De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. E.J. Sytsma We lezen: Hooglied 7: : 10 1 Korintiërs 6: 12 – 20 De preek gaat over: de Bijbel over seks en zo In verband met de vele vakantiegasten worden alle liederen in deze dienst geprojecteerd. Het eerste lied: Psalm 100: 1, 2 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 100: 1, 2
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 100: 1, 2

3 Juicht, alle volken, prijst de HEER!
Psalm 100: 1, 2 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

4 De HEER is God, erkent zijn macht,
Psalm 100: 1, 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 100: 1, 2 Gebed Lezen: Hooglied 7: : 10 1 Korintiërs 6: 12 – 20 Zingen: Psalm 104: 7, 8 Preek Zingen: Psalm 63: 1, 2 Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 460:1,2

6 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 100: 1, 2 Gebed Lezen: Hooglied 7: : 10 1 Korintiërs 6: 12 – 20 Zingen: Psalm 104: 7, 8 Preek Zingen: Psalm 63: 1, 2 Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 460:1,2

7 O HEER, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn,
Psalm 104: 7, 8 O HEER, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn, Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein. Vol is de aarde van uw wonderwerken. Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken. Hoe wemelt zij van dieren zonder tal. De schepen varen aan van overal. En in de schoot der zee leggen uw handen de leviathan spelende aan banden.

8 Al wat er in uw grote schepping leeft
Psalm 104: 7, 8 Al wat er in uw grote schepping leeft wacht, HEER, op U, tot Gij hun voedsel geeft. Ontsluit G' uw hand, zij zamelen de gaven waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, stof worden zij weer in der aarde schoot. Maar d' adem van uw Geest brengt hen tot leven; het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.

9 Seks: Extreem belangrijk De Schepper Lichaam en geest

10 Trefwoorden:

11 Trefwoorden: 1) man en vrouw 2) vruchtbaarheid en zwangerschap 3) huwelijk 4) gemeenschap

12 ‘Naar jou smacht mijn ziel,
naar jou hunkert mijn lichaam, jouw liefde is meer dan het leven, liggend op bed denk ik aan jou, ik fluister je naam.’

13 Trefwoorden: 1) man en vrouw 2) vruchtbaarheid en zwangerschap 3) huwelijk 4) gemeenschap 5) Trefwoord: verlangen naar God

14 Freud: Religie is verdrongen
seksualiteit Bijbel: Seksualiteit is (vaak) verdrongen religie

15 Trefwoorden: 1) man en vrouw 2) vruchtbaarheid en zwangerschap 3) huwelijk 4) gemeenschap 5) Trefwoord: verlangen naar God

16 Trefwoorden: 1) man en vrouw 2) vruchtbaarheid en zwangerschap 3) huwelijk 4) gemeenschap 5) Trefwoord: verlangen naar God 6) Je hart 7) Trouw

17 1 Kor. 6:18-20 ‘Ga ontucht uit de weg. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.’

18 Trefwoorden: 1) man en vrouw 2) vruchtbaarheid en zwangerschap 3) huwelijk 4) gemeenschap 5) Trefwoord: verlangen naar God 6) Je hart 7) Trouw 8) Wie ben je? 9) Van wie ben je?

19 Masturberen (zelfbevrediging)
man/vrouw hart wie ben je?

20 Seks voor het huwelijk Trouw Van wie ben je? Geef je lichaam pas helemaal, als je eerst jezelf helemaal gegeven hebt

21 Homoseksualiteit man/vrouw Van wie ben je?

22 Wanneer Christus grote indruk op
je maakt, ben je minder gauw ondersteboven van wat normaal een sterke aantrekkingskracht heeft

23 Homo en … voorbeeld gebed aanvaarding nabijheid radicaliteit Jezus Christus

24 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten.
Psalm 63: 1, 2 O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar U, blijf op U wachten. Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten naar U in droog en dorstig land. Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, als ik uw heilig huis bezocht, uw heerlijkheid aanschouwen mocht en vreugde vond in uw vermogen.

25 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij het gegeven,
Psalm 63: 1, 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij het gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

26 Zingen: Psalm 63: 1, 2 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 460:1,2 Collecte Zingen: Gezang 59: 1, 4 (NG 34) Zegen

27 Zingen: Psalm 63: 1, 2 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Liedboek 460:1,2 Collecte Zingen: Gezang 59: 1, 4 (NG 34) Zegen

28 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Liedboek 460: 1, 2 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

29 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe,
Liedboek 460: 1, 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

30 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diaconie “De Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: Emeritering Bloemenbezorging: Vandaag: Suzanne Jansen Volgende week: Werner Vos Na de collecte zingen we: Gezang 59: 1, 4 (NG 34)

31 Ik ben de goede herder die zijn eigen schapen kent -
Gezang 59: 1, 4 (NG 34) Ik ben de goede herder die zijn eigen schapen kent - Ik roep ze bij hun naam en zie, ze komen aangerend.

32 Ik zet mijn leven op het spel voor schapen van mijn stal.
Gezang 59: 1, 4 (NG 34) Ik zet mijn leven op het spel voor schapen van mijn stal. Ze volgen Mij, ze weten wel dat Ik ze hoeden zal.

33 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google