De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wingerd: een brede school in ontwikkeling….  Ontwikkelingsarrangementen  Buurt  Kunst en cultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wingerd: een brede school in ontwikkeling….  Ontwikkelingsarrangementen  Buurt  Kunst en cultuur."— Transcript van de presentatie:

1 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling…

2  Ontwikkelingsarrangementen  Buurt  Kunst en cultuur

3 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Waar staan we voor? “Een betekenisvolle, rijke en uitdagende omgeving waar de ontwikkeling van elke kind voorop staat.” Wij richten ons op de optimale ontwikkeling van elk kind, al naargelang zijn/ haar talenten en mogelijkheden.

4 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Visie De school heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren: de ontwikkelingsgerichte visie

5 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Partners vanuit de visie Partners in de brede school:  Kernpartners  Partners  Bondgenoten

6 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Kernpartners  Voorschool De Wingerd  Basisschool De Wingerd  Stichting Kinderopvang Oosterhout

7 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Partners - H19 – Centrum voor de Kunsten - Theek 5 - bibliotheek - Oosterhout in Beweging - verschillende amateurverenigingen

8 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Bondgenoten In het gebouw  Thebe – consultatiebureau  Kellebeek College Buiten het gebouw  Werkgroep Natuurkundigenbuurt  Verschillende amateurverenigingen

9 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Doelen  Kind centraal  Ontmoeting  Binding  Kwaliteit  Kunst en cultuur  Samenwerking  Ruimte

10 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Pedagogische doelen  Ervaren van sociale en emotionele veiligheid  Ontwikkelen van sociale competenties  Zelfredzaamheid en zelfstandigheid  Ontwikkelen van persoonlijke competenties  Ontdekken van normen en waarden  Bevorderen van levensechte oriëntatie en ontmoeting  Het oefenen van specifieke competenties met enige levensechte elementen.

11 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Wat is er al?  Voorschool ( 30 maanden – 4 jaar)  Thematisch onderwijs in alle groepen  Klein Cultureel Centrum  Schooltuin (mini-onderneming)  Naschoolse sport  Kort naschools activiteitenprogramma  Tussenschoolse opvang  Nederlandse les voor ouders  Actieve ouders

12 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Wat is er in de toekomst ook?  Kinderopvang (0- 4 jaar)  Buitenschoolse opvang ( 4 – 13 jaar)  Consultatiebureau (Thebe)  Uitdagende buitenomgeving  Lees-/ schrijfatelier met MLP  Uitbreiding atelier (Kunstwerkplaats)  Ontmoetings- (en activiteiten) ruimte wijk  Theater

13 De Wingerd: een brede school in ontwikkeling… Wij hebben er zin in!


Download ppt "De Wingerd: een brede school in ontwikkeling….  Ontwikkelingsarrangementen  Buurt  Kunst en cultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google