De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Prof. dr. G. Kwakkel voorgaan. Schriftlezing: Jesaja 40 : Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 Welkom in deze eredienst

2 Bloemstuk Centraal in ons leven staat het woord van God, de Bijbel.
Christus kwam naar de wereld als fakkel van het licht. Hij stierf voor ons aan het kruis. Zijn dood bracht ons het leven. De 12 rode rozen symboliseren de 12 apostelen, die het woord en het licht uitdragen in de wereld.

3 Bloemstuk

4 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Prof. dr. G. Kwakkel voorgaan. Schriftlezing: Jesaja 40 : Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 Welkom in deze eredienst

5 Bloemstuk Centraal in ons leven staat het woord van God, de Bijbel.
Christus kwam naar de wereld als fakkel van het licht. Hij stierf voor ons aan het kruis. Zijn dood bracht ons het leven. De 12 rode rozen symboliseren de 12 apostelen, die het woord en het licht uitdragen in de wereld.

6 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Prof. dr. G. Kwakkel voorgaan. Schriftlezing: Jesaja 40 : Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 Welkom in deze eredienst

7 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95 : 1, 3 Gebed
Lezen: Jesaja 40 : Ps. 102 : 7 en 10 Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 “The messiah” (piano & Sopraan) Preek Lb. 126 : 1, 2 en 3

8 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95 : 1, 3 Gebed
Lezen: Jesaja 40 : Ps. 102 : 7 en 10 Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 “The messiah” (piano & Sopraan) Preek Lb. 126 : 1, 2 en 3

9 Zingen Votum en zegengroet Ps. 95 : 1, 3 Gebed
Lezen: Jesaja 40 : Ps. 102 : 7 en 10 Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 “The messiah” (piano & Sopraan) Preek Lb. 126 : 1, 2 en 3

10 Zingen Ps. 95: 1, 3 Komt, laat ons juichen voor de Heer, een lofzang zingen Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

11 Zingen Ps. 95: 1, 3 Komt, knielen wij voor God die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: Zijn hand slechts kan u veilig leiden.

12 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95 : 1, 3 Gebed
Lezen: Jesaja 40 : Ps. 102 : 7 en 10 Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 “The messiah” (piano & Sopraan) Preek Lb. 126 : 1, 2 en 3

13 Lezen Votum en zegengroet Ps. 95 : 1, 3 Gebed
Lezen: Jesaja 40 : Ps. 102 : 7 en 10 Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 “The messiah” (piano & Sopraan) Preek Lb. 126 : 1, 2 en 3

14 Lezen Jesaja 40 : 1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.

15 Lezen Jesaja 40 : 1 - 11 voor het oog van al wat leeft.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.

16 Lezen Jesaja 40 : 9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

17 Zingen Votum en zegengroet Ps. 95 : 1, 3 Gebed
Lezen: Jesaja 40 : Ps. 102 : 7 en 10 Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 “The messiah” (piano & Sopraan) Preek Lb. 126 : 1, 2 en 3

18 Zingen Ps. 102: 7, 10 Slaan w’op Sions puin de ogen, o, hoe is ons hart bewogen, hunkert het naar het herstel op uw goddelijk bevel, opdat alle volken spreken: ‘God is niet van hem geweken, God heeft Sion doen herbouwen, doet zijn glorie haar aanschouwen.’

19 Zingen Ps. 102: 7, 10 Ja, de Heer komt ter bevrijding, opdat Sion blij de tijding van zijn grote daden meldt en Jeruzalem vertelt, hoe verlosten huiswaarts keren roemend in de naam des Heren. Alle volken, alle rijken brengen Hem hun huldeblijken.

20 Tekst Votum en zegengroet Ps. 95 : 1, 3 Gebed
Lezen: Jesaja 40 : Ps. 102 : 7 en 10 Tekst: Jesaja 40 : 1 en 2 “The messiah” (piano & Sopraan) Preek Lb. 126 : 1, 2 en 3

21 Lezen Jesaja 40 : 1 - 2 1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

22 Comfort ye My people Bertil Niezink (piano) Judith Godeke (sopraan)

23 Preek Jesaja 40 : 1 - 2 1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. Na de preek: Lb. 126 : 1, 2 en 3

24 Zingen Lb. 126 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 103 : 1, 4 en 5 Gebed
Collecte Lb. 460 : 1, 3 en 5 Zegen

25 Zingen Lb. 126 : 1, 2, 3 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

26 Zingen Lb. 126 : 1, 2, 3 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

27 Zingen Lb. 126 : 1, 2, 3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

28 Liturgie Lb. 126 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 103 : 1, 4 en 5
Gebed Collecte Lb. 460 : 1, 3 en 5 Zegen

29 Zingen Lb. 126 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 103 : 1, 4 en 5 Gebed
Collecte Lb. 460 : 1, 3 en 5 Zegen

30 Zingen Lb. 103 : 1, 4, 5 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wilt vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven Verlost en kroont met goedertierenheid.

