De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Integrale Veiligheidsmonitor, sociale Veiligheid onder de loep Leanne Houben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Integrale Veiligheidsmonitor, sociale Veiligheid onder de loep Leanne Houben."— Transcript van de presentatie:

1 De Integrale Veiligheidsmonitor, sociale Veiligheid onder de loep Leanne Houben

2 INHOUD Integrale Veiligheidsmonitor Speerpunt Veiligheid en IVM Reflectie Discussie

3 Integrale veiligheidsmonitor Historie Organisatiestructuur IVM Onderzoeksdesign Uitvoering Resultaten IVM 2008 IVM 2009 Aanvullend onderzoek

4 Historie Veiligheidsmonitor Rijk (2005) Samenvoeging onderzoeken Pols, PMB en L&V Integrale Veiligheidsmonitor (2008) Unieke samenwerking Rijk en lokaal bestuur Uitvoering verdeeld over CBS en door gemeenten ingeschakelde bureaus Doel: eenduidige uitkomsten op nationaal, regionaal en lokaal niveau

5 Organisatie (1) Opdrachtgevers – Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties – Ministerie Justitie – CBS Raad voor de Veiligheidsmonitor

6 Organisatie (2) Bureau Veiligheidsmonitor – Contacten met gemeenten – Coördinatie en advisering – begeleiding locale onderzoeksbureaus – Databank CBS – landelijk deel – lokale steekproeven – opslag en bewerking van micro-data – harmonisatie en weging onderzoeksgegevens

7 Onderzoeksdesign Meting vierde kwartaal 20.000 respondenten landelijk deel Variabel aantal respondenten gemeentelijk deel Oversampling mogelijk Diverse enquêtebureaus Internet / papier / telefonisch / (face-to-face) Facultatief en verplicht deel

8 Facultatief deel Aangiftegedrag Preventie Tevredenheid laatste politiecontact Oordeel functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren gemeente Onveilige plekken Respectloos gedrag IVM vragenlijst Verplicht deel Leefbaarheid buurt Beleving buurtproblemen Onveiligheidsbeleving Slachtofferschap achtergrondkenmerken

9 Resultaten VMR 2005 t/m 2008 (wel eens onveilig)

10 Resultaten IVM 2008 (wel eens onveilig)

11

12

13 Resultaten VMR 2005 t/m 2008 (vaak overlast van jongeren)

14 Resultaten IVM 2008 (vaak overlast van jongeren)

15

16

17 IVM 2009 Waarom later? Veel grotere oversampling (40.000 -> 180.000 respondenten) Meer enquêtebureaus Modeverschuiving Resultaten waren niet meer plausibel

18 IVM 2009 Weg naar de oplossing: Controle productieproces Controle methode Oplossing: Aanpassen weging

19 IVM 2009 Publicatie vrijdag 23 april 9.30 uur

20 Aanvullend Onderzoek Methodenbreuken en langere tijdreeksen Mode-effecten in mixed mode designs Selectie-effecten Onderzoek naar alternatieve schattingsmethodieken die rekening houden met mode effecten Invloed van verschillende enquêtebureaus

21 Centraal Bureau voor de Statistiek Vragen?

22 Inhoud speerpunt Veiligheid en IVM Doelstelling speerpunt Welke producten hebben we gerealiseerd Waar werken we aan in 2010 Wat willen we verder nog ontwikkelen

23 Centraal Bureau voor de Statistiek daderslachtoffer gedrag omgeving politie strafrechtketen

24 Centraal Bureau voor de Statistiek Doelstelling Verrijken van VMR en iVM enquêtes, met data/registers uit SSB-satelliet Veiligheid en GBA Wijk en buurtkenmerken Politieregistraties Halt / HKS Strafrechtketen SHN StatLinetabellen (verrijkt!) Publicaties (verrijkt!)

