De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom welkom."— Transcript van de presentatie:

1 welkom welkom

2 Voorlichtingsbijeenkomst aanpassing schooltijden
MR van De Arenberg 9 maart 2010

3 Programma Welkom Doel informatieavond Huidige situatie Aanleiding
Rol MR Mogelijkheden en voorbeeldmodellen Overwegingen Visie buitenschoolse opvang Vragen en discussie Tijdspad en afronding

4 Inleiding Informeren over mogelijkheden na wetswijziging
Even voorstellen: Sandra Verhoeven, oudergeleding MR Doel: Informeren over mogelijkheden na wetswijziging

5 Waarom wijzigen? Doel: Uitgangspunten:
Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen Duidelijkheid en transparantie. School heeft zorg voor de organisatie van buitenschoolse opvang. Uitgangspunten: Verbetering van kwaliteit van het onderwijs. Belang van de kinderen voorop!!

6 Huidige situatie Over 8 leerjaren: Totaal: 7520 uur
Minimaal 7520 uur lestijd. Onderbouw gemiddeld 880 uur per jaar Bovenbouw gemiddeld 1000 uur per jaar Totaal: 7520 uur Vraagt om kritische evaluatie huidige schooltijden.

7 Rol van de MR Oudergeleding MR heeft instemmingsrecht.
Ouders worden geraadpleegd. Personeelsgeleding MR heeft adviesrecht. Vaststelling schooltijden geldt voor de komende jaren.

8 Flexibilisering Wet Flexibilisering Schooltijden:
Schooldag mag langer duren dan 5,5 uur Onderwijstijd 8 schooljaren minimaal 7520 uur Verschil boven- en onderbouw mag vervallen Onderbouw min 3520 uur Bovenbouw min 3760 uur 5 daagse schoolweek Maximaal 7 x per jaar een 4 daagse schoolweek

9 Model 1 Alle groepen gelijke schooltijden.
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij Er is sprake van een overgangsperiode van 4 jaar

10 Model 2 Alle groepen gelijke schooltijden. 5 Gelijke schooldagen
Maximaal 7 keer een 4-daagse schoolweek voor de hele school Er is sprake van een overgangssituatie van 4 jaar

11 Model 3 Onderbouw minder uren: 880 uur Bovenbouw meer uren: 1000 uur
Woensdagmiddag vrij Onderbouw vrijdagmiddag vrij Maximaal 7 keer een 4-daagse schoolweek per jaar voor de onderbouw

12 Model 4 We handhaven de huidige situatie: Onderbouw:
8:30 – 11:30 uur 13:00 – 15:00 uur Bovenbouw: 8:30 – 12:00 uur 13:00 – 15:00 uur Woensdag: bovenbouw tot uur

13 Samenvattend Voor de kinderen:
* Alle kinderen komen en gaan op hetzelfde moment. Minder verkeersbewegingen. Gelijke schooltijden geven meer rust en regelmaat. Extra ruimte voor onderwijskundige ontwikkeling. Voor de ouders: Combinatie school en werk. Keuze werkdagen ouders. Wachtlijsten kinderopvang.

14 Samenvattend Voor de school: Aanpassing onderwijsprogramma
Efficiëntere inzet formatie Uniforme organisatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang mogelijk Overgangsregeling bij wijziging naar gelijke schooltijden

15 Visie buitenschoolse opvang:
Aansluiting buitenschoolse opvang op huidige en gelijke schooltijden:

16 Tijdpad Maart 2010: Informatieavonden ouders Enquête onder ouders
Uitkomst enquête April 2010: Afstemming MR / team Definitieve uitspraak / besluit MR Mei 2010: Informatie over wijzigingen naar ouders Augustus 2010: Ingangsdatum wijzigingen

17 Vragen


Download ppt "Welkom welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google