De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart 2014 Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart 2014 Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart 2014 Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van Veen 1

2 Introductie op Leer-Kracht... Leer-Kracht is een programma van de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg Met steun van Kinderpostzegels Nederland 2

3 Handelingsvragen van leerkrachten...  Groepen met grotere diversiteit; omgaan met verschillen en gedragsvragen  Welke aanpakken zijn er en zijn verantwoord?  Welke aanpakken passen bij mij en mijn school?  De aanpak werkt niet voor alle kinderen; help!  Ik heb alles al geprobeerd; wat nu?  Hoe verdeel ik mijn tijd over kind met gedragsvragen en de rest van de klas?  Waar vind ik goede en handelingsgerichte informatie over gedragsvragen?  Ik zou meer willen leren over bepaalde gedragsvraagstukken …  Wie kan mij snel adviseren of in de klas helpen als ik het niet meer weet?  Enzovoort … 3

4 Wat is uw kijk op de vragen van leerkrachten ?  Herkent u de vragen van leerkrachten?  Welke andere vragen komen onmiddellijk bij u op?  Wat denkt u dat leerkrachten nodig hebben aan ondersteuning?  Wat zou u zelf kunnen bieden aan een leerkracht met zo’n vraag? 4

5 Naar een meer preventieve basisondersteuning voor gedrag... Uitgangspunten:  Enerzijds: ondersteuningsbehoeften van leerkrachten centraal  Anderzijds: ervaringsdeskundigheid van leerkrachten meer benutten  Aansluiten bij bestaande ondersteuningsmogelijkheden en expertise in scholen en samenwerkingsverband  Aansluiten bij organisatie van de leerlingenzorg in het SWV  Benutten van externe expertise uit jeugdzorg, ter versterking van basiszorg 5

6 Kern van het programma Leer-Kracht  Praktische, directe ondersteuning en professionalisering van leerkrachten  Gericht op preventie, signalering, aanpak van gedragsproblemen in de klas  In nauwe samenwerking met ouders en leerling  Mobiliseren van expertise die al aanwezig is bij leerkrachten  Deze breder benutten in de eigen school en het samenwerkingsverband  Leerervaringen benutten voor deskundigheidsbevordering team/school  Aanvullende ondersteuning door :  experts van het samenwerkingsverband,  speciaal (basis) onderwijs en  jeugdhulp 6

7 Ondersteuningsmogelijkheden … Op drie hoofdgebieden:  Handelingsgerichte informatie/kennis, passend bij visie van school en SWV, gemakkelijk toegankelijk voor iedereen binnen het SWV  Deskundigheidsbevordering en scholing, passend bij praktijkvragen van leerkrachten en door benutten van interne (of externe) expertise  Directe ondersteuning bij handelingsvragen in de klassenpraktijk 7

8 Vier clusters van gedragsvragen … Om leereffecten en overdraagbaarheid zo groot mogelijk te maken voorlopig vier clusters van gedragsvragen in het onderwijs aan leerlingen centraal: 1.Bovenmatig druk, overbeweeglijk, ongeconcentreerd, impulsief gedrag 2.Angstig, stil, teruggetrokken, gesloten, somber, passief gedrag 3.Moeite met informatieverwerking, sociale interactie en verbeelding 4.Agressief gedrag 8

9 Zes samenwerkingsverbanden PO doen al mee … In zes samenwerkingsverbanden PO is het programma al gestart: 1.Deventer (2 e jaar) 2.Helmond / Mierlo (2 e jaar) 3.IJssel / Berkel (Zutphen en Berkelland) (2 e jaar) 4.Tilburg 5.Westland 6.Utrecht 9

10 Voorbeelden van leerkrachtondersteuning …  Beschikbaar maken van goede basisinformatie over gedragsvragen  Benutten van mogelijkheden social media, apps, e-learning, enz.  Inrichten ondersteuningsgroep in het samenwerkingsverband  Inzetten gedragsspecialist als coach voor leerkrachten van bestuur / in wijk  Leerkrachtkringen over (specifieke) gedragsvragen (4 sessies, leertraject)  Co-teaching  Inzetten experts uit SO voor hulp bij handelingsvragen in de klas  Versterking rol van IB’er als coach voor leerkrachten  Inventariseren en benutten van specifieke expertise binnen school / wijk  Van individuele vragen naar teamleren … 10

11 De veranderende rol van de intern begeleider …  We zien verschillende ontwikkelingen …  IB’ers weg; alle leerkrachten zijn expert  Bovenschoolse IB’ers in krimpregio’s  IB’ers een veel centralere rol in ondersteuningstoewijzing  Meer / minder uren voor intern begeleiders  IB’er vooral coach voor leerkrachten i.p.v. zorgcoördinator  ….. • Wat ziet u? • Wat betekent dat voor de ondersteuning van leerkrachten? 11

12 De veranderende rol van de intern begeleider … Discussie in groepjes van vier, met minimaal 1 IB’er … • Wat ziet u met betrekking tot de rol van IB’ers? • Wat betekent dat voor de ondersteuning van leerkrachten? Terugkoppeling in de groep, door middel van drie kansen en drie bedreigingen … 12

13 Wat biedt het programma aan SWV-en?  Aanreiken en toegankelijk maken van handelingsgerichte kennis, passend bij de vragen van leerkrachten  Meedenken en feedback geven op plannen in de SWV-en  Advisering / praktische hulp bij implementatie van de initiatieven voor ondersteuning in de scholen / het SWV  Desgewenst inschakelen van experts uit AOJ-kring voor deskundigheids- bevordering op specifieke gedragsvragen  Leren van elkaar tussen de deelnemende SWV-en stimuleren/organiseren  Landelijke publiciteit over voortgang en resultaten  Kleine financiële vergoeding voor het SWV  Gedurende 2 à 2½ jaar 13

14 Deze presentatie, meer informatie en contact: www.ncoj.nl www.leer-kracht.ncoj.nl marij.bosdriesz@ncoj.nl aat.sliedrecht@ncoj.nl dolf.vanveen@ncoj.nl marij.bosdriesz@ncoj.nl aat.sliedrecht@ncoj.nl dolf.vanveen@ncoj.nl 14


Download ppt "Leer-Kracht; omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 26 maart 2014 Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google