De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Beroepscode, kompas voor de professional in het CJG 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Beroepscode, kompas voor de professional in het CJG 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP."— Transcript van de presentatie:

1 De Beroepscode, kompas voor de professional in het CJG 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

2 NIP en NVO: beroepsverenigingen De beroepscode Het CJG - advies beroepsverenigingen over toegang tot zorg in een nieuw stelsel 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

3 Beroepsverenigingen NIP Nederlands instituut van psychologen 1938 - 13.000 leden -> 3000 K&J NVO Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen 1962 – 5500 leden Centraal: Bevorderen kwaliteit beroepsuitoefening 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

4

5 Middelen van NIP en NVO Beroepscode Registraties, waarmee de vakbekwaamheid wordt geborgd Werkgroepen, bijeenkomsten, congressen Website en ledennet www. psynip.nl; www.nvo.nlwww. psynip.nl; www.nvo.nl Nieuwsbrieven en bladen NIP en NVO werken samen met o.a. beroepsverenigingen AJN, BMJ, LVE, NVMW, NVvP, NvdA, V&VN cliëntenorganisaties LPggz, LCFJ kennisinstituten NJI, NCJ, Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, Trimbos, Zonmw brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, Actiz, GGD-nederland, GGZ-Nederland, MO- groep, PO-raad, VO-raad, LECSO overheden VNG, VWS, OCW, V&J Persoonlijk advies aan leden en de cliënten van leden Richtlijnontwikkeling (Jeugdzorg, GGZ, JGZ) Tuchtrecht 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

6 De beroepscodes Richtsnoer en steun in de rug – kompas voor het professioneel handelen Hulpmiddel bij het maken van afwegingen Voor de cliënt & beroepsbeoefenaar Maatstaf 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

7 Algemene beginselen in de beroepscodes. 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP NIPNVONVMW VerantwoordelijkheiddeskundigheidCliënt tot z’n recht laten komen integriteitVertrouwelijkheiddeskundigheid respectcollegialiteitgelijkheid deskundigheidverantwoordingintegriteit Professionele & maatschappelijke verantwoordelijkheid

8 Op het goede spoor Beroepsethiek, beroepscodes en tuchtrecht in de jeugdzorg Actieplan professionalisering jeugdzorg http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/21/094.html 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

9 Gedragsregels gaan o.a. over: -Dossiervorming -Zelf verantwoordelijk voor professioneel handelen -Rolintegriteit -Deskundigheid en grenzen -Eerlijkheid - respect voor autonomie van de cliënt -Geheimhouding -Etc.etc. 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

10 De beroepscode in de CJG-praktijk -Samenwerken met zeer verschillende disciplines -Laagdrempelige voorziening stelt eisen aan transparantie, deskundigheid en beroepsgeheim - Opbouwen van een CJG vergt ontwikkelen van een gezamenlijke visie 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

11 Aug 2011: Advies AJN, BMJ, NVMW, NIP, NVO en V&VN over toegang tot de zorg http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/nl/Actueel/Nieuwsberichten/2011/ Beroepsverenigingen-adviseren-over-de-toegang-tot-zorg.html Hoe kan je de toegang tot zorg regelen als oude regelgeving wegvalt? Goed opgeleide professionals met voldoende vakbekwaamheid Gebruik maken van elkaars deskundigheid Verantwoordelijkheid nemen 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP

12 De beroepscode Wat heb je eraan? Bezoek de workshop door Mr. Nicoline Jacobs - NVO Mr. Rosalinde Visser - NIP 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP


Download ppt "De Beroepscode, kompas voor de professional in het CJG 30 september 2011 - mr. Wilma Lozowski - beleidsmedewerker sector jeugd NIP."

Verwante presentaties


Ads door Google