De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elobase Kerntaak 2, Hoog Omgevingsanalyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elobase Kerntaak 2, Hoog Omgevingsanalyse"— Transcript van de presentatie:

1 Elobase Kerntaak 2, Hoog Omgevingsanalyse
Beslissingen nemen is niet eenvoudig

2 Informatie verzamelen
Deskresearch, bestaande informatie Fieldresearch, nieuwe informatie Hoe beter je geïnformeerd bent hoe kleiner de kans op foute beslissingen

3 Inzicht in de markt Bedrijven maken continu keuzes.
Bedrijven moeten weten hoe hun markt in elkaar steekt Bedrijven willen weten: de omvang van de markt De ontwikkelingen in de markt

4 Vragen Wat zijn de wensen en behoeften van mijn afnemers
Waarom kopen ze het product Welke kansen en bedreigingen doen zich voor Wie zijn de belangrijkste concurrenten Wat zijn hun sterke en zwakke kanten

5 Doel marktonderzoek verkleinen van het ondernemersrisico
Marktonderzoek levert informatie op is een belangrijk hulpmiddel voor het nemen van beslissingen. Tijdens het project ‘Omgevingsanalyse’ leer je hoe je informatie moet verzamelen, analyseren en rapporteren.

6 Marktverkenning verminderen van onzekerheden
Gaat er niet meer door verkopen verkregen informatie leidt tot verbetering van de toepassing van de marketingmix elementen (de P’s).

7 Succes van een onderneming
Komt door goede planning in het verleden. De omgeving, zowel binnen als buiten het bedrijf, verandert voortdurend. ontwikkelingen zoals: verandering van wensen en behoeften bij de afnemers opkomst van nieuwe concurrenten technische vernieuwingen toe- of afname van de welvaart Politieke besluiten Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen is het noodzakelijk om vooruit te kijken, te plannen.

8 Het project Wat gaan jullie doen?
In dit project stel je een rapport op met daarin aanbevelingen voor het marketingbeleid van een zelfgekozen winkel. Voer, een marktonderzoek uit. Stel vervolgens een rapport op, waarin je aanbevelingen doet om de omzet van de geselecteerde winkel te verhogen. Je voert twee analyses uit: SWOT-analyse: analyseren van de kansen en bedreigingen (extern) en de sterke- en zwakke punten (intern) van de geselecteerde winkel. Concurrentieanalyse: analyse van de sterke en zwakke punten van de vijf belangrijkste concurrenten.

9 Tijdsplanning Taakverdeling Plan van aanpak Deadline vrijdag 03 april
Per week taken vastleggen Realistische planning Houden aan planning Indien nodig aanpassen Taakverdeling Wie doet wat? Allemaal een inbreng, werkzaamheden in logboek Geen meelifters Spreek elkaar aan

10 Goed formuleren SMART = Probleemstelling Specifiek Meetbaar Acceptabel
Realistisch Tijdsgebonden

11 Omschrijving van het bedrijf
Algemene gegevens - Geschiedenis Assortiment Prijs strategie Imago/identiteit Distributie strategie

12 Bronnen Bronnen Bronnen Deskresearch Goede Slechte Verboden CBS CPB
Brancheorganisatie Vakbladen Kranten Bronnen Slechte Wikipedia Tijdschrift Bronnen Verboden Zelf bedenken Hij/Zij vertelde Is toch zo Bronnen Vermelden

13 Fieldresearch Interview/observatie Doelgroep Hoe ga je het doen?
Face to face Internet Social media Doelgroep Wie ga je benaderen? Hoeveel Waar

14 Analyseren en rapporteren
Grafieken Resultaten Excel Online tool Legenda Conclusies Grafiek uitleggen Goed verwoorden Aanbeveling Gebruik conclusies Wat is goed? Wat kan beter?

15 Gebruik ook infographic’s

16 Verzorging Inhoud Presentatie Hulpmiddelen Handout Spelfouten
Hoofdletters Kleding Inhoud Theorie Bronnen Iedereen Representatief


Download ppt "Elobase Kerntaak 2, Hoog Omgevingsanalyse"

Verwante presentaties


Ads door Google