De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rust, regelmaat en ruimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rust, regelmaat en ruimte"— Transcript van de presentatie:

1 Rust, regelmaat en ruimte
Het Groene Hart obs Continurooster Rust, regelmaat en ruimte

2 Het Groene Hart obs Doel Informatie geven over een eventueel nieuw in te voeren continurooster Welkom Informatie continurooster Doomijn Vragen Einde

3 Het Groene Hart obs Inleiding Vanuit de MR is de vraag ontstaan om de mogelijkheden van andere schooltijden te onderzoeken: - Bij welke schooltijden komt het kind en zijn/haar talent het best tot zijn recht, wanneer wordt het kind ‘uitgenodigd tot bloei?’ - knelpunt: het aantal overblijfkinderen in relatie tot het aantal geschikte vrijwilligers wordt in de nabije toekomst een ernstig probleem; - met nieuwe schooltijden streeft men naar een beter dagritme, naar een minder onrustige en versnipperde schooldag.

4 Visie Een open, respectvolle en veilige speel- en werkomgeving;
Het Groene Hart obs Visie Een open, respectvolle en veilige speel- en werkomgeving; de kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen op sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch en creatief gebied; leerresultaten en talentontwikkeling kunnen nog beter tot hun recht komen; ‘een uitnodiging tot bloei’ dat gunnen we elke leerling en daar staan wij voor!

5 Het zijn andere tijden De veranderende samenleving……
Het Groene Hart obs Het zijn andere tijden De veranderende samenleving…… - Toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (beide ouders werken); - toename van alleenstaande ouders (die werken); - andere dagindeling: combinatie van werken, zorgen, leren, vrijwilligerswerk.

6 Mogelijke modellen Traditioneel model; het bioritme model ;
Het Groene Hart obs Mogelijke modellen Traditioneel model; het bioritme model ; het 7 tot 7 model; het 5 gelijke dagen model.

7 het vijf gelijke dagen model
Het Groene Hart obs het vijf gelijke dagen model Vso 7:30 uur Onderwijs 8:30-14:00 uur Vrije tijd/Bso vanaf 14:00 uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8 Voordelen Het Groene Hart obs
Welke voordelen levert het vijf-gelijke-dagen-model op voor uw kinderen: - Er is meer rust en regelmaat in het dag- en weekritme; - kinderen hebben op een dag met minder ‘gezichten’ te maken: Eén juf of meester per dag, geen overblijfkrachten; - er hoeft minder met kinderen heen en weer te worden ‘gesleept’; - veel meer ruimte op een dag voor spelen na schooltijd, sport, afspraken, feestjes e.d.; - kinderen ervaren het als: ‘we zijn elke middag vrij’; - kinderen blijven gedurende de dag meer in de schoolse sfeer en kunnen zich hierdoor beter concentreren; - gemeenschapsgevoel door samen te eten; - in de winter langer buiten spelen voordat het donker wordt; - aansluiting bij het voortgezet onderwijs voor de bovenbouw leerlingen.

9 Welke voordelen heeft het vijf-gelijke-dagen model voor onze school?
Het Groene Hart obs Welke voordelen heeft het vijf-gelijke-dagen model voor onze school? - Er is meer rust in het dagrooster; - minder ‘brandjes blussen’ na de middagpauze, omdat de eigen leerkracht bij de groep blijft; - er is na schooltijd meer tijd voor voorbereiding, administratie, studiebijeenkomsten e.d.; - de ‘effectieve’ leertijd zal omhoog gaan omdat kinderen meer in de leer-‘sfeer’ blijven, minder opstartproblemen na de middagpauze.

10 Welke voordelen heeft dit model voor u als ouder?
Het Groene Hart obs Welke voordelen heeft dit model voor u als ouder? - Maar één keer brengen en halen; - minder verkeersmomenten en dus veiliger; - ouders hebben meer mogelijkheden om hun werkzaamheden te spreiden over de week. Minder piekmomenten (veel mensen regelen de woensdag of de vrijdag vrij); - tussen de middag geen race tegen de klok; alle kinderen van het gezin hebben dezelfde begin- en eindtijden; ouders hebben ’s middags meer tijd voor hun kinderen; eenmaal thuis zijn ze ook echt thuis; - er zijn meer mogelijkheden voor afspraken met tandarts, kapper, feestjes e.d.

