De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein Monique Karsowidjojo, beleidsmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein Monique Karsowidjojo, beleidsmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein Monique Karsowidjojo, beleidsmedewerker Registerplein

2 2 Wat is Registerplein? Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociale professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria. Registerplein geeft op een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken. Onze Visie Registerplein biedt inzicht in de kwaliteit van de sociale professionals die zich registreren.

3 3 Wie zijn wij? Registerplein Ontstaan Registerplein (tot eind 2014 BAMw) vanuit de beroepsvereniging BPSW (NVMW). Het Registerplein is vanaf 2011 zelfstandig met een eigen directie en eigen personeel. Verschil registratieorganisatie en beroepsvereniging Registerplein is een uitvoerende organisatie op het gebied van registratie. Een beroepsvereniging waarborgt kwaliteit beroep, beroepsontwikkeling én beroepsinhoudelijke belangenbehartiging.

4 4 Wat doen wij? Registerplein Kwaliteit voor sociaal professionals Register Agogen Specialisatie Bedrijfsmaat- schappelijk Werk Specialisatie Ortho- pedagoog Register Maatschappelijk Werkers Register aandachtsfunctionaris kindermishandeling/ huiselijk geweld (LVAK) Register Gezinshuisouders Nieuwe profielen Binnenkort Nieuw register GGZ Agoog

5 5 Waarom registreren? Stelling: ‘Registratie is onnodige administratieve rompslomp en voegt niets toe’

6 6 Daarom registreren? Verankering van ‘leven lang leren’, verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling, onderscheiden als professional Profilering als professional richting werkgever, cliënt en samenwerkingspartners zoals een wijkteam Professional reflecteert de kwaliteit van de organisatie Aanspreekbaar op eigen professionaliteit Kwaliteitswaarborg

7 7 Registratie Clientondersteuners BCMB Kwaliteitswaarborg clientondersteuners BCMB bij Registerplein Opening register clientondersteuners BCMB bij Registerplein Welke clientondersteuners kunnen zich registreren bij Registerplein

8 8 SKJeugd register en/of Registerplein? Tot oktober 2014 registratie JZW bij Registerplein (BAMw) - ‘1 loket gedachte’ Wet op de Jeugdzorg: - ‘organisaties moeten verantwoorde zorg leveren’ - AMVB ‘door het werk binnen organisatie op verantwoorde manier toe te delen’ Kwaliteitskader jeugdzorg: Norm verantwoorde werktoedeling - vastgelegd wanneer het nodig is om geregistreerde professionals in te zetten (taken zijn beschreven) - werkgever mag andere professional inzetten, maar moet ‘aantoonbaar maken dat het niet nadelig is voor kwaliteit’ Registerplein: naast registratie bij Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kiezen professionals voor registratie bij Registerplein - belang van beroepsregistratie - kansen op arbeidsmarkt vergroten (nieuwe baan, zzp’er)

9 9 Registratiecriteria Registratie V erlengen Inhoudelijk criteria om te registreren: * Diploma en/of voldoende werkervaring op moment van registratie Overig: * Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) * Onderschrijving beroepscode of beroepscode van beroepsgroep * Eventuele aanvullende eisen vanuit de beroepsvereniging Inhoudelijk criteria om de registratie te verlengen: * Gemiddeld 16 uur per week werkzaam * Gemiddeld x aantal uren bij – en nascholing Overig : * Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) * Onderschrijving beroepscode of beroepscode van beroepsgroep * Eventuele aanvullende eisen vanuit de beroepsvereniging

10 10 Hoe ziet registratie eruit in de praktijk?

11 11 Registratiesysteem PE online Online registratiesysteem (PE-online) Eigen e-portfolio (24 uur per dag toegankelijk) Registratie individueel, vergoeding mogelijk door werkgever Toegang tot e-portfolio aan leidinggevende mogelijk

12 12 Accreditatie Accreditatie = Het toekennen van registerpunten aan cursus/opleidingsaanbod. Cursussen die bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals (op basis van het competentieprofiel) komen in aanmerking voor toekenning van registerpunten. Dit geldt zowel voor cursussen met open inschrijving als maatwerk- en incompanycursussen. Cursussen, c.q. opleidingsaanbieders die bovendien gecertificeerd zijn door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON krijgen registerpunten toegekend voor het Opleidingstraject.

13 13 Online cursusagenda

14 14 Vragen?

15 Contact Registerplein Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht +31 (0)30 711 88 51 E info@registerplein.nl I www.registerplein.nl @registerplein Linkedin.com/company/registerplein


Download ppt "Presentatie vakdag BCMB ‘Ins en outs van registratie’ 20 mei 2015 Miranda Verburg, hoofd bedrijfsbureau Registerplein Monique Karsowidjojo, beleidsmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google