De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Stroomlijning Veiligheidsmonitors “Minder meten, beter weten” door: Mw. Drs. Sonja Ooms, plv. projectleider tijdens: PPO 1 nov. 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Stroomlijning Veiligheidsmonitors “Minder meten, beter weten” door: Mw. Drs. Sonja Ooms, plv. projectleider tijdens: PPO 1 nov. 2007."— Transcript van de presentatie:

1 project Stroomlijning Veiligheidsmonitors “Minder meten, beter weten” door: Mw. Drs. Sonja Ooms, plv. projectleider tijdens: PPO 1 nov. 2007

2 Minder meten, beter weten Programma: Wat is de Veiligheidsmonitor?Wat is de Veiligheidsmonitor? Aanleiding?Aanleiding? Doel?Doel? Voordelen?Voordelen? Betrokken partijen?Betrokken partijen? AanpakAanpak Producten?Producten? Organisatie?Organisatie? Kosten?Kosten? Wat loopt er nu?Wat loopt er nu? Hoe meedoen?Hoe meedoen?

3 Wat is de Veiligheidsmonitor? Grootschalig bevolkingsonderzoek naar (on)veiligheid in NederlandGrootschalig bevolkingsonderzoek naar (on)veiligheid in Nederland Focus: sociale veiligheidFocus: sociale veiligheid Levert informatie op over: - veiligheidssituatie landelijk/regionaal - veiligheidssituatie lokaal (gemeente/buurt/wijk) - beeld van burgers over politie en gemeentenLevert informatie op over: - veiligheidssituatie landelijk/regionaal - veiligheidssituatie lokaal (gemeente/buurt/wijk) - beeld van burgers over politie en gemeenten

4 Aanleiding Veel + verschillende metingenVeel + verschillende metingen Geen eenduidig veiligheidsbeeldGeen eenduidig veiligheidsbeeld Politiek: ‘’Stop gedoe over cijfers’’Politiek: ‘’Stop gedoe over cijfers’’ Kabinetsdoelstelling: minder administratieve lasten op burgers (incl. enquêtedruk)Kabinetsdoelstelling: minder administratieve lasten op burgers (incl. enquêtedruk) Behoefte aan meer efficiencyBehoefte aan meer efficiency

5 Doel Veiligheidsmonitor Eén, gezaghebbende Veiligheidsmonitor in Nederland:Eén, gezaghebbende Veiligheidsmonitor in Nederland: Bruikbaar landelijk, regionaal en lokaal; vergelijkingsmogelijkhedenBruikbaar landelijk, regionaal en lokaal; vergelijkingsmogelijkheden Koppeling ander beleid / ondersteunendKoppeling ander beleid / ondersteunend Planning: VM in 2008 operationeelPlanning: VM in 2008 operationeel

6 Voordelen Veiligheidsmonitor Éénduidige cijfers m.b.t. sociale veiligheid in NLÉénduidige cijfers m.b.t. sociale veiligheid in NL Betere mogelijkheden voor benchmarking en aggregatieBetere mogelijkheden voor benchmarking en aggregatie Aanvullende analyses, verrijking informatieAanvullende analyses, verrijking informatie Waardevolle input voor veiligheidsbeleidWaardevolle input voor veiligheidsbeleid Efficiency winstEfficiency winst Standaardisering én maatwerk mogelijkStandaardisering én maatwerk mogelijk Minder enquêtedruk op burgersMinder enquêtedruk op burgers

7 Betrokken partijen Stuurgroep, bestaande uit: - BZK, Justitie, VROM/WWI, - VNG, G-27, G-4, - RHC, - CBS,Stuurgroep, bestaande uit: - BZK, Justitie, VROM/WWI, - VNG, G-27, G-4, - RHC, - CBS, Later: Opdrachtgeveroverleg (OGO)Later: Opdrachtgeveroverleg (OGO)

8 Aanpak Fase 1: stroomlijning op rijksniveau = de VMR Door integratie van: - slachtofferenquetes van CBS (POLS) - Politiemonitor Bevolking (PMB) - rijksdelen enquête leefbaarheid en veiligheidFase 1: stroomlijning op rijksniveau = de VMR Door integratie van: - slachtofferenquetes van CBS (POLS) - Politiemonitor Bevolking (PMB) - rijksdelen enquête leefbaarheid en veiligheid Fase 2: stroomlijning rijks-reg-lokaal niveauFase 2: stroomlijning rijks-reg-lokaal niveau

