De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Leerlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Leerlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Leerlijnen

2 1ste graad (1): aansluiten op werkvormen !
Kaart- en atlasoefeningen Ontleden grafieken en tabellen Formuleren van eigen mening Oefeningen op referentiekaders Historische kritiek toepassen op ongeziene tekst: transferwaarde! Afbeeldingen analyseren en situeren Uitleggen van historische begrippen

3 1ste graad (2): aansluiten op werkvormen
Bronnen catalogeren volgens historisch tijdvak of maatschappelijk domein Schema’s aanvullen Chronologisch ordenen Genoeg punten plaatsen op werkjes en/of mondelinge presentatie Streven naar 50/50 verdeling kennis/inzicht – vakspecifieke vaardigheden Aanzetten geven tot zelfevaluatie

4 2de graad Idem als 1ste graad Meer open vragen; meer gebruik van atlas
Peilen naar inzichten in verbanden Oorzaak-gevolg-vraagstelling Nadruk verlegt zich geleidelijk naar beoordelingen voor het zelfstandige werk en activerende werkvormen Nadruk op punten vaardigheden optrekken Eventueel even experimenteren met openboek-toets

5 3de graad Cf. 1ste en 2de graad
Historische kritiek op ongeziene teksten, visuele bronnen, etc. Structureren van ongeziene teksten Interpreteren van ongeziene tabellen, grafieken, visuele bronnen Toetsen van de actualiteit Nadruk op evaluaties van zelfwerkzaamheid, onderzoeken, taken en presentaties Openboek-examens

6 Anders leren, anders evalueren
Nieuwe evaluatie enten op nieuwe vormen van leren, maar ook gerelateerd tot de schoolcultuur Evaluatie van mondelinge presentaties Evaluatie van parallel of complementair groepswerk Portfolio – logboek ‘Assessments’ via zelfevaluatie, peerevaluatie, collaboratieve evaluatie : proces-assessment of product-assessment Evaluatie van attitudes (algemeen en historische) Permanente en gespreide evaluatie

7 Anders leren via assessment (1)
Nieuwe doelen: - basiskennis + toepassen van kennis en vaardigheden en houdingen - transfer - zelfsturing: actieve student - leren leren/levenslang leren Nieuwe functies: - ook toetsen tijdens het leerproces, niet enkel op het einde - info over lezen en onderwijzen dat bijsturen mogelijk maakt

8 Anders leren via assessment (2)
Nieuwe methoden: - portfolio - self-, peer- en co-assessment - casustoets of –examen - reflectie en feedback - authentieke assessments/levensechte situaties Nieuwe evaluatoren: - student actief betrekken bij ontwerpen en uitvoeren van toetsen

9 Meerwaarde van assessment
Gericht op ‘verwerking’/constructie van kennis Vaardigheden aanleren: ‘life skills’ - zelfevaluatie en reflectievaardigheid - sociale vaardigheden - opzoekwerk en aanwenden van bronnen - kritisch denken - realiteitswaarde/vakoverschrijding - probleemoplossing Evaluatie ter ondersteuning van het leerproces

10 Kenmerken van assessment
Uitgangspunt is kennisconstructie, niet kennisreproductie Zowel basiskennis, toepassen van kennis en vaardigheden vormen het doel van de toetsing (competentie-idee) Gebruik van levensechte situaties (transfer, beroepsrelevantie, motivatie) Student wordt actief betrokken bij het ontwerp en/of de uitvoering van toetsprocedure Integratie van evaluatie in leer-/instructieproces

11 Voordelen assessment Actieve deelname van leerlingen; probleemoplossend denken Differentiatie is mogelijk Dieper leren door eigen werk, kritisch nadenken Sociale vaardigheden Motivatie stijgt: uitdagende opdrachten Creativiteit leerlingen stijgt: kunnen én kennen Praktijkgericht, transferwaarde stijgt Kwalitatieve leerresultaten – producten Leren evalueren, bijsturen en reflecteren

12 Moeilijkheden assessment
Creativiteit van de leraar ! Klasmanagement (anders!) Begeleider i.p.v. ‘opleider’ Tijdsintensief, voorbereiding, selectie Geen ‘model’-antwoorden Samenwerking héél wenselijk Voor iedere leerling?

13 Gevaren assessment Tijd vrijmaken/geven
Samen met anderen (groepsprocessen, profiteurschap ‘free riden’) Complexiteit van de leeromgeving Nood aan georganiseerde feedback en feedforward (regelmatig en constructief; gericht, gekoppeld aan doelstellingen) Niet als ‘surplus’; bovenop gewone werk! Gevaar voor ‘zelf’studie: gevoel er ‘alleen’ voor te staan Moet nauw gerelateerd staan tot de instructie!


Download ppt "Evaluatie Leerlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google