De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 november 2009 SBW Werkelijke sterkte van dijken SBW-dag voor ENW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 november 2009 SBW Werkelijke sterkte van dijken SBW-dag voor ENW."— Transcript van de presentatie:

1 19 november 2009 SBW Werkelijke sterkte van dijken SBW-dag voor ENW

2 19 november 2009 Macrostabiliteit dijktaluds Stabiliteitsverlies dijktalud door hoog buitenwater (met opdrijven achterland)

3 19 november 2009 ENW onderzoeksagenda Vraagstelling Door huidige werkwijze (labproeven: sterkte bij kleine vervormingen) wordt de werkelijke sterkte van waterkeringen niet in rekening gebracht. Doelstelling TR voor geavanceerde toetsing van macrostabiliteit. Uitstel van dijkverbeteringen.

4 19 november 2009 Aansluiting op VTV SBW Werkelijke sterkte van dijken richt zich op stap 3 van beoordelingsschema stabiliteit in VTV

5 19 november 2009 Huidige en toekomstige werkwijze Huidige werkwijze Glijvlakmodel Bishop Cohesie en hoek van inwendige wrijving (gedraineerd) Schuifsterkte volgens celproef of meertraps triaxiaalproef Schuifsterkte bij kleine verticale rek in laboratoriumproef Toekomstige werkwijze Glijvlakmodel Bishop en Eindige Elementen Modellen Ongedraineerde schuifsterkte gerelateerd aan grensspanning Eentraps triaxiaalproef en direct simple shear proef voor veen Schuifsterkte bij bezwijken met controleberekening voor vervorming dijk

6 19 november 2009 Achtergrond Hoek van inwendige wrijving 32° voor dijksmateriaal Markermeerdijk (klei) tot 78° voor Basisveen φ neemt toe bij afnemende γ nat φ = 90°

7 19 november 2009 Achtergrond Resultaat uit eentraps triaxiaalproeven

8 19 november 2009 Doelstelling Bezwijksterkte van grond benutten bij toetsing macrostabiliteit binnenwaarts (bij opdrijven) Sterkte en vervorming dijken apart beoordelen Zoals NEN-normen met uiterste grenstoestand 1A voor sterkte en uiterste grenstoestand 1B voor vervorming (bruikbaarheidsgrenstoestand alleen voor ontwerpen en niet voor toetsen dijken) Nadruk op hoge hoek van inwendige wrijving bij bezwijken van organische klei en veen

9 19 november 2009 Doelstelling Toetsen gaat om aanwezige veiligheid tegen echt bezwijken (hoogte en sterkte) gekoppeld aan overschrijdingskans Wet op de waterkering Bruikbaarheid en beheer en onderhoud in beginsel ondergeschikt (geen eisen stellen) 0,10 m vervorming is “geaccepteerd” in ontwerpleidraden (per gebeurtenis) Met “grotere” vervorming wordt schuifsterkte grond (en dijk) optimaal benut → Discussie! Scherp toetsen

10 19 november 2009 Doelstelling Relatie sterkte en vervorming van grond met veiligheidsbenadering

11 19 november 2009 Ongedraineerd afschuiven Gedraineerd en ongedraineerd grondgedrag Rekening houden met ongedraineerd afschuiven dijktaluds!

12 19 november 2009 Ongedraineerd afschuiven Bestaande adviespraktijk versus ongedraineerd grondgedrag

13 19 november 2009 Schuifsterkte bij lage korrelspanningen Critical state model schuifsterkte Geen cohesie bij analyse taludstabiliteit!

14 19 november 2009 Operationele schuifsterkte Operationele schuifsterkte is lager dan τ = σ’ tan φ’

15 19 november 2009 Operationele schuifsterkte (Jardine en Hight, 1987) Niet voor organische klei en veen

16 19 november 2009 Validatie Lekdijk Streefkerk Bergambacht Kade Heinoomsvaart TAW-proefvak Lekdijk west

17 19 november 2009 Eindige Elementen Modellen Probleemstelling EEM komt aan bod als glijvlakberekening tekort schiet bij toetsen primaire waterkeringen (bv constructieve elementen). Ontbreken EEM-richtlijnen vormt echter een drempel voor gebruik én acceptatie EEM als toetsingsinstrument. Doelstelling Komen tot richtlijn (veiligheidsfilosofie + stappenplan) voor EEM-toetsing van primaire waterkeringen. Producten en planning Veiligheidsfilosofie en stappenplan komen maart 2010 beschikbaar. Reviews door TNO en Plaxis. Gevalideerd met cases door Deltares en ingenieursbureaus.

18 19 november 2009 Technisch Rapport SBW Toetsen Macrostabiliteit Modellering grond o.b.v. bezwijksterkte van grond Rekenen met ongedraineerde schuifsterkte tijdens bezwijken Rekenen met effect van vorming van schuifvlakken Meten van sterkte van grond bij lage spanningen Cohesie bij stabiliteitsanalyse Stabiliteitsbeoordeling o.b.v. sterkte- en vervormingscriterium Criteria voor toelaatbare vervorming van dijken → Discussie Aanwijzingen voor veld- en labonderzoeksmethoden Aanwijzingen voor interpretatie van meetresultaten Aanwijzingen voor uitvoeren EEM berekeningen Toetsmethode sterkte restprofiel na initieel falen Aansluiting op internationale werkwijze en Eurocode


Download ppt "19 november 2009 SBW Werkelijke sterkte van dijken SBW-dag voor ENW."

Verwante presentaties


Ads door Google