling 10 20 30 40 50 60 M3 E3 M4 E4

10 Volgen van speciale leerlingen

11 Toetsen voor speciale leerlingen Veelgehoorde opmerkingen: •Toetsen te moeilijk voor leerlingen met vertraagde ontwikkeling: –2x dezelfde toets afnemen –Terugtoetsen •Leerlingen met specifieke stoornissen: –Toetsen te lang –Plaatjes leiden af •Interpreteren toetsresultaten –Categorie A t/m E voldoet niet

12 Meten wat we willen meten Oom Frits rijdt van Dudam naar Stopwijk en weer terug. Hoeveel kilometer rijdt hij in totaal?

13 Meten wat we willen meten Ben jij bang voor een spin? Schrijf op … bang. Tim is bang voor spinnen. Schrijf op … bang.

14 Belangrijkste aanpassingen •Andere opbouw: –Opgaven van eenzelfde type worden geclusterd aangeboden –Instructie steeds vooraf aan opgavetype •Andere samenstelling: –Minder opgaven in één taak –Bepaalde opgavetypen niet of pas later •Andere rapportagewijze •Opeenvolgende toetsen beslaan kleinere leerstappen: tussentoetsen

15 Opbrengstgericht werken leerling

16 Kwaliteitszorg Doel: optimale ontwikkeling van de leerling Bepalen niveau+groei leerling Zone van naaste ontwikkeling Voortgangsregistratie Plannend onderwijzen (OPP)

17 Niveau bepalen + vooruitgang vaststellen

18 Peter M3 Peter E3 Peter M4 Peter E4 nieuw blauw streng schaal wolk knoop kan 80 84 88 92 100 104 108 112 116 96 76 Toetsgegevens inhoudelijk interpreteren Spelling

19 Toetsgegevens inhoudelijk interpreteren Rekenen

20 Categorieënanalyse leerling: zeer opvallend profiel

21 Ontwikkelingsperspectief Elementen •Verwacht uitstroomniveau/uitstroombestemming •Leerrendementsverwachting per leergebied •Overzicht factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling stimuleren en belemmeren

22 Leerrendementsverwachting (LRDV) Doel: Voorspelling maken van leerresultaten van leerlingen met ontwikkelingsachterstanden op basis van toetsresultaten.

23 Leerrendementsverwachting

24 Opbrengstgericht werken groep

25 Kwaliteitszorg Doel: Afstemming leren groep Differentiatie niveaus/leerbehoefte LRDV: hoeveel leerlingen bereiken OPP

26 Alternatief groepsprofiel

27 Groepsoverzicht: groei

28 Opdracht: Vaardigheidsgroei

29 Opbrengstgericht werken school

30 Kwaliteitszorg Doel: optimaliseren leeropbrengsten Waarom ene SO-school beter dan andere? Relatie OPP leerlingen IJkunten overige scholen

31 •Hoe doet mijn groep 3 (4) het dit jaar in vergelijking tot andere groepen 3 (4)van voorgaande jaren op een bepaald leergebied? Trendanalyse Jaargroepen

32 •Hoe deden de leerlingen van mijn groep het in voorgaande jaren op een bepaald leergebied? Regulier onderwijs: Trendanalyse leerlingen

33 SO: Polulatie afhankelijk •Indicatieve nulmeting: ijkpunten Onderzoek met data van proeftoets 2010/2011 •OPP leerlingen

34 VSO Uitstroomprofielen •Diplomagericht •Arbeidsmarktgericht •Dagbesteding

35 VSO start Start ontwikkeling: •oriëntatie arbeidsmarktgerichte uitstroom –Deelname proeftoets –Gesprekken/enquêtes –conceptbepaling Najaar oriëntatie –diplomagericht –dagbesteding

36 Ontwikkeling •Alleen samen met het veld

37 OGW in 3 stappen screenshot

38 Stap 1: Kijken naar niveau leerling en groep

39 Stap 2: Kijken naar groei

40 Stap 3: Kijken naar specifieke aandachtsgebieden •Categorieënanalyse •Foutenanalyse •Niveaugroepen Toekomst: •IJkpunten •Leerrendementsverwachtingen

41 Vragen?


Download ppt "Gebruik LOVS bij het opbrengstgericht werken Informatieronde Wetsvoorstel Kwaliteit Maart 2011 Ilonka Verheij en André de Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google