9 Producten Producten 1.Veiligheidsmonitor Rijk 2.Bestuurlijke intentieverklaring 3.Vragenlijst 4.Meting, periode en publicatie 5.Facilitaire en Beheer Organisatie 6.Kostenverdeling en –indicatie 7.Protocollen/toolkit

10 1. Veiligheidsmonitor Rijk VMR 2006 (+ Politie Monitor Bevolking) VMR 2006 (+ Politie Monitor Bevolking) VMR 2007 (publicatie 27 april jl.) VMR 2007 (publicatie 27 april jl.) VMR 2008 (= verlenging SOVK met CBS) VMR 2008 (= verlenging SOVK met CBS) Hierna: Integrale VM (publicatie 2009) Hierna: Integrale VM (publicatie 2009)

11 2. Bestuurlijke intentieverklaring door: - ministers van BZK, BVK en Justitie - voorzitter VNG - vertegenwoordigers G4 en G27 - voorzitter Korpsbeheerdersberaad op 15 augustus 2006 getekend op 15 augustus 2006 getekend Inhoud verklaring: opzet en proces VMInhoud verklaring: opzet en proces VM

12 3. de Vragenlijst (= VM!) Landelijk- en regioniveauLandelijk- en regioniveau Standaard blokkenStandaard blokken - slachtofferschap- slachtofferschap - onveiligheidsbeleving- onveiligheidsbeleving - beleving buurtproblemen- beleving buurtproblemen - leefbaarheid woonbuurt- leefbaarheid woonbuurt - aangiftegedrag- aangiftegedrag - oordeel contacten politie- oordeel contacten politie - oordeel functioneren politie- oordeel functioneren politie - oordeel functioneren gemeente- oordeel functioneren gemeente - preventiegedrag- preventiegedrag - achtergrondkenmerken- achtergrondkenmerken Facultatieve blokken - t.b.v. accentenFacultatieve blokken - t.b.v. accenten Lokaal niveau Standaard blokken - slachtofferschap - onveiligheidsbeleving - beleving buurtproblemen - leefbaarheid woonbuurt - achtergrondkenmerken Facultatief (overleg politie gemeente) - aangiftegedrag - oordeel contacten politie - oordeel functioneren politie - preventiegedrag Overige facultatieve blokken: - oordeel functioneren gemeente - ….

13 4. Meting, periode en publicatie Internet/schriftelijk – telefonisch + evt. aanvullend face tot faceInternet/schriftelijk – telefonisch + evt. aanvullend face tot face Veldwerk: medio september - eind decemberVeldwerk: medio september - eind december Analyse: januari t/m februariAnalyse: januari t/m februari Eerste publicatie: vanaf 1 maart 2009Eerste publicatie: vanaf 1 maart 2009

14 Organisatie in 2008 Opdrachtgeversoverleg (OGO) - besluitnemend orgaanOpdrachtgeversoverleg (OGO) - besluitnemend orgaan Facilitaire en Beheerorganisatie (FBO) - ondersteunend orgaanFacilitaire en Beheerorganisatie (FBO) - ondersteunend orgaan Uitvoering (divers)Uitvoering (divers)

15 5. Facilitaire en Beheer Organisatie Algemeen: ondersteunt en regisseertAlgemeen: ondersteunt en regisseert Positionering: NICIS/WODC (fysiek: NICIS, Den Haag)Positionering: NICIS/WODC (fysiek: NICIS, Den Haag) Specifiek: - Advies - Levering protocollen/toolkit - Helpdesk - Makelaar: selectie bureaus - Contracten - Verrijken van gegevens - (Data)beheerSpecifiek: - Advies - Levering protocollen/toolkit - Helpdesk - Makelaar: selectie bureaus - Contracten - Verrijken van gegevens - (Data)beheer

16 Uitvoering Landelijk/regionaal: CBSLandelijk/regionaal: CBS Lokaal: drie opties voor gemeenten/politie: 1. (deels) in eigen beheer 2. uitbesteden: mantelpartij (aanbod FBO) 3. uitbesteden: bureau van eigen keuze Voorwaarde voor alle uitvoering: protocollen en richtlijnen OGO!!Lokaal: drie opties voor gemeenten/politie: 1. (deels) in eigen beheer 2. uitbesteden: mantelpartij (aanbod FBO) 3. uitbesteden: bureau van eigen keuze Voorwaarde voor alle uitvoering: protocollen en richtlijnen OGO!!

