De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP Spreker Fred Geelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP Spreker Fred Geelen."— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP Spreker Fred Geelen

2 Naar een educatief-culturele programmatische versterking voor de Limburgse regio (‘s) Fred Geelen Directeur Bibliotheek en communicatie te SCHUNCK*; (Mede-)Directeur Parkstad Limburg Bibliotheken; Voorzitter werkgroep Educatie, Vereniging Limburgse Bibliotheken

3 Kop uit De Volkskrant zat j.l. Minder vervuiling door crisis

4 From: I had a dream to Yes we Can

5 Fasering in de samenwerking VAN Aanbodgerichte dienstverlening Fase 1: Incidentele uitwisseling VIA Klant/leverancier relatie Fase 2: Vastgelegde dienstverlening (producten catalogus) NAAR partners Fase 3: Gezamenlijke aanpak

6 Klantgerichte producten/diensten

7

8

9

10 Samenwerking op partnerbasis: Elkaar versterken in realisatie educatieve, culturele en soc.- maatschappelijke opdracht, nl: Leren lezen/verbeelding vs leesplezier en verhalen; Doelgroep: kinderen en hun ouders/verzorgers; Fijnmazig voorzieningen-netwerk in de regio; Nauwe relaties tot het gemeentelijk beleid; Goede spel-/rolverdeling: focus leerling vs leermiddelen Effectief, efficiënt en slim werken, namelijk: In vernieuwing (in beweging); Inrichten voorziening en bedrijfsvoering, zoals: - Huisvesting - ICT-netwerk - Logistiek Verwerven additionele incidentele en structurele fondsen/opdrachten. Missie/primair proces en secundaire processen

11 Educatief-culturele en sociaal/maatschappelijke partnerships met: Peuterspeelzaalwerk PO: –INNOVO –Movare VO (diverse scholen: SPO VL en LVO) HBO+ (HSZUYD/OU)

12

13 Financieringsmodel Bibliotheek als aanbieder Onderwijs als afnemer Overheid met additionele opdrachten

14 Fasering in de samenwerking VAN Aanbodgerichte dienstverlening Fase 1: Incidentele uitwisseling VIA Klant/leverancier relatie Fase 2: Vastgelegde dienstverlening (producten catalogus) NAAR partners Fase 3: Gezamenlijke aanpak

15 Van institutionele verbindingen naar educatief-culturele programmering: ab bc cd de ef a b c d e f

16 Onderwijs Bibliotheek …

17 Van institutionele verbindingen naar educatief-culturele programmering: “zee aan mogelijkheden!” “netwerkstructuur” “Regie?” “Programmamanagement”

18 Speelveld: Bibliotheek Onderwijs Overheid

19 Spel, speelveld, instrumenten: Convenanten en contracten: L.E.A. en R.E.A.? “Ketenkwaliteit”?; Actieprogramma krimp?; Innovatieprogramma’s ?; M.C.P.? Van “operatie hartslag” naar “…………”?; Etc…..

20 From: I had a dream to Yes we Can

21 Kop uit De Volkskrant juni 2013 Door forse bevolkingskrimp nu enorme kwaliteitsimpuls van educatieve-culturele bagage jongeren in kennisregio Parkstad Limburg!

22

23 Programma Openingswoord Peter van Eijk, klantgestuurde (digitale) bibliotheek Chris Kuijpers, ICT als dynamo en hefboom van verandering in een kennissamenleving Hans Bosch, Bestuurlijke relevantie bibliotheken en onderwijs Fred Geelen, inhoudelijke vernieuwing Slotwoord

24 SLOTWOORD

25 BORREL


Download ppt "PROGRAMMATISCHE VERSTERKING SLIMME BUNDELING: PARTNERSHIP Spreker Fred Geelen."

Verwante presentaties


Ads door Google