De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrouwbaarheidstypologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrouwbaarheidstypologie"— Transcript van de presentatie:

1 Betrouwbaarheidstypologie
Overheidshuishoudingen

2

3 Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid
Door wetgevende macht geautoriseerde begrotingen Taakverdeling tussen wetgevende en uitvoerende macht Controle door rekenkamer en interne audit afdelingen van de verantwoordingen in opdracht van de wetgevende macht

4 Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s
Juistheid en tijdigheid van de verantwoording van de bestedingen. Volledigheid van de schulden ten laste van de begroting Volledigheid van de verantwoording van de inkomsten

5 Preventieve IC maatregelen

6 1.1 Begroting, normen, tarieven
Begroting is leidend: Beleid op politieke gronden bepaald vertaald naar begroting, verbijzonderd naar budgetten, verbonden met uit te voeren kerntaken. Regelgeving inzake de administratie en de verantwoording

7

8 1.2 CT functiescheiding Verschilt per orgaan maar vaak is er een taakverdeling tussen: wetgevend orgaan dat de begroting goedkeurt en controles laat uitvoeren door onder andere de interne audit afdelingen een uitvoerend orgaan dat de begroting voorbereidt en op basis van de goedgekeurde begroting uitgaven doet Ten aanzien van de besteding van de middelen tussen: opdrachtverlening prestatieverklaring (verklaring dat product of dienst inderdaad geleverd is) akkoord voor betaling

9

10 1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen
Voor tal van zaken zijn vaste procedures vaak in regelgeving en wetgeving verankerd (denk bijvoorbeeld aan Europese aanbestedingswet).

11 1.4 Belangrijke managementinformatie
Niet alleen inkomsten en uitgaven in relatie tot begroting maar ook informatie over niet-financiële zaken die in het beleid zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: Aantal verstrekte vergunningen Aantal geconstateerde overtredingen Waterkwaliteit etc.

12 1.5 Essentiële bestanden Sterk afhankelijk de activiteiten

13 Repressieve IC-maatregelen

14 2.1 Cijferanalyse Werkelijke uitgaven in relatie tot de begroting
Werkelijk uitgevoerde kerntaken in relatie tot begroot

15 2.2 Verbandscontroles Sterk afhankelijk van de activiteiten

16 2.3 Detailcontroles uitgaven controleren aan de hand van begroting, doelstellingen controle op naleving van allerlei soorten regelgeving betalingen controleren met behulp van opdrachtverlening en prestatieverklaring

17 2.4 Waarneming ter plaatse
hebben uitgaven tot waarneembare activiteiten, investeringen geleid? beoordeling van projecten (interne audits)

18 Gemeente Schoonzicht

19 De gemeente Schoonzicht is een kleine gemeente met 10
De gemeente Schoonzicht is een kleine gemeente met inwoners in het zuiden van het land. Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft zich ten doel gesteld om de verkeersituatie te verbeteren binnen de gemeente. Zij willen dit bereiken door een effectiever toezicht vanuit de politie dan nu het geval is en het laten aanleggen van een groot aantal rotondes.

20

21 Al deze plannen kosten echter behoorlijk wat geld
Al deze plannen kosten echter behoorlijk wat geld. Met het nodige kunst en vliegwerk is het college er in geslaagd om de begroting door de gemeenteraad te laten goedkeuren. De gemeenteraad heeft ingestemd met de volgende zaken: Aanleg van 15 rotondes: euro Uitbreiding van het politiekorps met 2 surveillancewagens en 4 agenten: euro Daartegenover heeft het college zich verplicht aan de volgende taakafspraken: Reductie van het aantal dodelijke verkeersongevallen met 20 procent Reductie van het aantal snelheidsovertreders met 30 procent

22

23 Toepassingsvraag 1 In hoeverre verschilt de functie en vorm van een begroting bij een gemeente van de begroting bij een commercieel bedrijf?

24 Toepassingsvraag 2 De wethouder die verantwoordelijk is voor de aanbesteding van de aanleg van de rotondes, heeft de bouwfraude nog vers in het geheugen. “Hoe kunnen we voorkomen dat we in een soortgelijk schandaal terecht komen?” Wat bedoelt hij en wat is jouw advies?

25 Toepassingsvraag 3 Wat wordt verstaan onder kerntakenbudgettering? Geef een voorbeeld van deze methode voor de gemeente Schoonzicht.

26 Toepassingsvraag 4 De commissaris van politie hoort van de plannen en wordt ongerust. Het politiekorps wordt immers voor een groot deel bekostigd door de uitgeschreven boetes. Hij wil best meewerken aan de plannen van B & W maar wanneer dat betekent dat er minder bekeuringen uitgeschreven kunnen worden, ziet hij problemen. Wat zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn?


Download ppt "Betrouwbaarheidstypologie"

Verwante presentaties


Ads door Google