De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap."— Transcript van de presentatie:

1 GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“
Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap Diervoeder

2 GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren
Van huiswijn….. …naar Grand Cru

3 GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren
Certificeren: waarom? Huidige situatie; GMP+ certificatieregeling 2003 GMP+ certificatieschema 2006 Overgangsregeling

4 Certificeren, waarom? Certificaat:
Verklaring gebaseerd op de resultaten van een audit dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een product of een dienst voldoet aan de voorwaarden van het GMP+ certificatieschema.

5 Certificeren, waarom? Certificatie instelling:
Een gespecialiseerde instelling die door het productschap als zodanig is geaccepteerd

6 Huidige situatie; GMP+ certificatieregeling 2003
Situatie sinds KDD, CI’s (sinds 2001) 9 Inspecteurs 3640 Deelnemers Nederland, Duitsland België 35 Certificatie instellingen 341Auditoren 6459 Deelnemers Wereldwijd

7 Huidige situatie; GMP+ certificatieregeling 2003
Situatie sinds Scheiding beleid en uitvoering PDV beheert GMP-standaarden Onafhankelijke certificatie instellingen Kwaliteitsniveau van audits gehandhaafd Adequate coördinatie en harmonisatie uitvoering certificatie Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en-controle

8 Huidige situatie; GMP+ certificatieregeling 2003
Taken BCD Acceptatie certificatie instellingen Opstellen GMP30 Acceptatievoorwaarden certificatie instellingen Beoordeling aanvragen tot acceptatie Publicatie op website

9 Huidige situatie; GMP+ certificatieregeling 2003
Taken BCD Harmonisatie uitvoering certificatie Opstellen GMP31Beoordelings- en certificatiecriteria Opstellen GMP32 checklijsten Training van auditoren incl. examen Harmonisatieoverleg voor auditoren

10 Huidige situatie; GMP+ certificatieregeling 2003
Taken BCD Toezicht op uitvoering certificatie Opstellen GMP34 Beoordelingsciteria en sancties CI’s Co-audits Parallel audits Beoordeling rapportages Audits bij certificatie instelling

11 Huidige situatie; GMP+ certificatieregeling 2003
Taken BCD Ondersteunende activiteiten Database gecertificeerde bedrijven en certificatie instellingen Publicatie website Database auditresultaten Periodieke managementrapportages

12 GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren

13 GMP+ certificatie-schema 2006

14 GMP+ certificatie-schema 2006
C1 vervangt GMP30 (beoogde wijzigingen) Eisen aan CI; accreditatie EN45011, EN45004 Deskundigheid auditoren Training door CI; examen door PDV Actualisatie vaktechnische kennis auditoren Informatiebijeenkomsten incl. periodiek examen Frequenter harmonisatieoverleg (4x per jaar) Deelname door coördinatoren Gecombineerd met beleidsmatig afstemmingsoverleg

15 GMP+ certificatie-schema 2006
C2 vervangt GMP34 (geen wijzigingen) Toezicht op uitvoering Co-audits Parallel audits Beoordeling rapportages Audits bij certificatie instelling

16 GMP+ certificatie-schema 2006
C3 vervangt GMP31 (beoogde wijzigingen) Beoordelingscriteria Tekortkomingen cat. 1, 2 of 3; verbetermaatregelen Aanscherping sancties en maatregelen Herstelcontrole Hercontrole Verscherpte controle Schorsing (3 maanden) Intrekking (uitsluiting 1 jaar) Minimale audittijden Aanpassing ahv resultaten enquête Auditfrequentie Rapportage model en aanleveren auditrapportages aan PDV Geldigheidsduur certificaten

17 C-serie Certificatiestructuur
GMP+ Certificatie schema 2006 C-serie Certificatiestructuur GMP standaarden B-serie A1 Reglement

18 GMP+ certificatie-schema 2006
Productschap Diervoeder Raad voor Accreditatie Informatie naar de Markt Accreditatie eisen EN45004,EN45011 Certificaat GMP+ certificatieschema 2006 GMP-A1 GMP-C1, C2, C3, C4 Certificatie instelling Gecertificeerd bedrijf

19 GMP+ certificatieschema 2006 vervangt GMP-regeling 2003
Overgangsregeling GMP+ certificatieschema 2006 vervangt GMP-regeling 2003 2006 overgangsjaar GMP-deelnemer; overeenkomst GMP-2006 Audit op basis van GMP-2006 Certificaat GMP Certificaat GMP-2006

20 GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“
Einde


Download ppt "GMP+ 2006; Wanneer en hoe te certificeren „Van huiswijn naar grand cru“ Toos van Oers Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) Productschap."

Verwante presentaties


Ads door Google