De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bestuurlijke verzelfstandiging Plateau

Verwante presentaties


Presentatie over: "bestuurlijke verzelfstandiging Plateau"— Transcript van de presentatie:

1 bestuurlijke verzelfstandiging Plateau
WELKOM Startbijeenkomst onderzoekstraject bestuurlijke verzelfstandiging Plateau

2 Even voorstellen Paul Moltmaker Algemeen Directeur Plateau
Jan Littink Procesbegeleider Leeuwendaal VOS/ABB Ron van der Raaij Procesbegeleider financieel Leeuwendaal VOS/ABB Jorinde Dries-Talman Bestuurlijk juridisch medewerker Onderwijs Gemeente Assen, Projectleider

3 Inhoud presentatie Aanleiding Onderzoeksopdracht en uitgangspunten
Projectstructuur Onderzoeksopzet

4 Aanleiding Financiële en organisatorische ontvlechting
Verzoek bestuurscommissie Bestuursopdracht

5 Onderzoeksopdracht ‘Breng alle consequenties van de mogelijke bestuurlijke verzelfstandiging in beeld en geef op basis daarvan aanbevelingen voor het al dan niet verzelfstandigen van Plateau’

6 Uitgangspunten onderzoekstraject
Gezamenlijke projectgroep en stuurgroep Alleen gezonde organisatie verzelfstandigen Geen ‘heilig moeten’, indien onaanvaardbare consequenties opnieuw overleg Gemeenteraad wordt meegenomen in het traject

7 De projectstructuur Gemeenteraad OR B&W GMR Bestuurscie Stuurgroep
Projectgroep

8 Projectgroep Stuurgroep Jorinde Dries – Talman Paul Moltmaker Arend Klinkhamer Guido Visser Licette Hanenberg Johan Hoeksema Roelina Dik Maurice Hoogeveen Willem Hulshof Adviseurs Procesbegeleiders Extern voorzitter Jan Littink Ron van der Raaij

9 Opzet onderzoek Oriëntatiefase Intentiefase Onderzoeksfase
Besluitvormingsfase Implementatiefase (afhankelijk van besluit Raad)

10 Oriëntatie- en Intentiefase
Oriëntatiefase Nut & Noodzaak Startnotitie Intentiefase Bestuursopdracht college Plan van Aanpak Communicatieplan

11 Onderzoeksfase Stap 1: Financiële analyse Planning & Control
Analyse ontwikkelingen in buurtgemeenten Stap 2: Personeelszaken & kwaliteit van de organisatie Stap 3: Onderwijs en Medezeggenschap Stap 4: Bestuurlijke inrichting

12 Onderzoeksfase: Stap 1 Financiële analyse: Prognose aantal leerlingen
Exploitatie Personeel Huisvesting Meerjareninvesterings- plannen Balans & weerstandsvermogen Kosten van administratie, beheer en bestuur (ABB) Analyse onderhoudsvoorzieningen Staat van de reserves Eventuele frictiekosten

13 Stap 1: vervolg Frictiekosten? Planning en control
Analyse ontwikkelingen in buurtgemeenten? Een belangrijk onderdeel binnen financiën is het op de juiste wijze toelichten en communiceren van de uitkomsten.

14 Onderzoeksfase: Stap 2 Personeel Onderwijspersoneel (CAO PO)
Personeel stafbureau

15 Onderzoeksfase: Stap 3 Onderwijs en medezeggenschap
Consequenties van bestuurlijke verzelfstandiging voor kwaliteit van het onderwijs (on)mogelijkheden voor de scholen Vormgeving medezeggenschap Onderwijsgerelateerde onderwerpen (WSNS e.d.)

16 Onderzoeksfase: Stap 4 Bestuurlijke inrichting
Visie en missie van de organisatie Bestuursvorm, filosofie en samenstelling Beoogde managementstructuur, incl. ondersteuning Concept statuten en bestuursreglement

17 Besluitvormingsfase: wat wordt opgeleverd?
Projectgroep levert rapport op met: Kansen van een verzelfstandiging Risico’s van een verzelfstandiging Consequenties van een verzelfstandiging Aanbevelingen over al dan niet verzelfstandigen

18 Besluitvormingsfase: betrokken actoren
Stuurgroep neemt besluit over voorstellen projectgroep Voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan GMR/OR Bestuurscommissie/college nemen besluit over voorstellen projectgroep De Gemeenteraad besluit definitief over het al dan niet verzelfstandigen van Plateau

19 Implementatiefase Is afhankelijk van besluit in besluitvormingsfase
Indien positief besluit, in ieder geval aandacht voor: Bestuursleden werven en benoemen (blijven dezelfde bestuursleden?) Civielrechtelijke overdracht Administratieve handelingen Afspraken borging planning & control

20 Globale planning Fase Planning Oriëntatiefase Oktober – november 2011
Onderzoeksfase November 2011 – mei 2012 Besluitvormingsfase Mei – september 2012 Evt. Implementatiefase Oktober - december 2012 Evt. Nieuwe situatie 1 januari 2013

21 Communicatie U wordt op de hoogte gehouden over de voortgang via:
Startbijeenkomsten (nieuws)brieven Website Plateau Raadsleden via Digitale Raadkamer

22


Download ppt "bestuurlijke verzelfstandiging Plateau"

Verwante presentaties


Ads door Google