De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderbetrokkenheid ‘good practices’. OLVI Gent  BSO-school:  Haarzorg  Personenzorg -> logistiek assistent in zorginstellingen  Kantoor -> office.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderbetrokkenheid ‘good practices’. OLVI Gent  BSO-school:  Haarzorg  Personenzorg -> logistiek assistent in zorginstellingen  Kantoor -> office."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderbetrokkenheid ‘good practices’

2 OLVI Gent  BSO-school:  Haarzorg  Personenzorg -> logistiek assistent in zorginstellingen  Kantoor -> office assistant  (+7de specialisatiejaren)  295 leerlingen  91% GOK-leerlingen  74% allochtone origine  14% trekkende bevolking (Roma)  7,5% leerlingen onder toezicht JRB of CBJ  25% (=55 lln) anderstalige nieuwkomers Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Gent

3 OLVI Gent Alle ouders vinden de school belangrijk en willen op de hoogte zijn van de prestaties van hun kinderen. De school maakt kennis met de ouders

4 OLVI Gent -taalbarrière -culturele verschillen met cultuur in de ruime zin De communicatie met de ouders is vaak problematisch wegens

5 OLVI Gent  Migratie is geen nieuw gegeven: vanaf de jaren ’60 immigratie van buiten Europa (vnl. Marokko, Turkije, Algerije, etc.) – oorspronkelijk een tijdelijk verblijf  Volgmigratie: vrouwen en kinderen  Vandaag (im)migratie onder de vorm van de asielzoeker, de vluchteling, de illegaal = anderstalige nieuwkomers  Migratie onderdeel van de globalisering  diversificatie en homogenisering gaan hand in hand: Homogenisering: migrantenjongeren en autochtone jongeren gaan steeds meer en meer cultureel op elkaar gelijken Diversificatie: ouders en grootouders van die migrantenjongeren klampen zich vast aan traditionele waarden en normen Multiculturaliteit is een gegeven

6 OLVI Gent - zijn onzeker en voelen zich machteloos in het nieuwe land -kennen ons schoolsysteem niet -zijn niet geneigd om naar school te komen om het ‘imago’ van hun kinderen niet te schenden Hun zoon/dochter is voor hen de enige brugfiguur naar de maatschappij => wederzijdse interdependentie is schadelijk voor het ouderlijk gezag De ouders van ex-anderstalige nieuwkomers

7 OLVI Gent Leerkrachten interpreteren de gebrekkige communicatie met de ouders soms als een gebrek aan interesse voor de schoolsituatie en de prestaties van hun kinderen GEVAAR: => een negatieve spiraal van wederzijds onbegrip en wantrouwen tussen ouders en leerkrachten Met als gevolg…

8 OLVI Gent -4 maal per jaar -gekoppeld aan rapporten -uitnodigingsbrief + opbellen door de klastitularissen -extra aandacht voor positieve evoluties om vertrouwensrelatie te bevorderen Wat DOEN we voor de ouders: oudercontacten

9 OLVI Gent -doelstellingen: preventie van spijbelgedrag en studieproblemen, opbouwen van vertrouwelijke relatie -uitnodigingsbrief in het Nederlands + in de eigen taal -elke ouder wordt opgebeld -verschillende taalgroepen in aparte locaties -essentiële informatie in eigen taal met hulp van tolken -gezellige sfeer -laagdrempelig -in samenwerking met het ING vzw -gevolg: ouderparticipatie stijgt Onthaal- en infoavonden

10 OLVI Gent 2 maal per jaar (minimum) - op drie niveaus: leerlingen – leerkrachten – ouders - doel: inspraak in het schoolbeleid verhogen door discussie en overleg - Laagdrempelig via oudercontact (muurbevraging met duiding) Rondetafelgesprekken

11 OLVI Gent De decretale mogelijkheid om af te wijken van de lessentabel. Ruimte voor • begeleiding voor talige struikelblokken • socio-emotionele en studiebegeleiding • extra-contacten met de ouders: aanvraag + regelmatige info over het verloop van het traject Flexibel leertraject

12 OLVI Gent Uitgangspunt: “De leerkracht doet er toe!” • Coaching o Klassenraden o Advies, tips • Vorming binnen de school o de school als lerende organisatie o interculturele bril o inzicht in de leefwereld van leerlingen Wat DOEN we voor onze leerkrachten

13 OLVI Gent  Theoretisch kader voor het in kaart brengen van verschillen tussen culturen: verklaringsmodel van Pinto:  Grofmazig (G) of moderne culturen: individu centraal, elk individu leidt zijn eigen gedragsregels af van algemene regels  vnl. westerse culturen (zoals de onze)  Fijnmazige (F) of traditionele culturen: de groep centraal, een hele set van gedragsregels geven aan hoe iemand zich in een bepaalde situatie dient te gedragen, elk individu kent zijn rol en taak binnen de groep  vnl. niet-westerse culturen Interculturele vaardigheden trainen

14 F-cultuurG-cultuur Centrale waarden: ► Voorkomen van: gezichtsverlies, schaamte, schande ► Nastreven van: eer, respect, externe waardering ► Groepseer: familie, eervol gedrag verhoogt aanzien, vrouw zwakke schakel familie-eer ► Opvoeding: angst voor schaamte, veel lijfstraffen, belonen van respect ► Communicatie: indirect, tussenpersonen, openlijke confrontaties vermijden, eer belangrijker dan feiten, emoties worden getoond bij conflicten Centrale waarden: ► Voorkomen van: schuld ► Nastreven van: zelfwaardering en persoonlijk geluk, integriteit ► Persoonlijk succes: persoonlijke prestaties verhogen aanzien, innerlijke rijkdom ► Opvoeding: angst voor schuld, veel discussie en uitleg, aanmoedigen van zelfstandigheid ► Communicatie: directe communicatie, oog in oog, directe confrontaties, feiten belangrijker dan aanzien, emoties worden onderdrukt

15 OLVI Gent  Ouder zien als essentiële partner in onderwijs  bewustmaking eigen culturele bril van de leraar  interculturele communicatie: 3 voorwaarden 1.kennis over en inzicht in referentiekader van andere culturen 2.zelfreflectie – wat is mijn culturele background? 3.effectieve communicatie met respect voor de culturele gedragscodes van elkeen Accenten voor de lerarenopleiding

16 OLVI Gent directie@olvigent.be 09/225.46.44 Wim Danschutter (directeur) Meer weten of uitwisselen/samenwerken?


Download ppt "Ouderbetrokkenheid ‘good practices’. OLVI Gent  BSO-school:  Haarzorg  Personenzorg -> logistiek assistent in zorginstellingen  Kantoor -> office."

Verwante presentaties


Ads door Google