De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MONITOR AANSLUITING JEUGDZORG- ONDERWIJS OCW KENNISMARKT MARJA VAN LEEUWEN, SWV HELMOND-PEELLAND VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MONITOR AANSLUITING JEUGDZORG- ONDERWIJS OCW KENNISMARKT MARJA VAN LEEUWEN, SWV HELMOND-PEELLAND VO."— Transcript van de presentatie:

1 MONITOR AANSLUITING JEUGDZORG- ONDERWIJS OCW KENNISMARKT MARJA VAN LEEUWEN, SWV HELMOND-PEELLAND VO

2 CONTEXT EN AANLEIDING Afstemming tussen gemeenten en onderwijs: Sinds 1 augustus 2014: passend onderwijs -Leerlingenvervoer -Onderwijshuisvesting -Leerplicht Monitor jeugdzorg-onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO2 Sinds 1 augustus 2015: -Jeugdhulp -Bevordering participatie -Maatschappelijke ondersteuning

3 WELKE INZICHTEN GEEFT MONITOR? Zijn de samenwerkingsafspraken effectief en wat is de kwaliteit van de werkprocessen? Vijf onderdelen komen aan bod: 1.Context 2.Kengetallen jeugdhulp en extra ondersteuning in onderwijs 3.Preventie 4.Participatie 5.Integraal (samen)werken Monitor jeugdzorg-onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO3

4 HOE KOMT DE MONITOR TOT STAND? Aan de hand van indicatoren meten we samenwerking (ouders, kinderen, scholen, jeugdzorg en gemeentelijke beleidsmakers) Samenwerking van PO-raad, VO-raad, gemeenten en swv-en Indicatoren in samenspraak met proefregio’s Informatie ophalen uit beschikbare landelijke databanken Aanvullen met informatie uit digitale vragenlijsten Toekomst: In 2015 onderdeel van ‘dashboard passend onderwijs van PO- en VO-raad en van monitor sociaal domein en Waarstaatjegemeente van de VNG. Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO4

5 EERSTE RESULTATEN IN PROEFREGIO’S Aan de hand van beschikbare data en ingevulde vragenlijsten door: 1.Intern begeleiders in primair onderwijs 2.Zorgcoördinatoren in voortgezet onderwijs 3.Coördinatoren swv Helmond-Peelland PO en VO 4.Beleidsambtenaren (passend)onderwijs/jeugdzorg bij aangesloten gemeenten Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO5

6 EERSTE “RESULTATEN” IN PROEFREGIO HELMOND-PEELLAND Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO6

7 EERSTE “RESULTATEN” IN PROEFREGIO HELMOND-PEELLAND Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO7

8 EERSTE “RESULTATEN” IN PROEFREGIO HELMOND-PEELLAND Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO 8

9 EERSTE “RESULTATEN” IN PROEFREGIO HELMOND-PEELLAND Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO9

10 EERSTE “RESULTATEN” IN PROEFREGIO HELMOND-PEELLAND Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO10

11 EERSTE “RESULTATEN” IN PROEFREGIO HELMOND-PEELLAND Monitor jeugdzorg - onderwijs SWV HELMOND-PEELLAND VO 11

12 WAT HEBBEN WE AAN DEZE INFORMATIE? OOGO of werkvloer? Meten is weten Verbeteragenda 00 juli 2014SWV HELMOND-PEELLAND VO12


Download ppt "MONITOR AANSLUITING JEUGDZORG- ONDERWIJS OCW KENNISMARKT MARJA VAN LEEUWEN, SWV HELMOND-PEELLAND VO."

Verwante presentaties


Ads door Google