De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is effectieve nascholing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is effectieve nascholing"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is effectieve nascholing
Wat is effectieve nascholing? Hoe werkt herregistratie in het buitenland? SBL Conferentie 'Lerarenregister en beroepskwaliteit in het primair onderwijs' 9 december 2009 Klaas van Veen, Jacobiene Meirink & Rosanne Zwart

2 Het registratieproject
Ontwikkeling beroepsregister Versterking positie docenten Borging / verhoging kwaliteit leraar SBL Vakinhoudelijke verenigingen VO

3 Doelen Inspireren en motiveren van bekwaamheidsontwikkeling leraren
Inzichtelijk maken van professionele ontwikkeling leraren Waarborg van kwaliteit aan buitenwereld Versterking beroepsgroep en beroepsidentiteit

4 Opzet Inititeel register Beroepsregister Expertregister?
Herregistratie…

5 Opzet (2) Juridische status: privaatrechtelijk (niet publiek-)
Bij slecht functioneren niet uit het beroep gezet: Is zaak van de werkgever Register laat kwaliteit en kunde van leraar zien

6 Inititeel register Erkend diploma bevoegdheid
Onderschrijven van beroepsstandaarden en beroepscode Onderschrijven van preambule: intentie tot verdere professionalisering

7 Beroepsregister Ingeschreven in initieel register
Aanstelling van 0.2 fte minimaal Voldoen aan professionaliseringseisen: prof act 160 uur in 4 jaar 120 uur vergroting eigen deskundigheid Minimaal 40 uur vakspecifiek, 40 uur generiek 40 uur indirecte professionalisering Informele professionalisering

8 Indirect en informeel Indirect (40 uur):
niet direct gericht op eigen competenties Begeleiden van leraren, ontwikkelen van toetsen, voordracht, deel uitmaken van bestuur Informeel: Bijproduct handelen leraren - Reflectie op lessen, raadplegen collega’s, sectiebesprekingen, vakbladen lezen

9 Herregistratie Aanstelling van 0.2 fte minimaal
Voldoen aan professionaliseringseisen: prof act 160 uur in 4 jaar 120 uur vergroting eigen deskundigheid Minimaal 40 uur vakspecifiek, 40 uur generiek 40 uur indirecte prof Informele professionalisering

10 Andere beroepen en buitenland

11 Andere beroepen en buitenland
Docenten in andere landen? VS, UK, Scandinavië, Australië Nieuw Zeeland (enige met herregistratie) Andere beroepsgroepen? Psychologen/pedagogen Zorgverleners (verpleegsters, fysiotherapeuten, verloskundigen) Juristen/belastingadviseurs

12 Doelen Kwaliteit van beroep (en professional) waarborgen
Patiënten/klanten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen Kennis en vaardigheden op een minimum- en actueel niveau houden Junior professionals scholen in de elementaire, voor het beroep vereiste kennis en vaardigheden

13 Eisen Werkervaring (2080 uur) óf scholing om aan te tonen dat kennis en vaardigheden op het minimaal vereist niveau zijn; (zorgverleners, om de vijf jaar) Werkervaring, voldoende scholing én intervisie te doen; (Psychologen, om de vijf jaar; docenten NZ, om de vijf jaar) Bewijzen twee jaar opeenvolgend ‘naar behoren’ in het werkveld te hebben gewerkt (docenten NZ)

14 Eisen (2) Punten verzamelen met werkervaring;
Punten verzamelen door het volgen van na- en bijscholing; Punten verzamelen met intervisie; Punten verzamelen met werkervaring, scholing én intervisie/supervisie; Door middel van ondertekend document laten zien dat je voldoet aan de criteria voor goed docentschap.

15 Consequenties (Her)registreren is verplicht:
Bij het verlopen van de registratie wordt de inschrijving in het register doorgehaald. De beroepstitel mag dan niet meer gevoerd worden. Het beroep uitvoeren zonder (her)registratie is illegaal soms op straffe van een geldboete. Scholen mogen ongeregistreerde docenten niet aannemen; Namen van ongeregistreerde docenten worden op een openbare website geplaatst.

16 Onderzoek naar effectiviteit professionalisering

17 Onderzoek naar effectiviteit professionalisering
Werkervaring: uur! Inhoud prof. activiteiten: - Vakinhoud Leren van leerlingen (i.r.t. vakinhoud) Vakdidactiek

18 Kenmerken activiteiten
Plek maakt niet uit: buiten school of op de werkplek Wel: Variatie en afwisseling in activiteiten Intensief en blijvend Voldoende tijd: goed gestructureerd en doelgericht benut Ingebed in het dagelijkse werk Zelf actief (bv. gezamenlijk leerlingwerk analyseren) Samenwerking met collega’s

19 Vragen Wat vind je zelf nu zinvolle scholingsactiviteiten?
Wat vind je van de criteria voor registratie? Hoe zinvol vind je een beroepsregistratie?

20 Stellingen Nascholing telt alleen mee bij herregistratie als het de kwaliteit van het leren van leerlingen heeft bevorderd Docenten leren op zo veel verschillende manieren dat het onmogelijk is dat te kwalificeren en te categoriseren

21


Download ppt "Wat is effectieve nascholing"

Verwante presentaties


Ads door Google