De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst Pas bevoegdheden –Bij tekortkoming van opeisbare verbintenis Nakoming verbintenis nog mogelijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst Pas bevoegdheden –Bij tekortkoming van opeisbare verbintenis Nakoming verbintenis nog mogelijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst Pas bevoegdheden –Bij tekortkoming van opeisbare verbintenis Nakoming verbintenis nog mogelijk? Nakoming verbintenis onmogelijk

2 Nakoming onmogelijk Specialis in vlammen op Recht op schadevergoeding Tenzij overmacht

3 Tekortkoming opeisbare verbintenis Nakoming nog mogelijk Genuszaak verbrand/gestolen Lekkage op kamer Verzuim Opeisbare verbintenis

4 Bewerkstelligen verzuim Nakoming nog mogelijk –Niet-opeisbare verbintenis –Ingebrekestelling nodig (art. 6:82) –Schriftelijke en redelijke termijn Termijn verlopen verzuim

5 Verzuim Nakoming nog mogelijk –Niet-opeisbare verbintenis –Toch verzuim Overeengekomen fatale termijn Betaling tot schadevergoeding Mededeling debiteur

6 Bevoegdheden bij opeisbare verbintenis Uit wederkerige overeenkomst Tekortkoming 1. Opschorting prestatie 2. Verrekenen 3. Ontbinding (+ schadevergoeding) 4. Vervangende schadevergoeding 5. Nakoming + schadevergoeding

7 1. Opschorting (6:262 BW) –Onzekerheidsexceptie »6:263 BW Vb verdere levering nalaten –Eerste betaling blijft uit – –Retentierecht »3:291 BW Gerepareerde fiets achterhouden

8 2. Verrekening Huurovereenkomst –Gelijksoortige verplichtingen Huurpenningen en kosten Voorzichtig  Huurachterstand ?

9 3. Ontbinden Art. 6: 265 BW –Iedere tekortkoming in de nakoming Hennepteelt Meetbrieven –Tenzij onrechtvaardig Wegens geringe tekortkoming Bijzondere aard

10 Gevolgen ontbinding overeenkomst Bevrijdt partijen van alle verplichtingen –Geen terugwerkende kracht 6:269 BW –Ongedaanmakingsverbintenissen »Art. 6:271 BW Terugbetalen koopprijs Terugbrengen boot

11 Overeenkomst ontbinden vs (ver)nietig(en) Ontbinding –Overeenkomst niet gebrekkig –Tekortkoming in nakoming –Geen terugwerkende kracht (Ver)nietig(en) –Overeenkomst zelf gebrekkig Nietig –Strijd met wet, goede zeden, openbare orde Vernietigen –Wilsgebreken »Dwaling, bedrog, misbruik Overeenkomst nooit bestaan

12 5. Schadevergoeding art. 6:74 BW Wanprestatie Toerekenbaar aan debiteur –Aansprakelijk –Schadeplichtig Overmacht Niet-toerekenbaar aan debiteur –Niet aansprakelijk –Niet-schadeplichtig Tenzij art. 6:78

13 Niet-toerekenbare tekortkoming Wanneer overmacht? –Sporadisch aangenomen Vb vervoerverbod – Vee wegens blauwtong

14 Niet-nakoming verbintenissen: bewijs Debiteur stel- en bewijsplicht –Resultaatsverbintenis Vernieuwen dak –Inspanningsverbintenis Behandeling fysiotherapeut –Onvoldoende zorg

15 Toerekenbare tekortkoming Art. 6:75 BW –Schuld Verwijtbaar –Niet relevant »Ziek, verslapen, dronken, verliefd, verkeerde knopje gedrukt –Voor rekening »Art. 6: 75 BW Wet –Risicoaansprakelijkheid Rechtshandeling Verkeersopvattingen

16 Risicoaansprakelijkheid Zaken –Treinpech –Operatie Kamer in brand »Art. 6:77 BW –Tenzij apert onredelijk Fokker-Zentveld 1968

17 Risicoaansprakelijkheid Wet: –Personen »art. 6:76 BW Werknemers-ingehuurd personeel –Ziekenhuis voor personeel »Neuroloog Twente

18 Aansprakelijkheid uitsluiten Rechtshandeling –Exoneratieclausule Niet opzet en grove schuld –Art. 6:248 lid BW

19 Inhoud verbintenissen Bewaargeving Bewaarneming Bewaarnemingsovereenkomst Art. 7: 600 BW

20 Redelijkheid en billijkheid Huurovereenkomst gemeente en bedrijf –Veiligheidsvoorzieningen op advies uitgeschakeld –Aansprakelijkheid uitgesloten –Redelijkheid en billijkheid zet exoneratieclausule opzij Omgevallen kraanarrest HR 1998

21 Risicoaansprakelijkheid In verkeer geldende opvattingen –Voorzienbare en niet-voorzienbare problemen Rozenkweker HR 2002

22 4. Vervangende schadevergoeding Omzetting verbintenis –Omzetting gerechtvaardigd? Bruikleenovereenkomst fiets art. 6:87 BW –Vorm: schriftelijk

23 Nakoming + schadevergoeding Koopovereenkomst 140 paar schaatsen –Nakoming vorderen + –eventueel vertragingsschade


Download ppt "Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst Pas bevoegdheden –Bij tekortkoming van opeisbare verbintenis Nakoming verbintenis nog mogelijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google