De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap."— Transcript van de presentatie:

1 GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap Diervoeder

2 GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren Van huiswijn….. …naar Grand Cru

3 GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren  Certificeren: waarom?  Huidige situatie; GMP + certificatieregeling 2003  GMP + certificatieschema 2006  Overgangsregeling

4 Certificeren, waarom? Certificaat: Verklaring gebaseerd op de resultaten van een audit dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een product of een dienst voldoet aan de voorwaarden van het GMP + certificatieschema.

5 Certificeren, waarom? Certificatie instelling: Een gespecialiseerde instelling die door het productschap als zodanig is geaccepteerd

6 Huidige situatie; GMP + certificatieregeling 2003 KDD, CI’s (sinds 2001) 9 Inspecteurs 3640 Deelnemers Nederland, Duitsland België 35 Certificatie instellingen 341Auditoren 6459 Deelnemers Wereldwijd  Situatie sinds 1-7- 2003

7 Huidige situatie; GMP + certificatieregeling 2003 Situatie sinds 1-7-2003 Scheiding beleid en uitvoering  PDV beheert GMP-standaarden  Onafhankelijke certificatie instellingen Kwaliteitsniveau van audits gehandhaafd  Adequate coördinatie en harmonisatie uitvoering certificatie  Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en-controle

8 Huidige situatie; GMP + certificatieregeling 2003 Taken BCD Acceptatie certificatie instellingen  Opstellen GMP30 Acceptatievoorwaarden certificatie instellingen  Beoordeling aanvragen tot acceptatie  Publicatie op website

9 Huidige situatie; GMP + certificatieregeling 2003 Taken BCD Harmonisatie uitvoering certificatie  Opstellen GMP31Beoordelings- en certificatiecriteria  Opstellen GMP32 checklijsten  Training van auditoren incl. examen  Harmonisatieoverleg voor auditoren

10 Huidige situatie; GMP + certificatieregeling 2003 Taken BCD Toezicht op uitvoering certificatie  Opstellen GMP34 Beoordelingsciteria en sancties CI’s  Co-audits  Parallel audits  Beoordeling rapportages  Audits bij certificatie instelling

11 Huidige situatie; GMP + certificatieregeling 2003 Taken BCD Ondersteunende activiteiten  Database gecertificeerde bedrijven en certificatie instellingen  Publicatie website  Database auditresultaten  Periodieke managementrapportages

12 GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren

13 GMP + certificatie-schema 2006 GMP31GMP32GMP34GMP30GMP33

14 GMP + certificatie-schema 2006 C1 vervangt GMP30 (beoogde wijzigingen) Eisen aan CI; accreditatie EN45011, EN45004 Deskundigheid auditoren  Training door CI; examen door PDV Actualisatie vaktechnische kennis auditoren  Informatiebijeenkomsten incl. periodiek examen Frequenter harmonisatieoverleg (4x per jaar)  Deelname door coördinatoren  Gecombineerd met beleidsmatig afstemmingsoverleg

15 GMP + certificatie-schema 2006 C2 vervangt GMP34 (geen wijzigingen) Toezicht op uitvoering  Co-audits  Parallel audits  Beoordeling rapportages  Audits bij certificatie instelling

16 GMP + certificatie-schema 2006 C3 vervangt GMP31 (beoogde wijzigingen) Beoordelingscriteria  Tekortkomingen cat. 1, 2 of 3; verbetermaatregelen Aanscherping sancties en maatregelen  Herstelcontrole  Hercontrole  Verscherpte controle  Schorsing (3 maanden)  Intrekking (uitsluiting 1 jaar) Minimale audittijden  Aanpassing ahv resultaten enquête Auditfrequentie Rapportage model en aanleveren auditrapportages aan PDV Geldigheidsduur certificaten

17 A1 Reglement B-serie GMP standaarden C-serie Certificatiestructuur GMP + Certificatie schema 2006

18 GMP + certificatie-schema 2006 Raad voor Accreditatie Certificatie instelling Gecertificeerd bedrijf Informatie naar de Markt Accreditatie eisen EN45004,EN45011 Certificaat Productschap Diervoeder GMP + certificatieschema 2006 GMP-A1 GMP-C1, C2, C3, C4

19 Overgangsregeling  1-1-2006  GMP + certificatieschema 2006 vervangt GMP-regeling 2003  2006 overgangsjaar  GMP-deelnemer; overeenkomst GMP-2006  Audit op basis van GMP-2006  Certificaat GMP-2003 Certificaat GMP-2006

20 GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Einde


Download ppt "GMP + 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap."

Verwante presentaties


Ads door Google