De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AV LOP SO/ Gent 3 juni 081 Zorgen en vragen van ouders LOP- focusgroep Ouderbetrokkenheid Marie-Paule Gavel Ali Capa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AV LOP SO/ Gent 3 juni 081 Zorgen en vragen van ouders LOP- focusgroep Ouderbetrokkenheid Marie-Paule Gavel Ali Capa."— Transcript van de presentatie:

1 AV LOP SO/ Gent 3 juni 081 Zorgen en vragen van ouders LOP- focusgroep Ouderbetrokkenheid Marie-Paule Gavel Ali Capa

2 2 Ontmoetingen 07-08 Somalische ouders vzw SOBSI Vereniging voor Somalische-Belgische Sociale Integratie Lucerna-college Ontmoeting met directie en leerlingen- en oudersbegeleiding

3 3 Onze zorgen Taal- en schoolse achterstand van onze kinderen ‘minderwaardige’ studietrajecten en beperkte toekomstkansen Lage inzet en motivatie van onze kinderen Kinderen voelen zich gediscrimineerd Negatieve contacten met leerkrachten

4 4 Onze eigen onmacht… Onvoldoende taalkennis om onze kinderen zelf te helpen Cultureel referentiekader  opvoeding  onderwijs

5 5 Onze vragen Duidelijkheid over wat van ons verwacht wordt, wat we zelf moeten doen Duidelijkheid over rapportsystemen, zorgbeleid, facturen en betalingssystemen, schooltaal (‘attitude’, ‘advies’, …) Duidelijke richtlijnen voor onze kinderen, snel en consequente reacties Goede basisafspraken

6 6 Snel op de hoogte gebracht worden als er iets misgaat Informatie over onderwijsstructuur, trajecten en doorstroommogelijkheden Meer hulp voor taal en studiebegeleiding Ruimte voor eigen culturele en religieuze waarden

7 7 Duiding en mogelijke rol voor organisaties Ouders voelen zich in een ondergeschikte positie t.o.v. de school en verwachten initiatief van de school Belang van positieve rolmodellen voor de jongeren Belang van laagdrempelige en veilige ontmoetingskansen via eigen organisaties Belang van ‘brug-figuren’ Ouders responsabiliseren: respect voor basisafspraken Door en met scholen

8 8 Vragen van de scholen aan de ouders (werkgroep OB 12/12/06) Open communicatie vanaf het inshrijvingsmoment Kennis en akkoord met het schoolreglement Reageren op persoonlijke uitnodigingen en brieven Interesse voor wat op school gebeurt Vlotte bereikbaarheid Zelf eens bellen naar school Iemand meenemen die kan tolken

9 9 Inspirerende voorbeelden van scholen: ‘warme school’- cultuur. Hartelijk en uitnodigend onthaal. Actieve openheid bij directie en korps voor ontmoeting en dialoog. Aandacht voor uitdagingen en positieve stimulansen. Werken aan het zelfbeeld van jongeren: met positieve bril alert zijn voor talenten, vorderingen en inspanningen. Durf om stil te staan bij eigen vanzelfssprekendheden

10 10 Inspirerende voorbeelden van scholen: Diversiteit en communicatie. aandacht voor klare taal, goede afspraken en eenvormige informatie. Zelf naar ouders telefoneren of gaan, snel reageren. Luisteren. Vorming van leerkrachten Participatie activeren. Leraren = belangrijkste brugfiguren. Ouders aanmoedigen om zelf contact op te nemen. Betrekken van externe brugfiguren, vetrouwenspersonen, CLB, organisaties in de buurt…. Ouders begeleiden als er problemen zijn

11 11 Inspirerende voorbeelden van scholen: Taal- en studiebegeleiding. Uitnodigen van studenten of afgestudeerden met ‘modelfunctie’. Leerlingencoachs. Begeleide studie op school. Organiseren van taalactiviteiten

12 12 Focusgroep ‘ouderbetrokkenheid’ in de toekomst Ontmoeting en dialoog via organisaties Structureel verankerd binnen de werking van het LOP-SO Gent Emancipatorisch:op vraag/uitnodiging informatie geven (organisatie en logistiek) Uitwerken van werkvormen en informatiemateriaal (zie workshop) Open: welkom aan directies die willen meegaan Op lange termijn


Download ppt "AV LOP SO/ Gent 3 juni 081 Zorgen en vragen van ouders LOP- focusgroep Ouderbetrokkenheid Marie-Paule Gavel Ali Capa."

Verwante presentaties


Ads door Google