17 6a. Kostenverdeling Basis: bestuurlijke intentieverklaring: Landelijk/regionale uitvoering: rijk betaalt Landelijk/regionale uitvoering: rijk betaalt Lokale uitvoering: lokaal niveau betaalt Lokale uitvoering: lokaal niveau betaalt Extra bevraging: opdrachtgever betaalt Extra bevraging: opdrachtgever betaalt

18 6b. Kostenindicatie Kosten complex en afhankelijk van: Zelf doen / uitbestedenZelf doen / uitbesteden Hoogte en spreiding respons (stedelijk versus landelijk)Hoogte en spreiding respons (stedelijk versus landelijk) Aantal enquêtes (schaalvoordelen)Aantal enquêtes (schaalvoordelen) Ook mogelijk: verdeling lokale kosten over veiligheidspartners (bijv.: gemeente, politie, woningcorporatie)Ook mogelijk: verdeling lokale kosten over veiligheidspartners (bijv.: gemeente, politie, woningcorporatie) Deelnemende gemeenten meten minimaal 1 x per 2 jaarDeelnemende gemeenten meten minimaal 1 x per 2 jaar

19 6c. Kostenindicatie (vervolg) Globale indicatie bij volledige uitbesteding en doorlopen van alle onderzoek-fasen: gemeente met 6 wijkengemeente met 6 wijken Aanname: 400 enquêtes per wijkAanname: 400 enquêtes per wijk respons 45%respons 45% Inclusief tabellenrapportageInclusief tabellenrapportage Kosten: € 35.000,- (excl. BTW) ( = 17.500 per jaar, indien meting 1 x per 2 jr.)Kosten: € 35.000,- (excl. BTW) ( = 17.500 per jaar, indien meting 1 x per 2 jr.)

20 7. Protocollen toolkit Aankondiging enquête (brief, media)Aankondiging enquête (brief, media) Vragenlijst: ontwerptoolVragenlijst: ontwerptool Steekproef: basis GBA, uitv. CBSSteekproef: basis GBA, uitv. CBS VeldwerkbeschrijvingVeldwerkbeschrijving Dataverwerking en analyse (weging en ontwikkeling indicatoren)Dataverwerking en analyse (weging en ontwikkeling indicatoren)

21 Wat loopt er nu? 1.Inventarisatie deelname-bereidheid (gemeente, politie, onderzoek) 2. Voorbereiding mantelbureau’s - marktverkenning: dec 2007 - Europese aanbesteding: jan 2008 - Inschrijving en selectie: jan-mrt 08 - Mantelpartij(en) bekend: mei 08 3.Juridisch: overeenkomsten 4.Vormgeving + implementatie FBO 5.Verfijning protocollen/richtlijnen

22 Hoe meedoen? Overwegingen / Stappen: 1.Wat is bijdrage VM aan lokaal veiligheidsbeleid? 2.Vanuit regierol gemeente: met partners overleggen over deelname: welke lokale metingen, welke extra vragen, welke rapportage? 3.Zelfdoen / uitbesteden? 4.Bij uitbesteding: via landelijk raamcontract of bureau van eigen keuze 5.Kostenbegroting en kostenverdeling maken 6.Gebruikersovereenkomst

23 Voordelen VM Eénduidige cijfers m.b.t. sociale veiligheid in NLEénduidige cijfers m.b.t. sociale veiligheid in NL Betere mogelijkheden voor benchmarking en aggregatieBetere mogelijkheden voor benchmarking en aggregatie Aanvullende analyses, verrijking informatieAanvullende analyses, verrijking informatie Waardevolle input voor lokaal / regionaal / landelijk veiligheidsbeleidWaardevolle input voor lokaal / regionaal / landelijk veiligheidsbeleid EfficiencywinstEfficiencywinst Standaardisering én maatwerk mogelijkStandaardisering én maatwerk mogelijk Minder enquêtedruk op burgersMinder enquêtedruk op burgers


Download ppt "Project Stroomlijning Veiligheidsmonitors “Minder meten, beter weten” door: Mw. Drs. Sonja Ooms, plv. projectleider tijdens: PPO 1 nov. 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google