De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Voorlichtingsbijeenkomst aanpassing schooltijden MR van De Arenberg 9 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Voorlichtingsbijeenkomst aanpassing schooltijden MR van De Arenberg 9 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 welkom

2 Voorlichtingsbijeenkomst aanpassing schooltijden MR van De Arenberg 9 maart 2010

3 Programma  Welkom  Doel informatieavond  Huidige situatie  Aanleiding  Rol MR  Mogelijkheden en voorbeeldmodellen  Overwegingen  Visie buitenschoolse opvang  Vragen en discussie  Tijdspad en afronding

4 Inleiding  Even voorstellen: Sandra Verhoeven, oudergeleding MR Sandra Verhoeven, oudergeleding MR  Doel: Informeren over mogelijkheden na wetswijziging Informeren over mogelijkheden na wetswijziging

5 Waarom wijzigen?  Doel: Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen Duidelijkheid en transparantie. Duidelijkheid en transparantie. School heeft zorg voor de organisatie van buitenschoolse opvang. School heeft zorg voor de organisatie van buitenschoolse opvang.  Uitgangspunten: Verbetering van kwaliteit van het onderwijs. Verbetering van kwaliteit van het onderwijs. Belang van de kinderen voorop!! Belang van de kinderen voorop!!

6 Huidige situatie  Over 8 leerjaren: Minimaal 7520 uur lestijd. Minimaal 7520 uur lestijd. Onderbouw gemiddeld 880 uur per jaar Onderbouw gemiddeld 880 uur per jaar Bovenbouw gemiddeld 1000 uur per jaar Bovenbouw gemiddeld 1000 uur per jaar  Totaal: 7520 uur  Vraagt om kritische evaluatie huidige schooltijden.

7 Rol van de MR  Oudergeleding MR heeft instemmingsrecht.  Ouders worden geraadpleegd.  Personeelsgeleding MR heeft adviesrecht.  Vaststelling schooltijden geldt voor de komende jaren.

8 Flexibilisering  Wet Flexibilisering Schooltijden: Schooldag mag langer duren dan 5,5 uur Schooldag mag langer duren dan 5,5 uur Onderwijstijd 8 schooljaren minimaal 7520 uur Onderwijstijd 8 schooljaren minimaal 7520 uur Verschil boven- en onderbouw mag vervallen Verschil boven- en onderbouw mag vervallen Onderbouw min 3520 uur Onderbouw min 3520 uur Bovenbouw min 3760 uur Bovenbouw min 3760 uur 5 daagse schoolweek 5 daagse schoolweek Maximaal 7 x per jaar een 4 daagse schoolweek Maximaal 7 x per jaar een 4 daagse schoolweek

9 Model 1 Alle groepen gelijke schooltijden. Alle groepen gelijke schooltijden.  Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij  Er is sprake van een overgangsperiode van 4 jaar

10 Model 2  Alle groepen gelijke schooltijden.  5 Gelijke schooldagen  Maximaal 7 keer een 4-daagse schoolweek voor de hele school  Er is sprake van een overgangssituatie van 4 jaar

11 Model 3 Onderbouw minder uren: 880 uur Onderbouw minder uren: 880 uur Bovenbouw meer uren: 1000 uur Bovenbouw meer uren: 1000 uur Woensdagmiddag vrij Woensdagmiddag vrij Onderbouw vrijdagmiddag vrij Onderbouw vrijdagmiddag vrij Maximaal 7 keer een 4-daagse schoolweek per jaar voor de onderbouw Maximaal 7 keer een 4-daagse schoolweek per jaar voor de onderbouw

12 Model 4  We handhaven de huidige situatie:  Onderbouw:  8:30 – 11:30 uur 13:00 – 15:00 uur  Bovenbouw:  8:30 – 12:00 uur 13:00 – 15:00 uur  Woensdag: bovenbouw tot 12.15 uur

13 Samenvattend Voor de kinderen: * Alle kinderen komen en gaan op hetzelfde moment. Minder verkeersbewegingen. Minder verkeersbewegingen. Gelijke schooltijden geven meer rust en regelmaat. Gelijke schooltijden geven meer rust en regelmaat. Extra ruimte voor onderwijskundige ontwikkeling. Extra ruimte voor onderwijskundige ontwikkeling. Voor de ouders: Combinatie school en werk. Combinatie school en werk. Keuze werkdagen ouders. Keuze werkdagen ouders. Wachtlijsten kinderopvang. Wachtlijsten kinderopvang.

14 Samenvattend  Voor de school: Aanpassing onderwijsprogramma Aanpassing onderwijsprogramma Efficiëntere inzet formatie Efficiëntere inzet formatie Uniforme organisatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang mogelijk Uniforme organisatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang mogelijk Overgangsregeling bij wijziging naar gelijke schooltijden Overgangsregeling bij wijziging naar gelijke schooltijden

15  Aansluiting buitenschoolse opvang op huidige en gelijke schooltijden:

16 Tijdpad  Maart 2010: Informatieavonden ouders Informatieavonden ouders Enquête onder ouders Enquête onder ouders Uitkomst enquête Uitkomst enquête  April 2010: Afstemming MR / team Afstemming MR / team Definitieve uitspraak / besluit MR Definitieve uitspraak / besluit MR  Mei 2010: Informatie over wijzigingen naar ouders Informatie over wijzigingen naar ouders  Augustus 2010: Ingangsdatum wijzigingen Ingangsdatum wijzigingen

17


Download ppt "Welkom. Voorlichtingsbijeenkomst aanpassing schooltijden MR van De Arenberg 9 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google