De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP"— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP
Spreker Fred Geelen

2 Naar een educatief-culturele programmatische versterking voor de Limburgse regio (‘s)
Fred Geelen Directeur Bibliotheek en communicatie te SCHUNCK*; (Mede-)Directeur Parkstad Limburg Bibliotheken; Voorzitter werkgroep Educatie, Vereniging Limburgse Bibliotheken

3 Kop uit De Volkskrant zat j.l. Minder vervuiling door crisis

4 From: I had a dream to Yes we Can

5 Fasering in de samenwerking
VAN Aanbodgerichte dienstverlening Fase 1: Incidentele uitwisseling VIA Klant/leverancier relatie Fase 2: Vastgelegde dienstverlening (producten catalogus) NAAR partners Fase 3: Gezamenlijke aanpak

6 Klantgerichte producten/diensten

7 Klantgerichte producten/diensten

8 opening

9 opening

10 Samenwerking op partnerbasis:
Missie/primair proces en secundaire processen Elkaar versterken in realisatie educatieve, culturele en soc.-maatschappelijke opdracht, nl: Leren lezen/verbeelding vs leesplezier en verhalen; Doelgroep: kinderen en hun ouders/verzorgers; Fijnmazig voorzieningen-netwerk in de regio; Nauwe relaties tot het gemeentelijk beleid; Goede spel-/rolverdeling: focus leerling vs leermiddelen Effectief, efficiënt en slim werken, namelijk: In vernieuwing (in beweging); Inrichten voorziening en bedrijfsvoering, zoals: - Huisvesting - ICT-netwerk - Logistiek Verwerven additionele incidentele en structurele fondsen/opdrachten. Eerst kop, dan per klik een regel

11 Educatief-culturele en sociaal/maatschappelijke partnerships met:
Peuterspeelzaalwerk PO: INNOVO Movare VO (diverse scholen: SPO VL en LVO) HBO+ (HSZUYD/OU) Laten opbouwen

12 Logo: landelijke logo, VLB vd bieb, PLB, SCHUNCK, scholen vorige slide,

13 Overheid met additionele opdrachten
Financieringsmodel Overheid met additionele opdrachten opening Bibliotheek als aanbieder Onderwijs als afnemer

14 Fasering in de samenwerking
VAN Aanbodgerichte dienstverlening Fase 1: Incidentele uitwisseling VIA Klant/leverancier relatie Fase 2: Vastgelegde dienstverlening (producten catalogus) NAAR partners Fase 3: Gezamenlijke aanpak

15 Van institutionele verbindingen naar educatief-culturele programmering:
ab bc cd de ef a b c d e f

16 Onderwijs Bibliotheek

17 “Regie?” “zee aan mogelijkheden!”
Van institutionele verbindingen naar educatief-culturele programmering: “netwerkstructuur” “zee aan mogelijkheden!” “Regie?” “Programmamanagement”

18 Speelveld: Overheid Onderwijs Bibliotheek opening

19 Spel, speelveld, instrumenten:
Convenanten en contracten: L.E.A. en R.E.A.? “Ketenkwaliteit”?; Actieprogramma krimp?; Innovatieprogramma’s ?; M.C.P.? Van “operatie hartslag” naar “…………”?; Etc…..

20 From: I had a dream to Yes we Can

21 Kop uit De Volkskrant juni 2013
Door forse bevolkingskrimp nu enorme kwaliteitsimpuls van educatieve-culturele bagage jongeren in kennisregio Parkstad Limburg! Invoegen scan

22

23 Programma Openingswoord
Peter van Eijk, klantgestuurde (digitale) bibliotheek Chris Kuijpers, ICT als dynamo en hefboom van verandering in een kennissamenleving Hans Bosch, Bestuurlijke relevantie bibliotheken en onderwijs Fred Geelen, inhoudelijke vernieuwing Slotwoord

24 SLOTWOORD

25 BORREL


Download ppt "PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP"

Verwante presentaties


Ads door Google