De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015
Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein Monique Karsowidjojo, beleidsmedewerker Registerplein

2 Wat is Registerplein? Onze Missie Onze Visie
Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociale professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria Registerplein geeft op een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken. Onze Visie Registerplein biedt inzicht in de kwaliteit van de sociale professionals die zich registreren.

3 Wie zijn wij? Registerplein
Ontstaan Registerplein (tot eind 2014 BAMw) vanuit de beroepsvereniging BPSW (NVMW). Het Registerplein is vanaf 2011 zelfstandig met een eigen directie en eigen personeel. Verschil registratieorganisatie en beroepsvereniging Registerplein is een uitvoerende organisatie op het gebied van registratie. Een beroepsvereniging waarborgt kwaliteit beroep, beroepsontwikkeling én beroepsinhoudelijke belangenbehartiging.

4 Wat doen wij? Registerplein Kwaliteit voor sociaal professionals
Agogen Specialisatie Bedrijfsmaat-schappelijk Werk Specialisatie Ortho-pedagoog Maatschappelijk Werkers Register aandachtsfunctionaris kindermishandeling/ huiselijk geweld (LVAK) Register Gezinshuisouders Nieuwe profielen Binnenkort Nieuw register GGZ Agoog Geef hier ook aan als BAMw hadden we ook Jeugdzorgwerkers als register, deze is per 1 september 2014 overgedragen aan SKJ. Als gevolg van de nieuwe Jeugdwet heeft BAMw het register van jeugdzorgwerkers overgedragen aan Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Vier vragen over deze overdracht. 1. Waarom heeft BAMw de registratie van jeugdzorgwerkers overgedragen? De overdracht is wettelijk bepaald. Als gevolg van de nieuwe Jeugdwet moeten zorgaanbieders per 1 januari 2015 werken met professionals die geregistreerd zijn bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). BAMw heeft de registratie tijdelijk uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg. 2. Waarom doet SKJ nu deze registratie? Van 2012 tot en met september 2014 heeft BAMw de registratie van jeugdzorgwerkers uitgevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben besloten om een nieuwe stichting op te richten voor de (her)registratie en accreditatie van jeugdzorgwerkers: SKJ. Vanaf 1 oktober 2014 is BAMw daarom begonnen met de overdracht van dit register naar SKJ. 3. Wat is er veranderd voor de professional? Als professional in de jeugdzorg bent u nu geregistreerd bij SKJ. Ook uw dossier is ondergebracht bij SKJ. De door BAMw geaccrediteerde opleidingen blijven meetellen voor uw registerpunten. Met vragen over registraties jeugdzorg kunt u terecht bij SKJ via of This address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Voor algemene vragen over SKJ t u naar This address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ook kunt u de website bezoeken voor meer informatie: 4. Wat is er veranderd voor opleiders? Voorlopig blijft BAMw de accreditatie van het opleidingsaanbod in de jeugdzorg in opdracht van SKJ uitvoeren. Vanaf 2015 verandert BAMw haar naam in Registerplein. In januari 2015 wordt onze nieuwe website. Daar vindt u vanaf dan alle informatie over accreditatie.

5 Waarom registreren? Stelling:
‘Registratie is onnodige administratieve rompslomp en voegt niets toe’

6 Daarom registreren? Verankering van ‘leven lang leren’, verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling, onderscheiden als professional Profilering als professional richting werkgever, cliënt en samenwerkingspartners zoals een wijkteam Professional reflecteert de kwaliteit van de organisatie Aanspreekbaar op eigen professionaliteit Kwaliteitswaarborg

7 Registratie Clientondersteuners BCMB
Kwaliteitswaarborg clientondersteuners BCMB bij Registerplein Opening register clientondersteuners BCMB bij Registerplein Welke clientondersteuners kunnen zich registreren bij Registerplein

8 SKJeugd register en/of Registerplein?
Tot oktober 2014 registratie JZW bij Registerplein (BAMw) - ‘1 loket gedachte’ Wet op de Jeugdzorg: - ‘organisaties moeten verantwoorde zorg leveren’ - AMVB ‘door het werk binnen organisatie op verantwoorde manier toe te delen’ Kwaliteitskader jeugdzorg: Norm verantwoorde werktoedeling - vastgelegd wanneer het nodig is om geregistreerde professionals in te zetten (taken zijn beschreven) - werkgever mag andere professional inzetten, maar moet ‘aantoonbaar maken dat het niet nadelig is voor kwaliteit’ Registerplein: naast registratie bij Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kiezen professionals voor registratie bij Registerplein - belang van beroepsregistratie - kansen op arbeidsmarkt vergroten (nieuwe baan, zzp’er) Taken waarvoor geregistreerde werknemer ingezet moet worden Jeugdzorg= ‘provinciaal gefinancierde zorgaanbieders en aanbieders van gesloten jeugdzorg, de justitiele jeugdinrichtingen, de bureau’s Halt en de Raad voor de Kinderbescherming en Stichting Nidos.

9 Registratiecriteria Registratie Verlengen
Inhoudelijk criteria om te registreren: * Diploma en/of voldoende werkervaring op moment van registratie Overig: * Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) * Onderschrijving beroepscode of beroepscode van beroepsgroep * Eventuele aanvullende eisen vanuit de beroepsvereniging Inhoudelijk criteria om de registratie te verlengen: * Gemiddeld 16 uur per week werkzaam * Gemiddeld x aantal uren bij – en nascholing Overig : Registratie Verlengen Registratie Verlengen

10 Hoe ziet registratie eruit in de praktijk?

11 Registratiesysteem PE online
Online registratiesysteem (PE-online) Eigen e-portfolio (24 uur per dag toegankelijk) Registratie individueel, vergoeding mogelijk door werkgever Toegang tot e-portfolio aan leidinggevende mogelijk

12 Accreditatie Accreditatie = Het toekennen van registerpunten aan cursus/opleidingsaanbod. Cursussen die bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals (op basis van het competentieprofiel) komen in aanmerking voor toekenning van registerpunten. Dit geldt zowel voor cursussen met open inschrijving als maatwerk- en incompanycursussen. Cursussen, c.q. opleidingsaanbieders die bovendien gecertificeerd zijn door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON krijgen registerpunten toegekend voor het Opleidingstraject.

13 Online cursusagenda

14 Vragen?

15 Contact Registerplein Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht
+31 (0) E I @registerplein Linkedin.com/company/registerplein


Download ppt "Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google