De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OBS De Waarborg Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OBS De Waarborg Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 OBS De Waarborg Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015

2  Een school = een rooster  Waarborg: continurooster met vrijdagsmiddags vrij  Blinke: middagpauze en woensdagsmiddags vrij OBS De Waarborg

3 o Maart 2015 werkgroep gestart o 7 april voorlichting ouders tijdens gezamenlijke ouderavond o April bespreking in MR o E-mailadres blinkewaarborg@gmail.com voor suggesties en vragen. o Mei definitieve besluitvorming MR o Augustus 2015 start eerste dag afgestemde rooster.

4 OBS De Waarborg Wat houdt het continurooster in: voorbeeld SchooltijdenaanvangmorgenpauzemiddagpauzeeindeMaandag08.1510.00/10.15 12.00 12.30 14.00 Dinsdag08.1510.00/10.15 14.00 Woensdag08.1510.00/10.15 14.00 Donderdag08.1510.00/10.15 14.00 Vrijdag08.1510.00/10.15 14.00

5 OBS De Waarborg  Toezicht op het schoolplein vanaf 08.00 uur  Begin van de lessen 08.15 uur  Gezamenlijke pauze van 10.00 uur tot 10.10 uur in de hal  Gezamenlijk naar buiten 10.10 uur tot 10.20 uur  Begin van de lessen 10.25 uur  Middagpauze lunch in de klas samen met leerkracht 12.00 uur tot 12.15 uur  Gezamenlijk naar buiten, toezicht aanwezig  Begin van de lessen 12.30 uur  Einde van de schooldag 14.00 uur  Naar huis, eigen opvang, naschoolse opvang, activiteiten

6 * Ouders ruim tijd geven om zich voor te bereiden (tijdig besluiten en informeren) * Eerlijk voor- en nadelen benoemen * Bewustzijn dat elk van de keuzes betekent voor een school veranderen * Het is belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat wennen aan het continurooster tijd kost. Ook voor leerkrachten voor het de planning voor de leerlingen passen te maken voor het dagritme. OBS De Waarborg

7 * De werkgroepleden zien in beide opties voor- en nadelen * Men vindt het wenselijk om te kiezen voor het continurooster omdat dit ook in de lijn van de landelijke ontwikkelingen ligt * Toelichten

8 OBS De Waarborg  Rust in de zin dat er geen breuk in de dag zit. Kinderen zijn de hele dag bij elkaar en maken samen dingen mee. Daar wordt op voortgebouwd.  Duidelijk begin en eind van de schooldag  Collectieve beleving: het is voor alle kinderen hetzelfde (overblijf en niet-overblijfkinderen)  Veel tijd voor andere dingen na schooltijd  Veiligheid: minder vaak van en naar school

9 OBS De Waarborg * Geen tussentijdse opvang nodig * Minder brengen en halen * Meer tijd voor het plannen naschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld zwemles, feestjes, spelen, etc.

10 OBS De Waarborg * Zien kinderen ook in andere setting * Meer rust en ruimte overdag met de leerlingen * Rustige dag- en weekindeling voor alle geledingen * Er kunnen gemakkelijker afstemmingen gemaakt worden met de sportclubs in Wagenborgen * Leerkrachten kunnen eerder starten met afronding en voorbereiding van lessen * Leerkrachten hebben meer tijd voor collegiaal overleg en lesvoorbereiding * Leerkrachten hebben meer tijd voor overleg met ouders en belanghebbenden

11 OBS De Waarborg * Lange dag * Korte tijd om te eten * Het eerste jaar is het een wenproces voor kinderen die het nog niet gewend zijn

12 OBS De Waarborg * Kosten verhogend omdat er meer opvang nodig is * Rooster is niet voor iedereen aan te passen * Voor niet werkende ouders: kinderen komen niet meer thuis tussen de middag

13 OBS De Waarborg * Dag moet gepland vooraf worden * Kan worden ervaren als een verzwaring (zeker in het begin) * Pauzeregeling is nog niet duidelijk * Het eerste jaar is een wenproces

14 OBS De Waarborg * Rustmomenten buiten school tussen de middag * Afwisseling door tussen de middag naar huis

15 OBS De Waarborg Minder kosten kinderopvang Kinderen komen tussen de middag thuis

16 OBS De Waarborg * Meer pauze tussen de middag * Meer tijd voor overleg e.d. midden op de dag * Tijd om zaken voor de middag klaar te zetten

17 OBS De Waarborg * Langere schooldag * Nieuwe opstart na de middagpauze (‘schakelen’)

18 OBS De Waarborg * Twee keer brengen/halen * Opvang tussen de middag

19 OBS De Waarborg * Nieuw opstartmoment na middagpauze * Vergaderingen later op de middag * Bij vrijdagmiddag vrij: minder vraag om verzuim bij kinderen voor de vakanties

20 OBS De Waarborg o Kinderen nemen zelf gezond eten en drinken mee. o Bederfelijke waren worden ‘s morgens in de koelkast bewaard. o Extra aandacht voor gezond gedrag o Het is een sociaal gebeuren.

21 OBS De Waarborg * De werkgroepleden zien in beide opties voor- en nadelen * Men vindt het wenselijk om te kiezen voor het continurooster omdat dit ook in de lijn van de landelijke ontwikkelingen ligt * Toelichten

22 OBS De Waarborg o April bespreking in MR o E-mailadres […] voor suggesties en vragen o Directie en teamleden voor suggesties en vragen o Mei definitieve besluitvorming MR o Augustus 2015 start eerste dag afgestemde rooster.

23 OBS De Waarborg Vragen???????????


Download ppt "OBS De Waarborg Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google