De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Wil Fabri. 1. Definitie jongerenwerk 2. Verwachtingen professionele jongerenwerker 3. Dick Smit 4. Eliot Freidson 5. Versterken van het beroep 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Wil Fabri. 1. Definitie jongerenwerk 2. Verwachtingen professionele jongerenwerker 3. Dick Smit 4. Eliot Freidson 5. Versterken van het beroep 6."— Transcript van de presentatie:

1 Door Wil Fabri

2 1. Definitie jongerenwerk 2. Verwachtingen professionele jongerenwerker 3. Dick Smit 4. Eliot Freidson 5. Versterken van het beroep 6. Taken van een jongerenwerker volgens het beroepsprofiel 7. Onderzoeken

3  Gericht op (groepen) jongeren van 12 tot 23 jaar  Organiseert activiteiten voor en met jongeren die voornamelijk in de vrije tijd worden uitgevoerd  Pedagogische en maatschappelijke functie

4  Methodisch werken:  Helder beeld van doel en de activiteiten die hij daarvoor inzet  Toetst of zijn handelen het beoogde resultaat oplevert -> In praktijk niet altijd het geval Google Afbeeldingen -> Vraagtekens

5 = Voorzitter van de beroepsvereniging voor jongerenwerkers, BV Jong  Legt de nadruk niet op het verbeteren van de eigen kwaliteit -> Meer op het temperen van de verwachtingen van de opdrachtgevers en publiek + verduidelijken waar het vak voor staat

6 = Amerikaans socioloog  5 dimensies van professionalisering:  Aanwezigheid body of knowledge and skills  Controle op de arbeidstaken  Controle van de arbeidsmarkt  Controle op opleiding en training  Beroepsideologie:  Beroepscode  Beroepsethiek Google Afbeeldingen -> Eliot Freidson

7 Marcel Spierts  Versterken van beroep van de jongerenwerker van groot belang Google Afbeeldingen -> Popeye

8  Cliëntgebonden taken:  Contacten opbouwen en onderhouden  Signaleren  Analyseren  Ontwerpen  Mogelijkheden creëren  Animeren en stimuleren  Participatie  Begeleiden  Doorverwijzen, bemiddelen en belangen behartigen  Evalueren

9  Organisatiegebonden taken:  Bijdragen aan organisatie  Bijdragen aan beleidsontwikkeling  Professiegebonden taken:  Competenties ontwikkelen

10  Hoe houden jongerenwerkers hun vak bij? (Fabri, 2007)  Jeugd- en jongerenwerk in Nederland. Huidige stand van zaken vanuit gemeentelijk perspectief.(Van Griensven, 2003) Google Afbeeldingen -> Vergrootglas

11  Invloed van jongeren op multifunctionele centra in Amsterdam (Hogeschool INHolland)  Jeugdbeleid in Amsterdam. Vrijetijdsbesteding voor jongeren: de stadsdelen vergeleken (Van Doorn e.a., 2008)  Jongeren en stedelijke vernieuwing en jongeren en sociale cohesie in de wijk (Hogeschool Rotterdam)


Download ppt "Door Wil Fabri. 1. Definitie jongerenwerk 2. Verwachtingen professionele jongerenwerker 3. Dick Smit 4. Eliot Freidson 5. Versterken van het beroep 6."

Verwante presentaties


Ads door Google