De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. J. G. Schenau

2 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

3 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

4 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

5 Ps. 144: 1, 2, 6 NB Gezegend zij de Heer, die t' allen tijde
mijn toevlucht is, mijn hand leert hoe te strijden, die voor 't gevecht mijn vingers vaardig maakt! Hij is mijn burcht, die van de bergen waakt. Gezegend Hij, de redder van mijn leven, schild dat mij dekt, mijn vesting hoogverheven. Gezegend zij de Heer, die mij behoedt en die de volken brengt onder mijn voet.

6 Ps. 144: 1, 2, 6 NB Wat is de mens, o Heer? hoe hebt Gij reden
aan mensenkind'ren aandacht te besteden, voor hen te zorgen, vriendelijk en mild? Wat is de mens, dat Gij hem kennen wilt? Een damp die uit de bodem komt gerezen en voor de zon verdwijnt, zo is zijn wezen; zo vluchtig als zijn adem is zijn tijd, zijn leven als een schaduw die verglijdt.

7 Ps. 144: 1, 2, 6 NB Gelukkig is het volk dat t' allen tijde
staat maken mag, o Heer, op uw geleide. Gelukkig 't volk, waaraan Gij welvaart geeft, het volk dat U, o God, tot Koning heeft!

8 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

9 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

10 Ps. 86: 4, 7 NB Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

11 Ps. 86: 4, 7 NB Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen. Maak Gijzelf voor hem vrij baan, die U dient van jongsaf aan. Toon uw hulp mij door een teken, dat mijn vijanden verbleken, als zij zien dat Gij het zijt, die mij troost en mij bevrijdt.

12 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

13 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

14 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

15 LvK. 47 Jezus die langs het water liepen Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, om alles op te gevenen trouw Hem na te leven.

16 LvK. 47 Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen, Hij komt misschien vandaag voorbijen neemt ook u terzij of mij en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.

17 LvK. 47 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.

18 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

19 Carrière maken Schriftlezing: Johannes 1: >>> JdH. 166

20 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

21 JdH. 166 Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.

22 JdH. 166 Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.

23 JdH. 166 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart!

24 JdH. 166 Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.

25 JdH. 166 Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'. En eens daarboven, daar vinden we weder vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.

26 JdH. 166 Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.

27 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen

29 Avondmaal Collecte Beurzen theologiestudenten Frankrijk

30 Avondmaal Collecte Beurzen theologiestudenten Frankrijk
Sinds 1974 is er in Aix-en-Provence (ongeveer 30 kilometer ten noorden van Marseille) een onafhankelijke gereformeerde theologische faculteit, de zogenaamde Faculté Jean Calvin (voormalige Faculté Libre de Théologie Réformée). Deze Franstalige universitaire theologische opleiding heet onafhankelijk omdat ze niet verbonden is aan één speciale kerk, maar er wil zijn ten dienste van alle Franse kerken. Ze ontvangt, zoals de meeste Franse theologische opleidingen, geen enkele steun van de staat.

31 Avondmaal Collecte Beurzen theologiestudenten Frankrijk
Toch heeft deze Faculteit een duidelijke visie. Het onderwijs dat er gegeven wordt is in overeenstemming met de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van La Rochelle (die in de 16e eeuw gemaakt is door Calvijn en verwant aan de Nederlandse geloofsbelijdenis) en de verklaring van de Franse Evangelische Alliantie. Het is samen met het kleine Institut Farel in Quebec de enige gereformeerde Franstalige Universitaire opleiding ter wereld

32 Avondmaal Collecte Opvang gehandicapten (Jemima)
Arabische meervoudig gehandicapte kinderen worden in de samenleving genegeerd, men doet alsof ze niet bestaan … De kennis om deze kinderen te helpen is op de West Bank heel beperkt aanwezig en wachtlijsten zijn erg lang.

33 Avondmaal Collecte Opvang gehandicapten (Jemima)
Mede daarom is men vanuit Jemima gestart met zgn. ‘Home Based Intervention’: een programma om ouders en gezinsleden van gehandicapte kinderen bij te staan bij de opvang thuis en te werken aan een betere acceptatie van deze kwetsbare mensen

34 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

35 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

36 LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

37 LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

38 LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

39 LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heil'ge Geest er woon'.

40 LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

41 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

42 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

43 Ps. 48: 6 Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

44 Liturgie zondag 18 januari
Mededelingen Ps. 144: 1, 2, 6 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 86: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Gen. 4: 17 – 26 Matt. 4: 18 – 22 LvK. 47 Preek JdH. 166 Collecte Dankgebed LvK. 473: 1, 2, 4, 5, 10 Geloofsbelijdenis Ps. 48: 6 Zegen

45 Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie in beide diensten voor te gaan
Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google