De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderrechtenforum 29 april 2008. Kinderrechtenforum I.Context II.Van ervaringen van ouders naar een Charter voor alle Gentse scholen III.Project ‘Ouder,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderrechtenforum 29 april 2008. Kinderrechtenforum I.Context II.Van ervaringen van ouders naar een Charter voor alle Gentse scholen III.Project ‘Ouder,"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderrechtenforum 29 april 2008

2 Kinderrechtenforum I.Context II.Van ervaringen van ouders naar een Charter voor alle Gentse scholen III.Project ‘Ouder, je bent het en je blijft het’

3 I. I. Context : vereniging waar armen het woord nemen 1.Missie 2.Werkwijze van het project 3.Vaststelling 4.Besluit

4 I.1 1. Missie De Zuidpoort is een vereniging waar armen het woord nemen Armoedebestrijding: rechtstreekse dialoog tussen mensen in armoede en de samenleving

5 I.2 2. Werkwijze van het project Bevraging ouders over communicatie met school van de kinderen Groepsgesprekken Brochure ‘Hebben wij als ouders in de armoede ook een plaats op school?’ Projectgroep brengt boodschap naar buiten

6 I.3 3. Vaststelling Als je kind niet (meer) bij je opgroeit, ben je nog minder betrokken bij het onderwijsgebeuren Deze ouders zijn vaak ‘onzichtbaar’ binnen het onderwijs Ouders ervaren dit als uitsluiting

7 I.4 4. Besluit De projectgroep werkt verder op 2 sporen: Dialoog (vorming) over communicatie met de school Dialoog op gang brengen tussen alle partijen over de betrokkenheid van ouders, als de kinderen niet thuis opgroeien

8 II. II. Van ervaringen van ouders naar het Charter voor alle Gentse scholen 1.Ontstaan van de presentatie 2.De inhoud: hebben wij als ouders in de armoede ook een plaats op school? 3.De weg naar het ‘Charter voor goede communicatie met ouders’ 4.De inhoud van het charter

9 II.1 1. Ontstaan van de presentatie Vraag LOP Basisonderwijs Gent: ervaringen en getuigenissen op AV Werkgroep maakte presentatie met getuigenissen en bindteksten Inhoud en boodschap worden gedragen door de groep Bedoeling: stem zijn voor vele onzichtbare ouders en ogen openen van mensen uit het onderwijs, CLB, studenten,…

10 Presentatie 1/13 Hebben wij als ouder in armoede ook een plaats op school?

11 Presentatie 2/13 Wat zeggen de ouders van de Zuidpoort 1. Communicatie en erkenning 2. Kansen voor onze kinderen → Schoolkosten → Schoolse prestaties → Hoe kijken leerkrachten naar onze kinderen

12 Presentatie 3/13 Erkenning en communicatie - Ouderrol enige rol - De school kan een positieve rol spelen Droom: mijn kinderen moeten het beter hebben dan ikzelf!

13 Presentatie 4/13 A. Communicatie 1)Drempels - Gezagsrelatie - Spanning- angst- weerstand - Betrokkenheid bij studiekeuze - Afstand van huis naar school - Financiële moeilijkheden - Opvoedingsproblemen  Voorstellen: - Ouders blijven uitnodigen - Ouders blijven informeren

14 Presentatie 5/13 2)Spreek ons aan als evenwaardige partners - Belang van eerste contact - Moment van inschrijving - Veiligheid scheppen - Aandacht en luisterbereidheid - Basis van vertrouwen

15 Presentatie 6/13 3) Duidelijkheid = Veiligheid Over alle aspecten  Betrokkenheid is de beloning  Voorstellen: - Schoolreglement in begrijpbare taal - Oudercontacten niet alleen over leren  ook over sfeer en gedrag.

16 Presentatie 7/13 4) 4) Wie draagt welke bril ? - Ervaringen met onderwijs - Eigen ervaringen: een bril - Meer betrokkenheid dan je zou denken

17 Presentatie 8/13 5) En… als je kinderen geplaatst zijn? - Te vergelijken met gescheiden ouders - DE ouders: DE hoofdverantwoordelijken - Ouders buitenspel = fundamentele uitsluiting → Ouders en alle opvoedingspartners betrekken!

18 Presentatie 9/13 6) En… als het moeilijk gaat? - Gebuisd in ons ouderschap? - School versterkt schuldgevoel - Wederzijdse openheid : grote opluchting - Op gelijke voet → Belangrijk! Ouders betrekken Bij probleemgedrag of slecht presteren

19 Presentatie 10/13 Bij pesten - Herkenbare ervaring  Voorstellen: - Pesten niet ontkennen - Samen waakzaam Bij luizen - Waarom precies onze kinderen ? - Graag preventief optreden.

20 Presentatie 11/13 B. Kansen voor onze kinderen - Hoe ervaren ouders en kinderen schoolkosten? - Afwijkingen - Creativiteit  Voorstel: Zelfde kwaliteit voor minder geld 1) Schoolkosten

21 Presentatie 12/13 - Elk kind op de plaats van eigen mogelijkheden - De juiste ondersteuning - Bijna al onze kinderen zitten in het BO → Hoe komt dat? - Ouders met BO ervaring zitten er extra mee  Voorstel: Ouders: volwaardige gesprekspartners - in de school - bij CLB 2) Schoolse prestaties

22 Presentatie 13/13  Voorstellen: - Niet beoordelen op uiterlijk - Aanmoedigen 3) Hoe kijken leerkrachten naar onze kinderen?

