De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie in maatschappelijke instituties, hetgeen vaak gepaard gaat met een vermindering in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie in maatschappelijke instituties, hetgeen vaak gepaard gaat met een vermindering in."— Transcript van de presentatie:

1 Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie in maatschappelijke instituties, hetgeen vaak gepaard gaat met een vermindering in maatschappelijke weerbaarheid en zelfvertrouwen

2

3  Leerlingen uit Italië, Spanje, Portugal, Griekenland  gemiddeld niveau  Leerlingen van marokko of turkije  leerachterstand  watervalsysteem

4  Allochtonen vaker in aanraking met politie(vooral marokkanen)  Hoewel turken en marokkanen zelfde resultaten hebben op school, turken lager criminalitietscijfer  grotere sociale cohesie binnen de Turkse gemeenschappen  Algerije, Marokko en Tunesië(Maghrebijnse)  hoogste criminalitietscijfers in blegie en frankrijk

5  strain theory (killias) druk als gevolg van ongelijke kansen in schoolsysteem/arbeidsmarkt  meer criminaliteit  sociale–controletheorie (Hirschi) kwaliteit van de interactie binnen het gezin :belangrijkste voorspeller van delinquentie  Ouders en kinderen nemen in verschillende mate deel aan de nieuwe maatschappij   acculturatieve stress en culutuurconflicten  meer marginalisering

6  Algemene risicofactoren in gezinnen  Globaal:  kleine/grote gezinnen  gezinnen met een autoritatieve / autoritaire/ permissieve opvoedingsstijl  positieve/negatieve attitude t.o.v. van kinderen

7  Afwezigheid ouder en deviantie/delinquentie van jongeren  3 clusters van factoren die marginalisering kunnen voorspellen  1)competentie van de moeder  2)interactie vader met moeder en andere gezinsleden  3)controle vanuit het gezin

8  patrilineaire extended family(3 generaties  gootouder, ouder kind)  voor de urbanisatie en industrialisatie. Malewska–Peyre  famille patriarchale(grotere zelfstandigheid van kerngezinnen)  famille paternelle(vader is gezindshoofd)  kerngezin in mediterrane landen  netwerk van familie en dorpsrelaties  = Kagitçibasi (1996) spreekt in emotionele interdependentie tussen gezin en wijdere familienetwerk

9  Accommodatieprocesverschillen:  Traditionele rollenpatroon wordt hersteld  Gezin conformeert in het openbaar aan traditioneel rollenpatroon(transitioneel gezinstype)  Egalitaire relatie tss man en vrouw

10  Cultuurverandering=acculturatie  Ongelijke participatie in samenleving  grote verschillen in acculturatieniveau tussen immigrantenouders en hun kinderen vooral tijdens adolescentie  Standaardbiografie maar gaat in strijd wat jongeren willen  ze willen meer autonomie

11  Allochtone jongeren groter risico op marginalisering dan autochtone  Na immigratie  familie in disharmonie  nieuwe manier van samenleven vinden+ andere cultuur  marginalisering  risicofactoren als protectieve(sociaal netwerk  steun) zelfde werking als bij allochtone en autochtone?

12  Ambivalente gevoelens bij de ouders als ze merken dat hun kinderen het minder doen op school dan zij  Jongens: naar lessen gaan  niet op straat zwerven en zo geen slechte vrienden maken  Meisjes: tegengaan van vervroegde ontmaagding(voor het huwelijk)  Als ze onderwijs mogen volgen en uitstel huwelijk  gedragsregels toepassen van ongehuwde meisjes

13  Traditionele islamitische cultuur  verboden voor vrouwen om hun schoonheid aan onbekende mannen te laten zien  Opmaken NA het huwelijk  Toch opmaken en weg gaan  teken van losse zeden  Eer van familie in gevaar+ prikkelen van seksuele gevoelens vader  Turkse meisjes  ’ogen in hun rug’

14  Huwelijk=einde kindertijd, begin leven van verantwoordelijke volwassene  De sociale status,prestige van de familie in de gemeenschap, gedrag en de reputatie van de beoogde huwelijkspartners  belangrijkste criteria bij dit keuzeproces  Huwelijk  enige manier om een verblijfsvergunning te bemachtigen en te immigreren  Beschermt ook de familie eer  meisjes niet meer bewaken van maagdelijkheid  En jongens  voorkomen van delinquent gedrag


Download ppt "Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie in maatschappelijke instituties, hetgeen vaak gepaard gaat met een vermindering in."

Verwante presentaties


Ads door Google