De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van AWBZ naar WmoTitel presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van AWBZ naar WmoTitel presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 Van AWBZ naar WmoTitel presentatie
Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid 25 februari 2013 Gemeente Amsterdam 18 januari januari 2003 1 januari 2003

2 Forse ingrepen Vergroten doelmatigheid, geen overbodige zorg
Van aanspraak/verzekerd recht naar noodzaak Nadruk op eigen kracht en eigen portemonnee Decentralisatie naar gemeente en zorgverzekering AWBZ en Wmo (cure): besparing van 3,5 van 28,8 miljard Care: besparing van 1,6 miljard Budget WTCG gehalveerd naar € 750 miljoen Scheiden wonen zorg versneld doorgevoerd → minder snel intramurale opname

3 Decentralisatie AWBZ  ‘romp AWBZ’
Decentralisatie AWBZ  ‘romp AWBZ’ 2015 Extramurale begeleiding & verzorging naar Wmo (-25%) 2015 Extramurale verpleging naar de zorgverzekering (- 5%) 2015 Chronische ggz naar zorgverzekering Rijk voert in 2014 reeds versobering door: Indicaties voor verzorging korter dan 6 maanden: zelf op te lossen Norm gebruikelijke zorg bij verzorging verhoogd van 60 naar 90 min. Begeleiding: schrappen aanspraak op dagbesteding Resteert romp-AWBZ: intramuraal verblijf voor zwaar hulpbehoevende ouderen en (verstandelijk) gehandicapten Budget ca. 12 miljard (AWBZ kost nu 23,5 miljard)

4 AWBZ- Intramurale zorg: schrappen zorgzwaartepakket (ZZP)
AWBZ- Intramurale zorg: schrappen zorgzwaartepakket (ZZP) 2013: ZZP 1 en 2 geschrapt AWBZ-breed 2014: ZZP 3 voor ouderen geschrapt 2015: ZZP 3 voor GGZ en VG geschrapt 2016: ZZP 4 ouderen en VG geschrapt 2016: ZZP 4 GGZ naar Zvw Zzp4 zware groep  nog groter beroep op gemeentelijke voorzieningen; compensatie nog onduidelijk Gevolgen voor maatschappelijk vastgoed Verwachting: 1/3 van verzorgingshuizen wordt gesloten

5

6 Wmo – schrappen aanspraak HbH
Wmo – schrappen aanspraak HbH Schrappen aanspraak op Hulp bij het Huishouden Gemeente biedt maatwerkvoorziening voor degenen echt niet over andere oplossingen beschikken Korting op budget van 75% In 2014 voor nieuwe aanvragen; in 2015 ook bestaande In Amsterdam nu: Klanten: zin; pgb’s; totaal 1,9 miljoen uren Budget 66 miljoen Gevolgen maatregel: Ingrijpende gevolgen voor cliënten én mantelzorgers HbH als brede voorziening met preventieve werking  vangnet voor de meest kwetsbaren Mogelijk groter beroep op zwaardere zorgvormen

7 Wie gebruikt de Wmo in Amsterdam
Wie gebruikt de Wmo in Amsterdam Hulp bij Huishouden: circa Aanvullend Openbaar Vervoer circa: mensen ritten per maand Alarmering: 9.000, waarvan 1/3 geen contactpersoon Begeleiding: circa mensen Verzorging: circa mensen Aanvullende Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten Amsterdam mensen

8 Consequenties voor begroting Amsterdam
8 april 2017 Consequenties voor begroting Amsterdam NU 2015 Begeleiding 132 miljoen 99 miljoen Verzorging 149 miljoen 112 miljoen Huishoudelijke hulp 66 miljoen 16 miljoen Vervoer (w.o. rolstoelen en scootmobielen) 18 miljoen 14 miljoen Is 120 miljoen minder van de 365 NB effecten schrappen van ZZP’s nog niet meegenomen!

9 3 D Samenloop met participatiewet (2014) Decentralisatie jeugd (2015)
Sociale werkvoorziening Dagbesteding Wajong ATCG Decentralisatie jeugd (2015) (L)VG Multi-problemgezinnen 3 Decentralisaties: ontschotting binnen sociale domein Grotere focus op (basis)zorg dichtbij, in de wijk. Complexe en acute zorg geconcentreerd en gespreid

10 Grote gevolgen Voor cliënten: Voor aanbieders
Grote gevolgen Voor cliënten: Van recht naar voorziening Cumulatie maatregelen en financiële gevolgen Sterker beroep op eigen kracht, zelfredzaamheid, familie, mantelzorg Minder snel opname, langer wonen in de wijk Voor aanbieders Gemeenten verschillen in aanpak / opdrachtgeverschap Krimpscenario Specialiseren of …doelgroepverbreding / functie- of taakuitbreiding Concurreren of samenwerken Formele en informele zorg verbinden Eigen regie inhoud geven

11 Gevolgen gemeente Nieuwe doelgroepen en grote verantwoordelijkheden
Gevolgen gemeente Nieuwe doelgroepen en grote verantwoordelijkheden Veel minder middelen  herontwerp Wmo, scherpe keuzes 3 decentralisaties: integraal werken binnen sociale domein Groot aantal aanbieders, enorme diversiteit Expertise opbouwen Regionaal samenwerken /centrumfunctie Belang afstemming met zorgverzekeraar

12 Dilemma’s

13 Wat zegt het kabinet? 8 februari: Schippers en van Rijn publiceren gezamenlijke agenda VWS ‘Van Systemen naar mensen’ Meer preventie, E-health Versterking wijkverpleegkundigen, meer naar huisarts Bekostiging op kwaliteit 19 februari: Plasterk presenteert aanpak decentralisaties Integraal budget om maatwerk mogelijk te maken Stroomlijnen toezicht Stevige monitoring Standaardiseren informatiestromen en ICT Martin van Rijn: eind maart brief over langdurige zorg

14 Wat doet Amsterdam Decentralisatie en taakstellingen: herinrichting noodzakelijk Decentralisaties implementeren: stedelijke taak Gebiedsgerichte uitvoering Eric van der Burg: coördinerend wethouder 3D Conferentie 13 februari met Achmea en staatssecretaris Kom maar op: We willen regelruimte en koploper zijn per 2014 Dagbesteding, Hulp bij huishouden, bundeling budgetten Stedelijk programmateam gestart Samenwerking met stadsdelen, cliëntenorganisaties en aanbieders

15 Vragen?


Download ppt "Van AWBZ naar WmoTitel presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google