De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bangladesh Noord-Korea Somalië Mali Jemen Irak Saoedi-Arabië Iran Syrië.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bangladesh Noord-Korea Somalië Mali Jemen Irak Saoedi-Arabië Iran Syrië."— Transcript van de presentatie:

1 Bangladesh Noord-Korea Somalië Mali Jemen Irak Saoedi-Arabië Iran Syrië

2 In al die landen?

3 Denk alsjeblieft aan ons… Kom vrijdag 24 mei in de Sjaloomkerk als je het wilt weten…

4 Speciaal voor de kinderen: Avond van gebed, in de Sjaloomkerk Aanvang: 18:30 Voor volwassenen begint de Nacht van Gebed om 22 uur; De Kolk 3, Hardenberg

5 Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten. Er is koffie en fris in de hal van de kerk.

6 Activiteiten Rond de Kerk www.ark-hardenberg.nl ark.hardenberg@gmail.com

7 www.ark-hardenberg.nl – ark.hardenberg@gmail.com Heeft u het al in uw agenda staan? Op 25 mei organiseert de Ark op het parkeerterrein van het Morgenlicht een rommelmARKt. Buiten het verkopen van uw “rommel” zijn er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd, Dus ook als u niets hebt te verkopen, bent u van harte uitgenodigd. Voor meer info, zie de website : www.ark-hardenberg.nl graag tot ziens op 25 mei!!

8

9 voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

10

11 www.eenr.nl

12 Bijbellees- en gebedsrooster: www.centrum-g.nl www.eenr.nl voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

13

14

15 * WANNEER? VRIJDAG 31 MEI * WAAR? IN DE SOOS * HOE LAAT? VANAF 19.30 UUR * KOSTEN ? € 2,00

16 Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Gezamenlijke openlucht kerkdienst in het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. In samenwerking met:

17 In deze dienst zal voorgaan. Voor de dienst zingen we Deze God is onze God In deze dienst zal Prof. D' Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Deze God is onze God Na de zegen Psalm 123: 1 Schriftlezing: Markus 14: 43 - 65 Tekst: Markus 14: 60 - 64

18  Votum en zegengroet  Ps.123: 1  Lezen van de wet  Gz.11: 1, 2, 3  Lezen:Markus 14: 43 - 65  Gebed  Ps.89: 1, 7, 13  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5 Voor de dienst: Deze God is onze God

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.123: 1  Lezen van de wet  Gz.11: 1, 2, 3  Lezen:Markus 14: 43 - 65  Gebed  Ps.89: 1, 7, 13  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5

32  Votum en zegengroet  Ps.123: 1  Lezen van de wet  Gz.11: 1, 2, 3  Lezen:Markus 14: 43 - 65  Gebed  Ps.89: 1, 7, 13  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5

33 1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. Zoals een knecht let op zijns heren wenken of hij zijn gunst wil schenken, zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen rust op de hand der vrouwe, zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij ons weer genadig zij.

34  Votum en zegengroet  Ps.123: 1  Lezen van de wet  Gz.11: 1, 2, 3  Lezen:Markus 14: 43 - 65  Gebed  Ps.89: 1, 7, 13  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5

35 1 Hoor Israel, de Here, enig is onze God Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht.

36 2 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken

37 3 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis looft God, o gij verlosten, looft God! Hij bracht u thuis!

38  Votum en zegengroet  Ps.123: 1  Lezen van de wet  Gz.11: 1, 2, 3  Lezen:Markus 14: 43 - 65  Gebed  Ps.89: 1, 7, 13  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5

39  Votum en zegengroet  Ps.123: 1  Lezen van de wet  Gz.11: 1, 2, 3  Lezen:Markus 14: 43 - 65  Gebed  Ps.89: 1, 7, 13  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5

40 1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

41 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

42 13. Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand, mijn eigen heiligheid is daarvan onderpand. Ik ben de waarheid zelf, zou Ik bedrieglijk zweren? Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren. Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden, zo lang als zon en maan de hemelen doorschrijden.

43  Votum en zegengroet  Ps.123: 1  Lezen van de wet  Gz.11: 1, 2, 3  Lezen:Markus 14: 43 - 65  Gebed  Ps.89: 1, 7, 13  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5

44 Na de preek: Psalm 118: 1, 5

45 1 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den HEER vreest, laat het horen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

46 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht: Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

47  Tekst:Markus 14: 60 - 64  Preek  Ps.118: 1, 5  Dankgebed  Gz. 22:1, 4  Zegen

48  Vandaag  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Gz.22: 1, 4

49 1 Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht. Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven de woorden in mijn mond.

50 4 God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag!

51

52

53 * WANNEER? VRIJDAG 31 MEI * WAAR? IN DE SOOS * HOE LAAT? VANAF 19.30 UUR * KOSTEN ? € 2,00

54


Download ppt "Bangladesh Noord-Korea Somalië Mali Jemen Irak Saoedi-Arabië Iran Syrië."

Verwante presentaties


Ads door Google