De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-3-2015 Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid 25 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-3-2015 Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid 25 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 24-3-2015 Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid 25 februari 2013

2 Forse ingrepen  Vergroten doelmatigheid, geen overbodige zorg  Van aanspraak/verzekerd recht naar noodzaak  Nadruk op eigen kracht en eigen portemonnee  Decentralisatie naar gemeente en zorgverzekering  AWBZ en Wmo (cure): besparing van 3,5 van 28,8 miljard  Care: besparing van 1,6 miljard  Budget WTCG gehalveerd naar € 750 miljoen  Scheiden wonen zorg versneld doorgevoerd → minder snel intramurale opname

3 Decentralisatie AWBZ  ‘romp AWBZ’  2015 Extramurale begeleiding & verzorging naar Wmo (-25%)  2015 Extramurale verpleging naar de zorgverzekering (- 5%)  2015 Chronische ggz naar zorgverzekering  Rijk voert in 2014 reeds versobering door: -Indicaties voor verzorging korter dan 6 maanden: zelf op te lossen -Norm gebruikelijke zorg bij verzorging verhoogd van 60 naar 90 min. -Begeleiding: schrappen aanspraak op dagbesteding  Resteert romp-AWBZ: intramuraal verblijf voor zwaar hulpbehoevende ouderen en (verstandelijk) gehandicapten  Budget ca. 12 miljard (AWBZ kost nu 23,5 miljard) 24-3-2015

4 AWBZ- Intramurale zorg: schrappen zorgzwaartepakket (ZZP)  2013: ZZP 1 en 2 geschrapt AWBZ-breed  2014: ZZP 3 voor ouderen geschrapt  2015: ZZP 3 voor GGZ en VG geschrapt  2016: ZZP 4 ouderen en VG geschrapt  2016: ZZP 4 GGZ naar Zvw  Zzp4 zware groep  nog groter beroep op gemeentelijke voorzieningen; compensatie nog onduidelijk  Gevolgen voor maatschappelijk vastgoed  Verwachting: 1/3 van verzorgingshuizen wordt gesloten 24-3-2015

5

6 Wmo – schrappen aanspraak HbH  Schrappen aanspraak op Hulp bij het Huishouden -Gemeente biedt maatwerkvoorziening voor degenen echt niet over andere oplossingen beschikken -Korting op budget van 75% -In 2014 voor nieuwe aanvragen; in 2015 ook bestaande  In Amsterdam nu: –Klanten: 22.000 zin; 3.000 pgb’s; totaal 1,9 miljoen uren –Budget 66 miljoen  Gevolgen maatregel: -Ingrijpende gevolgen voor cliënten én mantelzorgers -HbH als brede voorziening met preventieve werking  vangnet voor de meest kwetsbaren -Mogelijk groter beroep op zwaardere zorgvormen 24-3-2015

7 Wie gebruikt de Wmo in Amsterdam  Hulp bij Huishouden: circa 25.000  Aanvullend Openbaar Vervoer circa: 37.500 mensen  60.000 ritten per maand  Alarmering: 9.000, waarvan 1/3 geen contactpersoon  Begeleiding: circa 10.000 mensen  Verzorging: circa 9.000 mensen  Aanvullende Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten Amsterdam 6.000 mensen 24-3-2015

8 Consequenties voor begroting Amsterdam NU2015 Begeleiding132 miljoen 99 miljoen Verzorging149 miljoen112 miljoen Huishoudelijke hulp 66 miljoen 16 miljoen Vervoer (w.o. rolstoelen en scootmobielen) 18 miljoen 14 miljoen 24 maart 2015 NB effecten schrappen van ZZP’s nog niet meegenomen!

9 3 D  Samenloop met participatiewet (2014) –Sociale werkvoorziening –Dagbesteding –Wajong –ATCG  Decentralisatie jeugd (2015) –(L)VG –Multi-problemgezinnen  3 Decentralisaties: ontschotting binnen sociale domein  Grotere focus op (basis)zorg dichtbij, in de wijk.  Complexe en acute zorg geconcentreerd en gespreid

10 Grote gevolgen  Voor cliënten: Van recht naar voorziening Cumulatie maatregelen en financiële gevolgen Sterker beroep op eigen kracht, zelfredzaamheid, familie, mantelzorg Minder snel opname, langer wonen in de wijk  Voor aanbieders Gemeenten verschillen in aanpak / opdrachtgeverschap Krimpscenario Specialiseren of …doelgroepverbreding / functie- of taakuitbreiding Concurreren of samenwerken Formele en informele zorg verbinden Eigen regie inhoud geven 24-3-2015

11 Gevolgen gemeente  Nieuwe doelgroepen en grote verantwoordelijkheden  Veel minder middelen  herontwerp Wmo, scherpe keuzes  3 decentralisaties: integraal werken binnen sociale domein  Groot aantal aanbieders, enorme diversiteit  Expertise opbouwen  Regionaal samenwerken /centrumfunctie  Belang afstemming met zorgverzekeraar 24-3-2015

12 Dilemma’s 24-3-2015

13 Wat zegt het kabinet?  8 februari: Schippers en van Rijn publiceren gezamenlijke agenda VWS ‘Van Systemen naar mensen’ Meer preventie, E-health Versterking wijkverpleegkundigen, meer naar huisarts Bekostiging op kwaliteit  19 februari: Plasterk presenteert aanpak decentralisaties Integraal budget om maatwerk mogelijk te maken Stroomlijnen toezicht Stevige monitoring Standaardiseren informatiestromen en ICT  Martin van Rijn: eind maart brief over langdurige zorg

14 Wat doet Amsterdam  Decentralisatie en taakstellingen: herinrichting noodzakelijk  Decentralisaties implementeren: stedelijke taak  Gebiedsgerichte uitvoering  Eric van der Burg: coördinerend wethouder 3D  Conferentie 13 februari met Achmea en staatssecretaris  Kom maar op: We willen regelruimte en koploper zijn per 2014  Dagbesteding, Hulp bij huishouden, bundeling budgetten  Stedelijk programmateam gestart  Samenwerking met stadsdelen, cliëntenorganisaties en aanbieders

15 Vragen?


Download ppt "24-3-2015 Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid 25 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google