De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderbetrokkenheid ‘good practices’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderbetrokkenheid ‘good practices’."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderbetrokkenheid ‘good practices’

2 OLVI Gent Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Gent BSO-school:
Haarzorg Personenzorg -> logistiek assistent in zorginstellingen Kantoor -> office assistant (+7de specialisatiejaren) 295 leerlingen 91% GOK-leerlingen 74% allochtone origine 14% trekkende bevolking (Roma) 7,5% leerlingen onder toezicht JRB of CBJ 25% (=55 lln) anderstalige nieuwkomers OLVI Gent + vervolgcoaching

3 De school maakt kennis met de ouders
Alle ouders vinden de school belangrijk en willen op de hoogte zijn van de prestaties van hun kinderen. OLVI Gent

4 De communicatie met de ouders is vaak problematisch wegens
taalbarrière culturele verschillen met cultuur in de ruime zin OLVI Gent

5 Multiculturaliteit is een gegeven
Migratie is geen nieuw gegeven: vanaf de jaren ’60 immigratie van buiten Europa (vnl. Marokko, Turkije, Algerije, etc.) – oorspronkelijk een tijdelijk verblijf Volgmigratie: vrouwen en kinderen Vandaag (im)migratie onder de vorm van de asielzoeker, de vluchteling, de illegaal = anderstalige nieuwkomers Migratie onderdeel van de globalisering diversificatie en homogenisering gaan hand in hand: Homogenisering: migrantenjongeren en autochtone jongeren gaan steeds meer en meer cultureel op elkaar gelijken Diversificatie: ouders en grootouders van die migrantenjongeren klampen zich vast aan traditionele waarden en normen OLVI Gent

6 De ouders van ex-anderstalige nieuwkomers
- zijn onzeker en voelen zich machteloos in het nieuwe land kennen ons schoolsysteem niet zijn niet geneigd om naar school te komen om het ‘imago’ van hun kinderen niet te schenden Hun zoon/dochter is voor hen de enige brugfiguur naar de maatschappij => wederzijdse interdependentie is schadelijk voor het ouderlijk gezag OLVI Gent

7 Met als gevolg… Leerkrachten interpreteren de gebrekkige communicatie met de ouders soms als een gebrek aan interesse voor de schoolsituatie en de prestaties van hun kinderen GEVAAR: => een negatieve spiraal van wederzijds onbegrip en wantrouwen tussen ouders en leerkrachten OLVI Gent

8 Wat DOEN we voor de ouders:
oudercontacten 4 maal per jaar gekoppeld aan rapporten uitnodigingsbrief + opbellen door de klastitularissen extra aandacht voor positieve evoluties om vertrouwensrelatie te bevorderen OLVI Gent

9 Onthaal- en infoavonden
doelstellingen: preventie van spijbelgedrag en studieproblemen, opbouwen van vertrouwelijke relatie uitnodigingsbrief in het Nederlands + in de eigen taal elke ouder wordt opgebeld verschillende taalgroepen in aparte locaties essentiële informatie in eigen taal met hulp van tolken gezellige sfeer laagdrempelig in samenwerking met het ING vzw gevolg: ouderparticipatie stijgt OLVI Gent

10 Rondetafelgesprekken
2 maal per jaar (minimum) - op drie niveaus: leerlingen – leerkrachten – ouders - doel: inspraak in het schoolbeleid verhogen door discussie en overleg - Laagdrempelig via oudercontact (muurbevraging met duiding) OLVI Gent

11 Flexibel leertraject OLVI Gent
De decretale mogelijkheid om af te wijken van de lessentabel. Ruimte voor begeleiding voor talige struikelblokken socio-emotionele en studiebegeleiding extra-contacten met de ouders: aanvraag + regelmatige info over het verloop van het traject OLVI Gent

12 Wat DOEN we voor onze leerkrachten
Uitgangspunt: “De leerkracht doet er toe!” Coaching Klassenraden Advies, tips Vorming binnen de school de school als lerende organisatie interculturele bril inzicht in de leefwereld van leerlingen OLVI Gent

13 OLVI Gent Interculturele vaardigheden trainen
Theoretisch kader voor het in kaart brengen van verschillen tussen culturen: verklaringsmodel van Pinto: Grofmazig (G) of moderne culturen: individu centraal, elk individu leidt zijn eigen gedragsregels af van algemene regels  vnl. westerse culturen (zoals de onze) Fijnmazige (F) of traditionele culturen: de groep centraal, een hele set van gedragsregels geven aan hoe iemand zich in een bepaalde situatie dient te gedragen, elk individu kent zijn rol en taak binnen de groep  vnl. niet-westerse culturen OLVI Gent

14 F-cultuur G-cultuur Centrale waarden:
Voorkomen van: gezichtsverlies, schaamte, schande Nastreven van: eer, respect, externe waardering Groepseer: familie, eervol gedrag verhoogt aanzien, vrouw zwakke schakel familie-eer Opvoeding: angst voor schaamte, veel lijfstraffen, belonen van respect Communicatie: indirect, tussenpersonen, openlijke confrontaties vermijden, eer belangrijker dan feiten, emoties worden getoond bij conflicten Centrale waarden: Voorkomen van: schuld Nastreven van: zelfwaardering en persoonlijk geluk, integriteit Persoonlijk succes: persoonlijke prestaties verhogen aanzien, innerlijke rijkdom Opvoeding: angst voor schuld, veel discussie en uitleg, aanmoedigen van zelfstandigheid Communicatie: directe communicatie, oog in oog, directe confrontaties, feiten belangrijker dan aanzien, emoties worden onderdrukt

15 OLVI Gent Accenten voor de lerarenopleiding
Ouder zien als essentiële partner in onderwijs bewustmaking eigen culturele bril van de leraar interculturele communicatie: 3 voorwaarden kennis over en inzicht in referentiekader van andere culturen zelfreflectie – wat is mijn culturele background? effectieve communicatie met respect voor de culturele gedragscodes van elkeen OLVI Gent

16 OLVI Gent Meer weten of uitwisselen/samenwerken?
09/ Wim Danschutter (directeur) OLVI Gent


Download ppt "Ouderbetrokkenheid ‘good practices’."

Verwante presentaties


Ads door Google