De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARB(eids)O(mstandigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARB(eids)O(mstandigheden"— Transcript van de presentatie:

1 ARB(eids)O(mstandigheden
Docent: Nico Vreeken

2 Wat is ARBO? Arbo gaat over arbeidsomstandigheden, over ziekteverzuim en over terugkeer naar het werk na ziekte. Om de ondernemers te helpen en om te zorgen dat duidelijk is wat goede arbeidsomstandigheden zijn, zijn er wettelijke voorschriften (Arbowet). De Arbeidsinspectie handhaaft die voorschriften.

3 Wat moet volgens de Arbowet (’98)?
Het werk moet zo georganiseerd zijn dat de veiligheid en de gezondheid niet in gevaar komt. Werkplekken moeten aangepast zijn aan de mogelijkheden van de mensen die er werken. Het werktempo moet door de werknemer beïnvloed kunnen worden. Als die niet mogelijk is moeten er voldoende pauzes en afwisselingen zijn. In onveilige situaties moet de werkgever voor voldoende veiligheidsmaatregelen zorgen. De werkgever is verantwoordelijk voor bescherming tegen agressie, geweld, pesterijen  en seksuele intimidatie

4 Seksuele intimidatie. Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

5 Agressie en geweld. Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.

6 Pesten. Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.

7 Wat moet volgens de Arbowet?
Goed hulpmiddel bij voorgaande is de RIE Andere verplichtingen: Verplicht contract met arbodienst Het voeren van een ziekteverzuim en reintegratiebeleid Het melden van ernstige bedrijfsongevallen aan de Arbeidsinspectie Het organiseren van bedrijfshulpverlening Het laten uitvoeren van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Het verstrekken van voorlichting en onderricht aan werknemers

8 De Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter (WvP) komt er op neer, dat werkgevers en werknemers verplicht zijn er alles aan te doen om werknemers die zich ziek melden op een gecontroleerde en verantwoorde wijze weer aan het werk te krijgen (reïntegratieplicht). Ook moeten werkgevers er alles aan doen om de werkomstandigheden te optimaliseren (Arbo) om ongelukken of ander ongemak op het werk te voorkomen (preventieplicht). Voor dit alles zijn bindende spelregels opgesteld. De belangen van de werkgevers en werknemers om de spelregels na te leven zijn groot. Los van het feit, dat de werkgever verplicht is het loon van de werknemer tot 24 maanden door te betalen, bestaat het risico dat wanneer verzuim in het ergste geval leidt tot een WIA-situatie (voorheen WAO), de uitkering daarvan op losse schroeven komt te staan wanneer men zich niet aan de spelregels houdt.

9 Programma op internet: www.rie.nl
Voorbereiding RIE Programma op internet:

10 Plan Van Aanpak (PVA) Wat moet? Wat mag?
Als werkgever moet u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gedaan hebben. Als u een RI&E hebt gedaan, maak dan direct een plan van aanpak. Daarin schrijft u wat u gaat doen om de problemen aan te pakken. De Arbeidsinspectie vraagt daarnaar als ze bij u langskomen. Wat mag? U kunt de RI&E en het plan van aanpak zelf opstellen. Stuur dan wel een kopie naar uw arbodienst. Of u vraagt het aan uw arbodienst.


Download ppt "ARB(eids)O(mstandigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google