De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OBS De Waarborg Schooltijden Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OBS De Waarborg Schooltijden Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 OBS De Waarborg Schooltijden Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015

2 Waarom andere tijden? Een school = een rooster
OBS De Waarborg Een school = een rooster Waarborg: continurooster met vrijdagsmiddags vrij Blinke: middagpauze en woensdagsmiddags vrij Waarom andere tijden?

3 Planning afstemming rooster
OBS De Waarborg Maart 2015 werkgroep gestart 7 april voorlichting ouders tijdens gezamenlijke ouderavond April bespreking in MR adres voor suggesties en vragen. Mei definitieve besluitvorming MR Augustus 2015 start eerste dag afgestemde rooster. Planning afstemming rooster

4 Wat houdt het continurooster in: voorbeeld
OBS De Waarborg Wat houdt het continurooster in: voorbeeld Schooltijden aanvang morgenpauze middagpauze einde Maandag 08.15 10.00/10.15 14.00 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

5 In de praktijk OBS De Waarborg
Toezicht op het schoolplein vanaf uur Begin van de lessen uur Gezamenlijke pauze van uur tot uur in de hal Gezamenlijk naar buiten uur tot uur Begin van de lessen uur Middagpauze lunch in de klas samen met leerkracht uur tot uur Gezamenlijk naar buiten, toezicht aanwezig Begin van de lessen uur Einde van de schooldag uur Naar huis, eigen opvang, naschoolse opvang, activiteiten In de praktijk

6 OBS De Waarborg Ouders ruim tijd geven om zich voor te bereiden (tijdig besluiten en informeren) Eerlijk voor- en nadelen benoemen Bewustzijn dat elk van de keuzes betekent voor een school veranderen Het is belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat wennen aan het continurooster tijd kost. Ook voor leerkrachten voor het de planning voor de leerlingen passen te maken voor het dagritme. Aandachtspunten

7 Keuze werkgroep en directie
OBS De Waarborg De werkgroepleden zien in beide opties voor- en nadelen Men vindt het wenselijk om te kiezen voor het continurooster omdat dit ook in de lijn van de landelijke ontwikkelingen ligt Toelichten Keuze werkgroep en directie

8 Voordelen continurooster voor de kinderen
OBS De Waarborg Rust in de zin dat er geen breuk in de dag zit. Kinderen zijn de hele dag bij elkaar en maken samen dingen mee. Daar wordt op voortgebouwd. Duidelijk begin en eind van de schooldag Collectieve beleving: het is voor alle kinderen hetzelfde (overblijf en niet-overblijfkinderen) Veel tijd voor andere dingen na schooltijd Veiligheid: minder vaak van en naar school Voordelen continurooster voor de kinderen

9 Voordelen continurooster voor de ouders
OBS De Waarborg Geen tussentijdse opvang nodig Minder brengen en halen Meer tijd voor het plannen naschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld zwemles, feestjes, spelen, etc. Voordelen continurooster voor de ouders

10 Voordelen continurooster voor de teamleden
OBS De Waarborg Zien kinderen ook in andere setting Meer rust en ruimte overdag met de leerlingen Rustige dag- en weekindeling voor alle geledingen Er kunnen gemakkelijker afstemmingen gemaakt worden met de sportclubs in Wagenborgen Leerkrachten kunnen eerder starten met afronding en voorbereiding van lessen Leerkrachten hebben meer tijd voor collegiaal overleg en lesvoorbereiding Leerkrachten hebben meer tijd voor overleg met ouders en belanghebbenden Voordelen continurooster voor de teamleden

11 Nadelen continurooster voor de kinderen
OBS De Waarborg Lange dag Korte tijd om te eten Het eerste jaar is het een wenproces voor kinderen die het nog niet gewend zijn Nadelen continurooster voor de kinderen

12 Nadelen continurooster voor de ouders
OBS De Waarborg Kosten verhogend omdat er meer opvang nodig is Rooster is niet voor iedereen aan te passen Voor niet werkende ouders: kinderen komen niet meer thuis tussen de middag Nadelen continurooster voor de ouders

13 Nadelen continurooster voor de teamleden
OBS De Waarborg Dag moet gepland vooraf worden Kan worden ervaren als een verzwaring (zeker in het begin) Pauzeregeling is nog niet duidelijk Het eerste jaar is een wenproces Nadelen continurooster voor de teamleden

14 Voordelen woensdag-rooster voor de kinderen
OBS De Waarborg Rustmomenten buiten school tussen de middag Afwisseling door tussen de middag naar huis Voordelen woensdag-rooster voor de kinderen

15 Voordelen woensdag-rooster voor de ouders
OBS De Waarborg Minder kosten kinderopvang Kinderen komen tussen de middag thuis Voordelen woensdag-rooster voor de ouders

16 Voordelen woensdagrooster voor de teamleden
OBS De Waarborg Meer pauze tussen de middag Meer tijd voor overleg e.d. midden op de dag Tijd om zaken voor de middag klaar te zetten Voordelen woensdagrooster voor de teamleden

17 Nadelen woensdagrooster voor de kinderen
OBS De Waarborg Langere schooldag Nieuwe opstart na de middagpauze (‘schakelen’) Nadelen woensdagrooster voor de kinderen

18 Nadelen woensdagrooster voor de ouders
OBS De Waarborg Twee keer brengen/halen Opvang tussen de middag Nadelen woensdagrooster voor de ouders

19 Nadelen woensdagrooster voor de teamleden
OBS De Waarborg Nieuw opstartmoment na middagpauze Vergaderingen later op de middag Bij vrijdagmiddag vrij: minder vraag om verzuim bij kinderen voor de vakanties Nadelen woensdagrooster voor de teamleden

20 Hoe is het nu op de Waarborg dan?
OBS De Waarborg Kinderen nemen zelf gezond eten en drinken mee. Bederfelijke waren worden ‘s morgens in de koelkast bewaard. Extra aandacht voor gezond gedrag Het is een sociaal gebeuren. Hoe is het nu op de Waarborg dan?

21 Keuze werkgroep en directie
OBS De Waarborg De werkgroepleden zien in beide opties voor- en nadelen Men vindt het wenselijk om te kiezen voor het continurooster omdat dit ook in de lijn van de landelijke ontwikkelingen ligt Toelichten Keuze werkgroep en directie

22 Hoe nu verder? E-mailadres […] voor suggesties en vragen
OBS De Waarborg April bespreking in MR adres […] voor suggesties en vragen Directie en teamleden voor suggesties en vragen Mei definitieve besluitvorming MR Augustus 2015 start eerste dag afgestemde rooster. Hoe nu verder?

23 OBS De Waarborg Vragen???????????


Download ppt "OBS De Waarborg Schooltijden Gezamenlijke ouderavond 7 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google