De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VTO, de brug van oud naar nieuw KENNISOVERDRACHT bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VTO, de brug van oud naar nieuw KENNISOVERDRACHT bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur."— Transcript van de presentatie:

1 VTO, de brug van oud naar nieuw KENNISOVERDRACHT bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur

2 Aanleiding Dept. Leefmilieu en infrastructuur : vergrijzing –uitstroom : kennis en ervaring sijpelt weg –instroom : nieuwe kennis komt in Probleem van –kennisoverdracht van de ervaren (oude) medewerker naar de nieuwkomer –gepast wervingsbeleid

3 Opzet Over welke kennis gaat het Hoe de kennisoverdracht verloopt nu Hoe kan VTO de huidige initiatieven verbeteren Voorstellen van nieuwe initiatieven en hoe VTO een rol kunnen spelen

4 Inhoud Positie en rol van VTO Huidige praktijk binnen LIN Wat is kennisoverdracht Creëren van krachtige leeromgevingen * Gewenste praktijk: VTO maakt de brug op niveau: organisatie lijnmanagement nieuwe medewerker ervaren (oude) werknemer

5 Krachtige leeromgevingen Mentorschap gestructureerd werkplekleren Leernetwerken Informeel leren Intervisie critical incidents methode hardop werken kennisstewards

6 Omschrijving van VTO Proces van kennisoverdracht ondersteunen via formele VTO-activiteiten Ook informele leerprocessen

7 Doel van dit plan Nieuwkomer beschikt snel over gewenste kennis Aanreiken van instrumenten om kennisoverdracht te realiseren Ervaren medewerkers kunnen de kennis optimaal de kennis Beschrijving rol actoren Verder naar lerende organisatie

8 Positie van VTO onderdeel personeelsfunctie te veel ‘arrangeren’ en ‘winkel’ en ‘achteraf’ naar méér betrokkenheid in HR- aangelegenheden naar méér en betere afstemming afstemming met personeelsbeleid

9 Rol van VTO Visie inz VTO concreet vorm geven Ondersteunen en adviseren lijnmanagement Introduceren nieuwe leervormen Ruimte voor leren en lerende medewerkers Vorming aanbieden met oog op optimale kennisoverdracht

10 Huidige praktijk Kennisoverdracht bij LIN (1) Introductie en algemene begeleiding nieuwe medewerkers Competentiecentra Inwerkprogramma doelgroep Functieoverdracht ‘schrijf je pet op’ Dubbel lopen van de ‘nieuwe’ met de ‘ervaren’

11 Huidige praktijk Kennisoverdracht (2) Kennisoverdracht ‘m/peter’ Training on the job bij technische functies Netwerking Rotatiesysteem voor nieuwkomers

12 kennisoverdracht Indirecte –managementinformatiesystemen –procesmappen, intranet, … Directe –ervaring –beleid en acties nodig

13 kennisoverdracht Competenties Kennis Kennismanagement Leren Creëren van krachtige leeromgevingen:

14 Mentorschap (of begeleidingsfunctie) Mentor Medewerker Onderzoek 55 + Organisatievoorwaarden

15 Gestructureerd werkplekleren Ongestructureerd Gestructureerd –kenmerken –problemen –oplossingen –organisatie

16 Informeel leren Motor voor professionalisering Hinderpalen Plaats voor experimenteren Voorwaarden Maatregelen

17 Intervisie Dagelijkse werkpraktijk Eigen inbreng medewerkers Ervaringen delen Begeleiding

18 Critical incidents methode Ervaringen systematisch gezamenlijk in kaart brengen Impliciete kennis Methode: 3 fasen Interactie

19 Hardop werken ‘hoe gebruik maken van impliciete kennis en praktijkervaringen van anderen?’ vragen stellen vaardigheden zichtbaar maken

20 Kennisstewards Ervaringskennis toegankelijk maken Toegankelijkheid vergemakkelijken

21 Gewenste praktijk Vormen van kennisoverdracht kiezen i.f.v. de noden en behoeften Naar krachtige leeromgevingen Voorstellen per actor

22 Op niveau organisatie Openstaan voor kennis en ervaring oudere werknemers Mentorschap stimuleren Leren en leernetwerken Werkplekleren Informeel leren Voorafgaand aanwerven Opdrachten aan uitgetreden werknemers

23 Op niveau lijnmanager Oudere werknemers: wie? Dubbel ‘meelopen’ Ook inschakelen andere collega’s Beschikbaarheid kennisdragers Beschikbaarheid oudere werknemer Aanmoedigen leerervaringen en informeel leren Stimuleren van netwerken,...

24 Op niveau van nieuwe medewerker Opnemen van de gekozen leervorm (en) in individueel ontwikkelplan (IOP) Gestructureerd werkplekleren (cf technische functies) Leerbereidheid, samenwerken in IOP Vorming

25 Op niveau ervaren (oude) werknemer Voorbereiding rol als mentor competenties verwerven, op te nemen in functiebeschrijving ‘kennisoverdracht’ en ‘mentorschap’ op te nemen in functiebeschrijving gedetailleerde beschrijving van de taken geven ondersteuning van VTO

26 Opvolging en evaluatie Evolutie ontwikkeling nieuwkomer Link met doelstellingen organisatie Resultaten kennisoverdracht op organisatie VTO-kengetallen

27 Implementatie Wordt verder voorgelegd aan directieraad Bijsturing van op basis van de opmerkingen samenwerking met HRM

28 Besluit VTO als brug tussen ervaren medewerker en de nieuwkomer leervormen om de kennisoverdracht te stimuleren organisatie moet ruimte voor leren aanmoedigen: verder naar lerende organisatie


Download ppt "VTO, de brug van oud naar nieuw KENNISOVERDRACHT bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur."

Verwante presentaties


Ads door Google