25 Centraal Bureau voor de Statistiek Gereed: Koppelingen Veiligheidsmonitor (VMR) met aangiftegegevens van de politie VMR met verdachtenregistratie HKS en HALT VMR 2005 t/m 2008 met buurtgegevens VMR 2005 t/m 2008 met Slachtofferhulp VMR 2005/6/7/8 met gekoppelde SSB/HKS variabelen

26 Centraal Bureau voor de Statistiek Gereed:StatLine Alle VMR gegevens met persoonskenmerken, buurtkenmerken en verdachtenregistratie HKS leeftijdgeslachtBurgerlijke staat opleidingsniveauherkomstinkomen Verdacht van misdrijfstedelijkheidBijstandsuitkeringen in de buurt Huurwoningen in de buurt Niet westerse allochtonen in buurt aandachtswijk O http://cbs2app/StatWeb/publication/?VW=T&DM=PREVIEW&PA=80293NED&D1=10,12,14,18,25-26,40-41,45,56&D2=0-1,8-10,15,19,23,27-29,34,38-39,43,49,53&D3=a&D4=2&HD=100126- 0712&HDR=T,G2&STB=G1,G3http://cbs2app/StatWeb/publication/?VW=T&DM=PREVIEW&PA=80293NED&D1=10,12,14,18,25-26,40-41,45,56&D2=0-1,8-10,15,19,23,27-29,34,38-39,43,49,53&D3=a&D4=2&HD=100126- 0712&HDR=T,G2&STB=G1,G3 P http://cbs2app/StatWeb/publication/?VW=T&DM=PREVIEW&PA=80295NED&D1=0-4&D2=0-1,8-10,15,19,23,27-29,34,38-39,43,49,53-55&D3=a&D4=2&HD=100126- 0715&HDR=T,G2&STB=G1,G3http://cbs2app/StatWeb/publication/?VW=T&DM=PREVIEW&PA=80295NED&D1=0-4&D2=0-1,8-10,15,19,23,27-29,34,38-39,43,49,53-55&D3=a&D4=2&HD=100126- 0715&HDR=T,G2&STB=G1,G3 C http://cbs2app/StatWeb/publication/?VW=T&DM=PREVIEW&PA=80297NED&D1=0-1,5,9,15-19&D2=0-1,8-10,15,19-23,27-29,34,38-39,43,49,53-55&D3=a&D4=2&HD=100126- 0717&HDR=T,G2&STB=G1,G3http://cbs2app/StatWeb/publication/?VW=T&DM=PREVIEW&PA=80297NED&D1=0-1,5,9,15-19&D2=0-1,8-10,15,19-23,27-29,34,38-39,43,49,53-55&D3=a&D4=2&HD=100126- 0717&HDR=T,G2&STB=G1,G3

27 Centraal Bureau voor de Statistiek Gereed: Publicaties Artikel in TVC Wie kwaad doet, kwaad ontmoet? Over samenhang van slachtofferschap en daderschap Artikelen / hoofdstukken in CBS publicaties Diverse interne nota’s Webartikelen

28 Centraal Bureau voor de Statistiek Koppeling -bestaande registers uitbreiden naar IVM -IVM met register gedetineerden Ruimtelijke analyses Tabellen -StatLine VMR verrijkt update -Statline IVM 3 tabellen verrijkt VMR indicatoren opnemen als SSB-component Publicaties Werkzaamheden 2010

29 Centraal Bureau voor de Statistiek 2010 Updaten en uitbreiden StatLine 3 tabellen VMR & 3 tabellen IVM naar persoons- en buurtkenmerken leeftijdgeslachtburgerlijke staat opleidingsniveauherkomstinkomen verdacht van misdrijfstedelijkheidbijstandsuitkeringen in de buurt huurwoningen in de buurt niet-Westerse allochtonen in buurt aandachtswijk

30 Centraal Bureau voor de Statistiek Koppeling -IVM met politieregistraties (aangiften en verdachten) -Cybercrime-data met registers -IVM met Centraal Justitieel Incassobureau -Andere relevante registers Tabellen -Alle hoofdstukken IVM op statLine (verrijkt) Publicaties -Verder gaande analyses: relaties slachtofferschap / onveiligheid / preventie en registerinformatie Plannen 2011

31 Centraal Bureau voor de Statistiek Koppeling -Uitbreiding koppeling bestaande registers -Koppeling aan nieuwe registers Tabellen -Afronden laatste StatLinetabellen -Bijhouden bestaande tabellen IVM indicatoren als SSB-component Publicaties Plannen 2012

32 Reflectie

33 Centraal Bureau voor de Statistiek Discussie


Download ppt "De Integrale Veiligheidsmonitor, sociale Veiligheid onder de loep Leanne Houben."

Verwante presentaties


Ads door Google