De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 477: 1 Na de zegen Schriftlezing: Titus 2: 11 – 3: 7 Tekst: Titus 3: 5b –

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 477: 1 Na de zegen Schriftlezing: Titus 2: 11 – 3: 7 Tekst: Titus 3: 5b –"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 477: 1 Na de zegen Schriftlezing: Titus 2: 11 – 3: 7 Tekst: Titus 3: 5b – 6

2 Bangladesh Noord-Korea Somalië Mali Jemen Irak Saoedi-Arabië Iran Syrië

3 Wat is er toch aan de hand In al die landen?

4 Denk alsjeblieft aan ons… Kom vrijdag 24 mei in de Sjaloomkerk als je het wilt weten…

5 24 mei: nacht van gebed Speciaal voor de kinderen: Avond van gebed, in de Sjaloomkerk Aanvang: 18:30 Voor volwassenen begint de Nacht van Gebed om 22 uur; De Kolk 3, Hardenberg

6 HÈ JEUGD VAN JAARGROEP 1 T/M 4 WE GAAN HET SEIZOEN AFSLUITEN MET EEN GEZELLIGE AVOND IN DE SOOS

7 * WANNEER? VRIJDAG 31 MEI * WAAR? IN DE SOOS * HOE LAAT? VANAF 19.30 UUR * KOSTEN ? € 2,00

8 Activiteiten Rond de Kerk www.ark-hardenberg.nl ark.hardenberg@gmail.com

9 www.ark-hardenberg.nl – ark.hardenberg@gmail.com Heeft u het al in uw agenda staan? Op 25 mei organiseert de Ark op het parkeerterrein van het Morgenlicht een rommelmARKt. Buiten het verkopen van uw “rommel” zijn er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd, Dus ook als u niets hebt te verkopen, bent u van harte uitgenodigd. Voor meer info, zie de website : www.ark-hardenberg.nl graag tot ziens op 25 mei!!

10

11 voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

12 Evangelisatie in Nederland Zinvolle vakantie!

13 Ben je tussen de 17 en 70 jaar? DOE MEE! Ben je tussen de 4 en 100 jaar? BID MEE! www.eenr.nl

14 Bijbellees- en gebedsrooster: www.centrum-g.nl www.eenr.nl voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

15 Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Gezamenlijke openlucht kerkdienst in het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. In samenwerking met:

16

17 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 477: 1 Na de zegen Schriftlezing: Titus 2: 11 – 3: 7 Tekst: Titus 3: 5b – 6

18  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3 Voor de dienst: Lb. 477: 1

19 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, ……..

20 ………… als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

21 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3

22  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3

23  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3

24 Vers 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar ver staan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Gezang 167

25 Vers 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Gezang 167

26 Vers 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Gezang 167

27  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3

28  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3

29  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3

30 Vers 4 Geest der kennis, Geest der waarheid, der genade, der gebeên, leer ons wandlen bij uw klaarheid in de heilverborgenheên. Doe ons Abba, Vader, bidden, zeggen: Jezus onze Heer, geven U in alles d' eer. Zweef in der gemeenten midden, om te heilgen d' offerand' van hun hart en mond en hand. Gezang 102a

31 Vers 5 Trooster, zalver, Gij zult komen op 't gebed, door U verwekt. Van uw regens, van uw stromen wordt eens d' aarde gans bedekt. Liefd' en ijver zullen blaken, waar reeds alles scheen verkwijnd, als de pinksterzon verschijnt. Noordenwind, o wil ontwaken, zuidenwind, doorwaai de hof. Heilge Geest, U zij de lof! Gezang 102a

32  Votum en zegengroet  Gz.167  Gebed  Lezen:Titus 2: 11 – 3: 7  Gz.102A: 4 en 5  Tekst:Titus 3: 5b – 6  Preek  Gz.105: 1 – 3

33 Na de preek: Gz. 105: 1 – 3

34  Preek  Gz.105: 1 – 3  Geloofsbelijdenis van Nicea  Lb. 477: 2  Gebed  Collecte  Gz.105: 7 – 9  Zegen

35 Vers 1 In vuur en vlam zet ons de Geest gegeven op het pinksterfeest, ten leven op ons uitgestort hoort hoe Gods kerk geboren wordt! Gezang 105

36 Vers 2 Wie door dit vuur wordt aangeraakt en uit het ongeloof ontwaakt, Beleeft God lof! een ommekeer, de dag van de verrezen Heer. Gezang 105

37 Vers 3 Wie op het rijk van Christus hoopt ontvangt de Geest en wordt gedoopt God heeft uw zonden weggedaan, een nieuwe mens is opgestaan! Gezang 105

38  Preek  Gz.105: 1 – 3  Geloofsbelijdenis van Nicea  Lb. 477: 2  Gebed  Collecte  Gz.105: 7 – 9  Zegen

39  Preek  Gz.105: 1 – 3  Geloofsbelijdenis van Nicea  Lb. 477: 2  Gebed  Collecte  Gz.105: 7 – 9  Zegen

40 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, ……….

41 ………….. Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

42  Preek  Gz.105: 1 – 3  Geloofsbelijdenis van Nicea  Lb. 477: 2  Gebed  Collecte  Gz.105: 7 – 9  Zegen

43  Vandaag  1 e V.S.E  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e C.D.G.K.  2 e Rente en aflossing  Gz.105: 7 – 9

44  Preek  Gz.105: 1 – 3  Geloofsbelijdenis van Nicea  Lb. 477: 2  Gebed  Collecte  Gz.105: 7 – 9  Zegen

45 Vers 7 Heeft iemand meer dan nodig is die schenkt wat overbodig is, want liefde maakt ons meer dan rijk, ons wacht zijn land, zijn koninkrijk. Gezang 105

46 Vers 8 De aarde is ons toevertrouwd, God strooit ons uit als zoutend zout, als licht dat in het duister straalt en metterdaad zijn woord vertaalt. Gezang 105

47 Vers 9 Zo waait de wind, zo blaast de Geest, zo laait het vuur van pinksterfeest, wij zijn het lichaam, Hij het hoofd uw naam, Heer Jezus, zij geloofd! Gezang 105

48  Preek  Gz.105: 1 – 3  Geloofsbelijdenis van Nicea  Lb. 477: 2  Gebed  Collecte  Gz.105: 7 – 9  Zegen

49


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 477: 1 Na de zegen Schriftlezing: Titus 2: 11 – 3: 7 Tekst: Titus 3: 5b –"

Verwante presentaties


Ads door Google