De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart 2014 Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart 2014 Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van."— Transcript van de presentatie:

1 Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van Veen NCOJ, 2013

2 Introductie op Leer-Kracht ...
Leer-Kracht is een programma van de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg Met steun van Kinderpostzegels Nederland NCOJ, 2013

3 Handelingsvragen van leerkrachten ...
Groepen met grotere diversiteit; omgaan met verschillen en gedragsvragen Welke aanpakken zijn er en zijn verantwoord? Welke aanpakken passen bij mij en mijn school? De aanpak werkt niet voor alle kinderen; help! Ik heb alles al geprobeerd; wat nu? Hoe verdeel ik mijn tijd over kind met gedragsvragen en de rest van de klas? Waar vind ik goede en handelingsgerichte informatie over gedragsvragen? Ik zou meer willen leren over bepaalde gedragsvraagstukken … Wie kan mij snel adviseren of in de klas helpen als ik het niet meer weet? Enzovoort … NCOJ, 2013

4 Wat is uw kijk op de vragen van leerkrachten ?
Herkent u de vragen van leerkrachten? Welke andere vragen komen onmiddellijk bij u op? Wat denkt u dat leerkrachten nodig hebben aan ondersteuning? Wat zou u zelf kunnen bieden aan een leerkracht met zo’n vraag? NCOJ, 2013

5 Naar een meer preventieve basisondersteuning voor gedrag ...
Uitgangspunten: Enerzijds: ondersteuningsbehoeften van leerkrachten centraal Anderzijds: ervaringsdeskundigheid van leerkrachten meer benutten Aansluiten bij bestaande ondersteuningsmogelijkheden en expertise in scholen en samenwerkingsverband Aansluiten bij organisatie van de leerlingenzorg in het SWV Benutten van externe expertise uit jeugdzorg, ter versterking van basiszorg NCOJ, 2013

6 Kern van het programma Leer-Kracht
Praktische, directe ondersteuning en professionalisering van leerkrachten Gericht op preventie, signalering, aanpak van gedragsproblemen in de klas In nauwe samenwerking met ouders en leerling Mobiliseren van expertise die al aanwezig is bij leerkrachten Deze breder benutten in de eigen school en het samenwerkingsverband Leerervaringen benutten voor deskundigheidsbevordering team/school Aanvullende ondersteuning door : experts van het samenwerkingsverband , speciaal (basis) onderwijs en jeugdhulp NCOJ, 2013

7 Ondersteuningsmogelijkheden …
Op drie hoofdgebieden: Handelingsgerichte informatie/kennis, passend bij visie van school en SWV, gemakkelijk toegankelijk voor iedereen binnen het SWV Deskundigheidsbevordering en scholing , passend bij praktijkvragen van leerkrachten en door benutten van interne (of externe) expertise Directe ondersteuning bij handelingsvragen in de klassenpraktijk NCOJ, 2013

8 Vier clusters van gedragsvragen …
Om leereffecten en overdraagbaarheid zo groot mogelijk te maken voorlopig vier clusters van gedragsvragen in het onderwijs aan leerlingen centraal: Bovenmatig druk, overbeweeglijk, ongeconcentreerd, impulsief gedrag Angstig, stil, teruggetrokken, gesloten, somber, passief gedrag Moeite met informatieverwerking, sociale interactie en verbeelding Agressief gedrag NCOJ, 2013

9 Zes samenwerkingsverbanden PO doen al mee …
In zes samenwerkingsverbanden PO is het programma al gestart: Deventer (2e jaar) Helmond / Mierlo (2e jaar) IJssel / Berkel (Zutphen en Berkelland) (2e jaar) Tilburg Westland Utrecht NCOJ, 2013

10 Voorbeelden van leerkrachtondersteuning …
Beschikbaar maken van goede basisinformatie over gedragsvragen Benutten van mogelijkheden social media, apps, e-learning, enz. Inrichten ondersteuningsgroep in het samenwerkingsverband Inzetten gedragsspecialist als coach voor leerkrachten van bestuur / in wijk Leerkrachtkringen over (specifieke) gedragsvragen (4 sessies, leertraject) Co-teaching Inzetten experts uit SO voor hulp bij handelingsvragen in de klas Versterking rol van IB’er als coach voor leerkrachten Inventariseren en benutten van specifieke expertise binnen school / wijk Van individuele vragen naar teamleren … NCOJ, 2013

11 De veranderende rol van de intern begeleider …
We zien verschillende ontwikkelingen … IB’ers weg; alle leerkrachten zijn expert Bovenschoolse IB’ers in krimpregio’s IB’ers een veel centralere rol in ondersteuningstoewijzing Meer / minder uren voor intern begeleiders IB’er vooral coach voor leerkrachten i.p.v. zorgcoördinator ….. Wat ziet u? Wat betekent dat voor de ondersteuning van leerkrachten? NCOJ, 2013

12 De veranderende rol van de intern begeleider …
Discussie in groepjes van vier, met minimaal 1 IB’er … Wat ziet u met betrekking tot de rol van IB’ers? Wat betekent dat voor de ondersteuning van leerkrachten? Terugkoppeling in de groep, door middel van drie kansen en drie bedreigingen … NCOJ, 2013

13 Wat biedt het programma aan SWV-en?
Aanreiken en toegankelijk maken van handelingsgerichte kennis, passend bij de vragen van leerkrachten Meedenken en feedback geven op plannen in de SWV-en Advisering / praktische hulp bij implementatie van de initiatieven voor ondersteuning in de scholen / het SWV Desgewenst inschakelen van experts uit AOJ-kring voor deskundigheids- bevordering op specifieke gedragsvragen Leren van elkaar tussen de deelnemende SWV-en stimuleren/organiseren Landelijke publiciteit over voortgang en resultaten Kleine financiële vergoeding voor het SWV Gedurende 2 à 2½ jaar NCOJ, 2013

14 Deze presentatie, meer informatie en contact: www. ncoj. nl www
Deze presentatie, meer informatie en contact: NCOJ, 2013


Download ppt "Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart 2014 Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van."

Verwante presentaties


Ads door Google