De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kernbeleid Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kernbeleid Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Kernbeleid Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2 Vooraf De gemeente heeft de regie over lokale integrale veiligheid. Het integraal veiligheidsplan helpt gemeenten gestalte te geven aan deze regierol. Mogelijk komt er een wettelijke verankering van de regierol.

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is het kernbeleid? Een methode om integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Het volgen van de methode levert een veiligheidsplan en een uitvoeringsplan op.

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanleiding actualisatie Vorige edities 2003 en 2006 Nieuwe ontwikkelingen Ervaringen met toepassing van kernbeleid gemeenten

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Van 12 naar 6 stappen Beleidsvragen geherformuleerd Veiligheidsvelden en thema’s uitgebreider beschreven Drie digitale formats Enkele actuele onderwerpen nader belicht in hoofdstuk ‘focus’ VNG-BVH model

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is het VNG-BVH model? -Actuele politiecijfers tot op wijk-, buurt- en straatniveau, conform de indeling van het Kernbeleid Veiligheid -Ontwikkeld door de VNG, BZK en de Nederlandse Politie

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten In het kort Stappenplan Beleidsvragen Definitie van veiligheid

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stappenplan (1) 1)Opstart startnotitie 2)Veiligheidsanalyse Gegevens over criminaliteit Bestaand beleid en evaluaties 3)Prioritering Prioriteiten Overige thema’s

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stappenplan (2) 4) Opstellen van het veiligheidsplan Hoofdlijnen van de aanpak Met behulp van beleidsvragen 5) Opstellen van het uitvoeringsplan Operationalisering veiligheidsplan Concrete acties 6) Van beleid naar uitvoering Doorvertaling naar werkplannen etc.

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Relatie met beleidscyclus Hou rekening met de reguliere beleidscyclus van de eigen gemeente Denk aan timing zoals de –Programmabegroting –Uitvoeringsbegroting

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beleidsvragen Beleidsvragen vergemakkelijken het opstellen van het veiligheidsplan en laten zien waar de focus ligt. Veiligheidsanalyse/uitgangssituatie Strategisch kader Uitwerking prioriteiten Uitwerking overige strategische thema’s Overzicht dwarsverbanden en integraliteit Organisatie en coördinatie van het beleid Begroting

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Definitie van veiligheid Het veiligheidsterrein bestaat uit de diverse veiligheidsvelden. Elk veld bestaat uit verschillende thema’s. Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke Veiligheid Integriteit en veiligheid

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Website www.vng.nl/kernbeleidveiligheid Aanvullende documenten waaronder: -Formats -Voorbeelden -Gemeentelijke ervaringen

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen?


Download ppt "Kernbeleid Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google