De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Certificering van milieumanagementsystemen volgens NEN-EN-ISO 14001.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Certificering van milieumanagementsystemen volgens NEN-EN-ISO 14001."— Transcript van de presentatie:

1 Certificering van milieumanagementsystemen volgens NEN-EN-ISO 14001

2 Onderwerpen ISO 14001 in Nederland Voorwaarden voor certificering Verantwoordelijkheden organisatie Procedure certificeringonderzoek Controlebezoeken en hercertificering

3 ISO 14001 in Nederland (1) Certificatiesysteem ISO 14001 is bindend CI’s worden geaccrediteerd door de Raad voor de Accreditatie (RvA) Centraal College van Deskundigen (CCvD) ziet toe op juiste toepassing van certificatiesysteem

4 ISO 14001 in Nederland (2) Accreditatie-eisen: EN 45012 EAC Guide 5 SCCM-schema voor ISO 14001 kwalificaties milieu-auditors: ISO 14012 CI en auditors worden beoordeeld door de RvA

5 ISO 14001 in Nederland (3) Geaccrediteerde CI’s: 19 (medio 2004) Enkele CI’s: ook EMAS Gecertificeerde organisaties: ca. 1200 (medio 2004)

6 Voorwaarden certificering (1) Ten aanzien van de organisatie (scope): de te certificeren activiteiten de locatie verantwoordelijkheden management

7 Voorwaarden certificering (2) Ten aanzien van het milieumanagementsysteem: systeem minstens 3 maanden ingevoerd interne audit operationeel en werkend management review is uitgevoerd

8 Verantwoordelijkheden te certificeren organisatie (1) Auditors hebben toegang tot alle documenten en locaties Overtredingen / handhaving overheid worden gemeld aan CI Informeren bevoegd gezag over voornemen

9 Verantwoordelijkheden te certificeren organisatie (2) Contactpersoon aanwijzen Rol eventueel adviseur beperkt zich tot toehoorder Toegang verschaffen aan afgevaardigden van de RvA De auditors van de CI moeten op de hoogte zijn van de veiligheidsprocedures

10 Certificatieprocedure Het initieel certificatieonderzoek: - vooronderzoek - toetsingsonderzoek Beslissing over certificatie Controleonderzoeken (min. 1x / jaar) Herbeoordeling (min. na 3 jaar)

11 Vooronderzoek (1) Doel: hoe moet het toetsingsonderzoek worden uitgevoerd Bezoek en rondgang locatie is nodig

12 Vooronderzoek (2) Informatie verzamelen over: - milieuaspecten en –effecten - milieubeleid en doelstellingen - wet- en regelgeving - voortgang implementatie milieumanagementsysteem Rapportage vooronderzoek

13 Toetsingsonderzoek (1): doel Accent ligt op implementatie Bevestiging dat systeem aan norm voldoet Is systeem gericht op voldoen aan wetgeving Nagaan of er sprake is van continue verbetering Worden beleid en procedures gevolgd

14 Toetsingsonderzoek (2): checks Identificatie en evaluatie milieueffecten Doel- en taakstellingen Meting, monitoring en rapportage Beoordeling resultaten in relatie tot doel- en taakstellingen Interne audits en management review Steekproef van eisen uit wetgeving

15 Toetsingsonderzoek (3): bewijsmateriaal Tonen registraties en documenten over: ambities: beleid, doelen, jaarplan uitvoering: structuur, communicatie, training, dagelijkse operaties monitoring: meten, keuren, inspecties, audits evaluatie, bijsturen: management review

16 Rapport certificatie-onderzoek Scope te certificeren organisatie Auditteam, tijdbesteding Geïnterviewde functionarissen Beoordeelde documenten / registraties Bevindingen voor- en toetsingsonderzoek Eindconclusie auditteam Eventueel te nemen corrigerende maatregelen

17 Beslissing over certificatie Auditteam maakt verslag Advies auditteam (positief / negatief) Deskundige binnen CI beoordeelt onderzoek en advies Deskundige neemt besluit over certificering

18 Afgifte certificaat Geen belangrijke tekortkomingen Aangeven hoe overige tekortkomingen worden opgelost Systeem gericht op voldoen aan wet- en regelgeving Continue verbetering is zichtbaar in jaarplan / milieuprogramma

19 Controlebezoeken (1) Toezien op naleving eisen ISO 14001 en certificaat Minimaal 1x / jaar een bezoek Focus op beleid en continue verbetering

20 Controlebezoeken (2) Ook controle van juiste toepassing certificaat Rapportage van controlebezoek Eventueel nemen van corrigerende maatregelen

21 Herbeoordeling Einde looptijd certificaat: na 3 jaar Nieuw contract aangaan Gehele systeem opnieuw beoordelen Op basis van ervaring sommige onderdelen minder diepgaand Rapportage van herbeoordeling Eventueel nemen van corrigerende maatregelen


Download ppt "Certificering van milieumanagementsystemen volgens NEN-EN-ISO 14001."

Verwante presentaties


Ads door Google