23 II.3 3. De weg naar het ‘Charter voor goede communicatie met ouders’ Beroepskracht Zuidpoort: mandaat LOP Oprichting werkgroep Kansen LOP Diverse partners Materiaal Zuidpoort werd een voorstel voor Charter Werkgroep Kansen: definitieve versie LOP: promotie Charter bij alle scholen Scholen: bespreking in team Plechtige ondertekening door de meeste Gentse scholen op 4 mei 2007

24 II.4 4. Charter voor goede communicatie met ouders Onze school zorgt ervoor dat de ouders zich van bij de inschrijving welkom voelen Onze school doet blijvend inspanningen om ouders uit te nodigen, ook al gingen zij daar in het verleden niet op in Onze school heeft interesse en respect voor elke ouder Onze school geeft begrijpelijke en correcte informatie aan ouders over de schoolkosten, betaling en eventuele sociale voorzieningen

25 II.4 4. Charter voor goede communicatie met ouders Onze school zorgt ervoor dat het schoolreglement voor alle ouders begrijpelijk is Onze school wil de culturele achtergrond en gezinssituatie van elke leerling leren kennen om daar op school in de klas passend gebruik van te maken Onze school erkent de ouder als opvoedingspartner Onze school erkent ook de ouder die niet zelf voor zijn of haar kind kan zorgen

26 III. III. Project ‘Ouder, je bent het en je blijft het’ 1.Welke ouders? 2.Wat leren deze ouders aan de zijlijn ons? 3.Reacties van de onderwijswereld 4.Dialoog geeft richting: betrek welzijn! 5.Drie rondetafels in 2008 6.Besluit: geef ouders perspectief!

27 III.1 1. Welke ouders? Hun kind groeit niet (meer) hoofdzakelijk bij hen op, maar wel in home of pleeggezin, MPI, bij familie, bij andere ouder of De ouder zelf verblijft buiten het gezin (psychiatrie, medische verzorging, detentie,…)

28 III.1 1. Welke ouders? Hun ervaringen zijn verzameld via gesprek –individueel –in de projectgroep –met ouders uit andere groepen

29 III.2 2. Wat leren ouders aan de zijlijn ons? Beperkte (of helemaal geen) rol als ouder t.o.v. de school Verlies van contact met de school is verweven met de totale situatie

30 III.2 2. Wat leren ouders aan de zijlijn ons? a)Beleving als je kind niet bij je woont b)Plaats van de ouder op school en CLB c)Standpunten van de ouders d)Ouders nuanceren zelf: grenzen, maatwerk, inspraak van jongeren,…

31 III.2.a a) Beleving als je kind niet bij je woont De afstand van ons kind laat ons verweesd en met pijn achter Ben ik nog wel ouder? Zich terugtrekken (onmacht of onverschilligheid) Vechten voor de kinderen (kracht of hinder) Soms bevredigend evenwicht: wel contact Effect op het kind Ouderlijk gezag (versterkt of ondergraven)

32 III.2.b b) Plaats van de ouder op school en CLB Ouder-kind –weinig of geen contact: plaats op school niet haalbaar (getuigenis) –relatief bevredigend contact: betrokkenheid op school toch niet vanzelfsprekend (getuigenis Contact met school maakt het verschil!

33 III.2.b De school communiceert met de degene bij wie het kind woont (opvoeder, pleegouder, andere ouder,…) De school verwacht dat die informatie doorgeeft aan de ouder aan de zijlijn = omweg > veel kansen gaan verloren! b) Plaats van de ouder op school en CLB

34 III.2.c c) Standpunten van de ouders Wij willen betrokken worden bij de school van onze kinderen School moet actief beleid voeren om alle ouders te betrekken Welzijnsdiensten kunnen betrokkenheid ouders- school ondersteunen Streefdoel: zoveel mogelijk beide ouders betrekken Boven alles: veiligheid en welzijn van het kind!

35 III.2.d d) Ouders nuanceren zelf Kracht van de groep: ouders leren uit elkaars situatie en uit eigen verleden Grenzen aan het recht op betrokkenheid Wie zijn de échte ouders?

36 III.3 3. Reacties van de onderwijswereld Wij kennen deze ouders niet Inschrijvingsmoment: cruciaal Betrokkenheid kansarme ouders: moeilijk School niet goed toegerust Er zijn scholen die dit al consequent proberen Risico’s t.o.v. de kinderen Wat kan juridisch? Taal- en cultuurbarrières

37 III.4 4. Dialoog geeft richting: betrek welzijn! Rondetafel voorjaar 2007: dialoog ouders, school, brugfiguren, CLB wordt zichtbaar Deze partners zoeken hulp bij “maatwerk” Oproep naar de diensten Nieuwe dialoogfase: ouders, onderwijs en “welzijn”

38 III.4.a a) Ouders en diensten Het vertrouwen is niet evident Toch grote verwachtingen Belang van een dialoog in alle richtingen

39 III.4.b b) Hoe vermijden dat ouders het contact verliezen? Sleutelmomenten Blijvende en voortdurende inspanning Samenwerking

40 III.5 5. Drie rondetafels in 2008 Nu iets kleinschaliger Vaste partners: ouders, partners uit scholen, CLB 1 e rondetafel: directe opvoedingspartners 2 e rondetafel: beslissers of begeleiders van een traject 3 e rondetafel: diensten die gezinnen begeleiden, ouders ondersteunen

41 III.6 6. Besluit : geef ouders perspectief!! Mijn geloof uit ervaring: samenwerken met ouders in armoede


Download ppt "Kinderrechtenforum 29 april 2008. Kinderrechtenforum I.Context II.Van ervaringen van ouders naar een Charter voor alle Gentse scholen III.Project ‘Ouder,"

Verwante presentaties


Ads door Google