11 Nadelen Het Groene Hart obs
Waar we ook achter kwamen, is dat bij sommige voordelen snel een nadeel of een vraag naar boven kwam. - Voor sommige kinderen is het juist heel fijn om tussen de middag even naar huis te kunnen; - de naschoolse opvang wordt langer, dus waarschijnlijk duurder; - is er voldoende tijd om te eten met kinderen tussen de middag; - een groep ouders moet hun werk anders organiseren; - leerkrachten hebben korter pauze; - gevolgen voor de uren (meer of minder) van sommige leerkrachten; - missen we de woensdagmiddag niet; - sluiten verenigingen aan.

12 Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Het Groene Hart obs Elk nadeel heeft zijn voordeel. Tussen de middag naar huis, gaan sommige ouders en/of kinderen missen. Daar staat tegenover dat kinderen iedere dag eerder thuis zijn en er is maar één moment van afscheid nemen; als ouders meer BSO tijd afnemen is de veronderstelling dat dit ook duurder wordt. Dit hoeft niet per definitie zo te zijn, zo ontvangen ouders een toeslag over de kosten voor BSO en niet over de kosten voor TSO. De TSO zal in 2015 niet meer haalbaar zijn met de huidige bezetting TSO ouders; - is er voldoende rust voor kinderen op een schooldag en is het rooster niet te zwaar voor jonge kinderen; - eten tussen de middag (voorbeeld): we starten om uur met eten. Vanaf 12 uur gaan de kinderen naar buiten. We verwachten daarbij geen problemen;

13 Het Groene Hart obs - een aantal ouders zal problemen krijgen met het combineren van werk met de nieuwe schooltijden. Daar staat tegenover dat het voor anderen juist prettiger wordt. Ook hoorden we van de andere scholen dat door de andere tijden juist gunstiger werkmomenten mogelijk werden voor sommige ouders. Er is bijvoorbeeld minder een 'run' op de woensdag en vrijdag als vrije dag; - de woensdagmiddagen zullen gemist worden. Iedere middag ruim een uur eerder vrij zijn geeft veel mogelijkheden. Op de andere scholen gaven kinderen aan dat ze niet graag weer terug wilden. Zij hadden nu het gevoel 'elke middag vrij' te zijn; - leerkrachten hebben de kinderen inderdaad een langere periode achtereen onder hun hoede. Andere scholen zeggen dat dit ook wel als een lichte verzwaring wordt gezien. Maar men geeft aan dat dit niet opweegt tegen de ruimte die er in de middag ontstaat voor leerkrachten. Al met al werkt het dus werkdruk verlagend; - verenigingen zien ook voordelen om eventueel eerder te kunnen beginnen met bijvoorbeeld de sporttrainingen. Het verschilt per vereniging of dit ook goed te realiseren is.

14 Doomijn

15 Hoe sluit het continurooster aan op de BSO?
Eindtijd school is starttijd BSO, ongeacht welke eindtijd. Geopend tot 18:15 uur. De middagen zijn langer, waardoor mogelijkheden in activiteiten, workshops en samenwerking met instanties groter zijn. Er wordt meer rust ervaren door zowel kinderen als pedagogisch medewerkers.

16 Het Groene Hart obs Vragen?

17 Afsluiting Hoe nu Verder 28/8/14 Ouderraadpleging (ouderen enquete) ;
Het Groene Hart obs Afsluiting Hoe nu Verder 28/8/14 Ouderraadpleging (ouderen enquete) ; 11/12/14 2e informatie avond; ../../.. Stemming.


Download ppt "Rust, regelmaat en ruimte"

Verwante presentaties


Ads door Google