De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘De opbrengst gemeten’ Toetsing in het Mechelen Curriculum Mayke van Krevel & Drs. Mieke Kreunen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘De opbrengst gemeten’ Toetsing in het Mechelen Curriculum Mayke van Krevel & Drs. Mieke Kreunen."— Transcript van de presentatie:

1 ‘De opbrengst gemeten’ Toetsing in het Mechelen Curriculum Mayke van Krevel & Drs. Mieke Kreunen

2 Inhoud lezing Welkom Ontstaan Mechelen Curriculum Visie Consequentie voor opleiden en beoordelen Casus Leergemeenschappen Afsluiting

3 Ontstaan Mechelen Curriculum Overladenheid zonder diepgang Kwaliteit/niveau Werkveld Student Organisatie Accreditatie

4 Visie Mechelen Curriculum Competentiegericht Ontwikkelingsgericht Werkplekgebaseerd Ontwikkelen van een leerkracht met inhoud

5 Wie willen we afleveren? Actief Onderzoekend Zelfsturend Kritisch kijkend naar zichzelf en anderen Geprofileerd

6 Consequenties voor opleiden Realistische taken: aantoonbare relatie met beroepspraktijk Ontwikkeling van de student op competentie staat centraal Student verantwoordelijk voor aansturing van eigen leerproces Beoordeling gericht op competentieniveaus Student wordt aangesproken als beginnend beroepsbeoefenaar Lerende organisatie met leergemeenschap (Ritzen & Kösters, 2002)  Dit vraagt om een nieuwe manier van beoordelen

7 Consequenties voor beoordelen Basiskennis en toepassing Authentieke situaties Toetsen geïntegreerd in het leer- en instructieproces Toets geeft informatie over competentieniveau van de student Formatief en summatief beoordelen Beoordeling is multidimensionaal (Dochy, 2002; Segers, 2003)

8 Piramide Miller Doe n Tonen Weten hoe Weten Werkplekbeoordeling Werkplekleren OverAllToets Onderwijsgroep Functioneringsgesprek Studieloopbaanbegeleiding Vaardigheidsbewijs Vaardigheidslijnen Piramide van Miller (1990) gekoppeld aan toetsvorm en onderwijs

9 Aannames Studenten leren voor de toets, toets stuurt het leren Studenten leren op volgorde van toetsrooster Studenten maken zelf geen transfer naar de praktijk en vice versa Studenten leren niets van feedback als deze een sluitstuk is

10 Casus Informatie vooraf Casus Uitwisseling

11 Informatie vooraf Ritme ABC weken Thema in onderwijsgroep en op werkplek Authentieke casus Brainstorm  leer- en toepassingsdoelen Individueel op zoek naar antwoorden Rapporteren in volgende bijeenkomst (zevensprong als middel)

12 Ontwerpteam als leergemeenschap Samen leren en ontwerpen Van traditioneel naar constructivistisch onderwijs Van testcultuur naar assessmentcultuur 6 ontwerpers met verschillende expertises, met vertegenwoordiger werkveld Ontwerp onderwijs (casuïstiek) en OverAllToets

13 Beoordelen van de onderwijsgroep Evalueren van de onderwijsgroep: ‘OverAlltoets’ (Segers) Casustoets met gesloten en open vragen Gericht op toepassen van verworven kennis in een nieuwe relevante probleemsituatie Set van artikelen Beoordeling: cijfer en feedback Individuele opdracht

14 Casus Wat valt op? Verklaar de lage opkomst en oppervlakkig leren in de onderwijsgroep in thema 2 Uitwisselen

15 Leergemeenschap werkplekleren ‘Doen’ wordt beoordeeld op de werkplek Werkplekbeoordelingen propedeuse: voorspelling dat student opleiding met goed gevolg gaat afsluiten Wat moet student tonen om die voorspelling betrouwbaar te maken? Probleem: hoe definieer je ‘opleidingsbekwaam’?

16 Leergemeenschap werkplekleren Op meso niveau: taakgroep Op micro niveau: beoordelingsteam -Intersubjectief beoordelen a.d.h.v. getoond gedrag -Gezamenlijk beoordelen dwingt participanten hun beoordeling te verwoorden -Vervolgens deze verwoordingen onderzoeken om te komen tot definitieve niveaubepaling (in ontwikkeling)

17 Tot slot Het Mechelen Curriculum is een grote leergemeenschap van: -Besturen -Werkveld -Lerarenopleiders -Studenten -Kinderen Samen streven naar goed onderwijs

18 Dank voor uw aandacht Contact: Mayke van Krevel: m.van.krevel@hszuyd.nl Mieke Kreunen: g.m.kreunen@hszuyd.nl


Download ppt "‘De opbrengst gemeten’ Toetsing in het Mechelen Curriculum Mayke van Krevel & Drs. Mieke Kreunen."

Verwante presentaties


Ads door Google