De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld

2 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

3 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

4 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

5 L.v.K 459: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. 2 Lied'ren zingend vol vertrouwen tot in het voltooide licht broeder broeder zal aanschouwen staande voor Gods aangezicht.

6 L.v.K 459: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal, dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal. 4 In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid.

7 L.v.K 459: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 Met een lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht, door een Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht. 6 Een van hart en een van zinnen, een in onze aardse strijd, in ons hemels overwinnen, een in tijd en eeuwigheid.

8 L.v.K 459: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis, pelgrims die uit alle landen samenkomen om het kruis. 8 Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs.

9 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

10 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

11 Ps. 3: 1, 2 NB 1 O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
en staat mij naar het leven. Ook hoor ik overal dat niets mij baten zal daar God mij heeft begeven. Maar, Heer, Gij zijt mijn schild. Ik heb bij U geschuild met opgerichten hoofde. Uit Sions heilig oord kwam steeds uw wederwoord als ik U riep en loofde.

12 Ps. 3: 1, 2 NB 2 Ik legde mij en sliep. Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken. De morgen is gekeerd en ik mocht ongedeerd, dank zij Gods trouw, ontwaken. Nu is mijn vrees voorbij, God ondersteunde mij en blijft mij vergezellen. Zo treed ik in het perk hoe dreigend ook en sterk tienduizenden zich stellen.

13 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

14 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

15 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

16 Ps. 56: 1, 3, 4 NB 1 Wees mij genadig, Heer, want een geweld
van vijanden staat rondom opgesteld om, als ik machteloos lig neergeveld, over mij heen te lopen. Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; de Here is mijn held!

17 Ps. 56: 1, 3, 4 NB 3 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld
en al de tranen, in mijn oog geweld, bijeengegaard en in uw boek geteld: alles ligt voor U open. Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; De Here is mijn held!

18 Ps. 56: 1, 3, 4 NB 4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God,
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, laat mij nu voor de redding van de dood lofoffers U betalen. Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, dat ik mag wandelen en ademhalen in 't licht dat leven doet!

19 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

20 Preek Schriftlezing: Markus 8: >>> U.A.M. 162: 1, 3

21 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

22 U.A.M. 162: 1, 3 1 God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan; ja, ik weet het, ik zal leven, en door Hem ten hemel gaan. Zelfs eer ik nog was geboren, heeft mij God in Hem verkoren, eer zijn woord met scheppersmacht dit heelal tot aanzijn bracht.

23 U.A.M. 162: 1, 3 3 Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden, zijne liefde blijft mij leiden: door een nacht, hoe zwart, doe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht.

24 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

26 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

27 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

28 Ps. 73: 12, 13 12 ’k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid.

29 Ps. 73: 12, 13 13 Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

30 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

31 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

32 Gez. 9 (Avondzang): 1, 2, 4, 6, 7 1 O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht; Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 2 Toon ons Uw goedheid en Uw macht, Door Uw bescherming, dezen nacht, Behoed ons tegen ramp en leed, En blijf tot onze hulp gereed.

33 Gez. 9 (Avondzang): 1, 2, 4, 6, 7 4 Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid', Daar 't in een stil vertrouwen leeft, Dat Gij ons onze schuld vergeeft. 6 Behoed het ganse Christendom; Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; Vertroost het neergebogen hart, En heel in gunst der kranken smart.

34 Gez. 9 (Avondzang): 1, 2, 4, 6, 7 7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drieenig God, U zij al d' eer.

35 Liturgie zondag 26 oktober
Mededelingen L.v.K. 459: 1 t/m 8 Stil gebed Votum en groet Ps. 3: 1, 2 NB Gebed Schriftlezing: Markus 8: Ps. 56: 1, 3, 4 NB Preek U.A.M. 162: 1, 3 Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 Geloofsbelijdenis Gez. 9: 1, 2, 4, 6, 7 Zegen

36 Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie in beide diensten voor te gaan
Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google