31 Zingen Lb. 103 : 1, 4, 5 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten De zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

32 Zingen Lb. 103 : 1, 4, 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

33 Liturgie Lb. 126 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 103 : 1, 4 en 5
Gebed Collecte Lb. 460 : 1, 3 en 5 Zegen

34 Collecte Vandaag 1e Diaconie (Stichting de brug) 2e Rente en aflossing
Volgende week 1e Artikel 11 van de Kerkorde Artikel 11 - Onderhoud van de predikanten. 1978 De kerkenraad is verplicht namens de gemeente, die hij hierin vertegenwoordigt, haar predikanten naar behoren te onderhouden. Lb. 460 : 1, 3 en 5

35 Stichting De Brug Kleinschalig ontwikkelingswerk in Cambodja in samenwerking met haar Cambodjaanse partnerorganisatie Spie-en

36 Waar werken wij? De Brug werkt in de provincies:
Kampong Cham (ten noorden van Phnom Penh) Takeo (ten zuiden van Phnom Penh), In totaal een gebied zo groot als twee keer de provincie Utrecht.

37 Cambodja Cambodja ligt in Zuid Oost Azië, ingeklemd tussen Thailand, Laos en Vietnam. De hoofdstad is Phnom Penh

38 Stichting De Brug wil werken volgens de volgende principes:
Helpers helpen te helpen Aandacht voor arme en vergeten groepen Met een voorkeur voor die gebieden waar ook kan worden samengewerkt met plaatselijke christenen Kleinschalig en veel participatie van de doelgroep

39 Onze projecten Scholen- en huizenbouw Infrastructuur en putten
Noodhulp Irrigatieprojecten Hulp aan aidspatiënten Hulp aan wezen In de eerste 10 jaren de ontwikkeling van een medisch project in Prey Chhor

40 Scholenbouw Jaarlijks realiseren we 6 scholen. De Brug levert alleen de materialen. Het dorp bouwt de school o.l.v. een aannemer. Het zijn zesklassige stenen gebouwen. Na de bouw verstrekt Spie-en schoolmeubilair en speeltoestellen.

41 Huizen voor armen Jaarlijks bouwen we 80 huizen voor armen en weduwen.

42 Dorpsopbouw Aanleg van dorpswegen bruggen waterputten

43 Irrigatieprojecten Door het water in het regenseizoen op te slaan in grote reservoirs kan het in het droge seizoen via kanalen en kanaaltjes naar de rijstvelden worden geleid.

44 Zorg voor aidspatiënten
In het jaar 2000 zijn we begonnen met een thuiszorgprogramma voor aidspatiënten. Inmiddels worden zo’n 1000 patiënten wekelijks bezocht door vrijwilligers van Spie-en. Ze verstrekken o.a. rijst, palliatieve geneesmiddelen, een slaapmat, klamboe, kussen, kramar en deken. En het aanvullende ‘Spie-en-food’ dat wordt bereid uit verschillende soorten bonen en granen

45 Weeskinderen Zo’n 3000 weeskinderen en 1000 kinderen van stervende ouders worden opgevangen in pleeggezinnen. Hierdoor kan het kind in zijn eigen omgeving en vaak nog bij zijn eigen familie (opa en oma, oom en tante) blijven wonen in een gewone thuissituatie. Pleegouders beloven het kind lief te hebben en te behandelen als hun eigen kind. Het kind en één pleegouder ontvangt rijst van Spie-en. Het kind krijgt twee keer per jaar nieuwe schoolkleren en schriften.

46 Spie-en support Weeskinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en meer dan 3 km van school wonen krijgen een fiets. DE WILDE GANZEN VLIEGEN DEZE WEEK VOOR FIETSEN VOOR WEESKINDEREN REK.NR

47 Bestuur en vrijwilligers van Spie-en werken hard aan de opbouw van hun land.

48 Hebt u vragen? Wij beantwoorden ze graag!
Stichting De Brug Frits en Bea Weitkamp Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg Tel Website:

49 Hartelijk dank!

50 Zingen Lb. 126 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 103 : 1, 4 en 5 Gebed
Collecte Lb. 460 : 1, 3 en 5 Zegen

51 Zingen Lb. 460 : 1, 3, 5 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

52 Zingen Lb. 460 : 1, 3, 5 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

53 Zingen Lb. 460 : 1, 3, 5 Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog! Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

54 Zegen Lb. 126 : 1, 2 en 3 Geloofsbelijdenis Ps. 103 : 1, 4 en 5 Gebed
Collecte Lb. 460 : 1, 3 en 5 Zegen

55


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google