De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst
Pas bevoegdheden Bij tekortkoming van opeisbare verbintenis Nakoming verbintenis nog mogelijk? Nakoming verbintenis onmogelijk

2 Recht op schadevergoeding
Nakoming onmogelijk Specialis in vlammen op Recht op schadevergoeding Tenzij overmacht

3 Tekortkoming opeisbare verbintenis
Nakoming nog mogelijk Genuszaak verbrand/gestolen Lekkage op kamer Verzuim Opeisbare verbintenis

4 Bewerkstelligen verzuim
Nakoming nog mogelijk Niet-opeisbare verbintenis Ingebrekestelling nodig (art. 6:82) Schriftelijke en redelijke termijn Termijn verlopen verzuim

5 Verzuim Nakoming nog mogelijk Toch verzuim
Niet-opeisbare verbintenis Toch verzuim Overeengekomen fatale termijn Betaling tot schadevergoeding Mededeling debiteur

6 Bevoegdheden bij opeisbare verbintenis Uit wederkerige overeenkomst
Tekortkoming 1. Opschorting prestatie 2. Verrekenen 3. Ontbinding (+ schadevergoeding) 4. Vervangende schadevergoeding 5. Nakoming + schadevergoeding

7 1. Opschorting (6:262 BW) Onzekerheidsexceptie Retentierecht
Vb verdere levering nalaten Eerste betaling blijft uit Retentierecht 3:291 BW Gerepareerde fiets achterhouden wedstrijdzeilboot: meetpapieren

8 2. Verrekening Huurovereenkomst Gelijksoortige verplichtingen
Huurpenningen en kosten Voorzichtig  Huurachterstand ?

9 3. Ontbinden Art. 6: 265 BW Iedere tekortkoming in de nakoming
Hennepteelt Meetbrieven Tenzij onrechtvaardig Wegens geringe tekortkoming Bijzondere aard

10 Gevolgen ontbinding overeenkomst
Bevrijdt partijen van alle verplichtingen Geen terugwerkende kracht 6:269 BW Ongedaanmakingsverbintenissen Art. 6:271 BW Terugbetalen koopprijs Terugbrengen boot

11 Overeenkomst ontbinden vs (ver)nietig(en)
Ontbinding Overeenkomst niet gebrekkig Tekortkoming in nakoming Geen terugwerkende kracht (Ver)nietig(en) Overeenkomst zelf gebrekkig Nietig Strijd met wet, goede zeden, openbare orde Vernietigen Wilsgebreken Dwaling, bedrog, misbruik Overeenkomst nooit bestaan

12 5. Schadevergoeding art. 6:74 BW
Wanprestatie Toerekenbaar aan debiteur Aansprakelijk Schadeplichtig Overmacht Niet-toerekenbaar aan debiteur Niet aansprakelijk Niet-schadeplichtig Tenzij art. 6:78

13 Niet-toerekenbare tekortkoming
Wanneer overmacht? Sporadisch aangenomen Vb vervoerverbod Vee wegens blauwtong

14 Niet-nakoming verbintenissen: bewijs
Debiteur stel- en bewijsplicht Resultaatsverbintenis Vernieuwen dak Inspanningsverbintenis Behandeling fysiotherapeut Onvoldoende zorg

15 Toerekenbare tekortkoming
Art. 6:75 BW Schuld Verwijtbaar Niet relevant Ziek, verslapen, dronken, verliefd, verkeerde knopje gedrukt Voor rekening Art. 6: 75 BW Wet Risicoaansprakelijkheid Rechtshandeling Verkeersopvattingen

16 Risicoaansprakelijkheid
Zaken Treinpech Operatie Kamer in brand Art. 6:77 BW Tenzij apert onredelijk Fokker-Zentveld 1968

17 Risicoaansprakelijkheid
Wet: Personen art. 6:76 BW Werknemers-ingehuurd personeel Ziekenhuis voor personeel Neuroloog Twente

18 Aansprakelijkheid uitsluiten
Rechtshandeling Exoneratieclausule Niet opzet en grove schuld Art. 6:248 lid BW

19 Inhoud verbintenissen
Bewaargeving Bewaarneming Bewaarnemingsovereenkomst Art. 7: 600 BW

20 Redelijkheid en billijkheid
Huurovereenkomst gemeente en bedrijf Veiligheidsvoorzieningen op advies uitgeschakeld Aansprakelijkheid uitgesloten Redelijkheid en billijkheid zet exoneratieclausule opzij Omgevallen kraanarrest HR 1998

21 Risicoaansprakelijkheid
In verkeer geldende opvattingen Voorzienbare en niet-voorzienbare problemen Rozenkweker HR 2002

22 4. Vervangende schadevergoeding
Omzetting verbintenis Omzetting gerechtvaardigd? Bruikleenovereenkomst fiets art. 6:87 BW Vorm: schriftelijk

23 Nakoming + schadevergoeding
Koopovereenkomst 140 paar schaatsen Nakoming vorderen + eventueel vertragingsschade


Download ppt "Bij niet-nakoming verbintenis uit wederkerige overeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google