De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

  Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "  Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie."— Transcript van de presentatie:

1   Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven
Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie in maatschappelijke instituties, hetgeen vaak gepaard gaat met een vermindering in maatschappelijke weerbaarheid en zelfvertrouwen

2   1)verschillen in marginalisering tussen allochtone en autochtone jongeren

3 Slechte schoolresultaten
Leerlingen uit Italië, Spanje, Portugal, Griekenlandgemiddeld niveau Leerlingen van marokko of turkijeleerachterstand watervalsysteem

4 Delinquentie, zwerven en weglopen
Allochtonen vaker in aanraking met politie(vooral marokkanen) Hoewel turken en marokkanen zelfde resultaten hebben op school, turken lager criminalitietscijfergrotere sociale cohesie binnen de Turkse gemeenschappen Algerije, Marokko en Tunesië(Maghrebijnse)hoogste criminalitietscijfers in blegie en frankrijk

5 Enkele verklaringen strain theory (killias) druk als gevolg van ongelijke kansen in schoolsysteem/arbeidsmarkt meer criminaliteit sociale–controletheorie (Hirschi) kwaliteit van de interactie binnen het gezin :belangrijkste voorspeller van delinquentie Ouders en kinderen nemen in verschillende mate deel aan de nieuwe maatschappij acculturatieve stress en culutuurconflicten meer marginalisering

6 2)Risicofactoren in immigrantengezinnen
Algemene risicofactoren in gezinnen Globaal:kleine/grote gezinnen gezinnen met een autoritatieve / autoritaire/ permissieve opvoedingsstijl positieve/negatieve attitude t.o.v. van kinderen

7 Afwezigheid ouder en deviantie/delinquentie van jongeren3 clusters van factoren die marginalisering kunnen voorspellen 1)competentie van de moeder 2)interactie vader met moeder en andere gezinsleden 3)controle vanuit het gezin

8 Familiestructuur van mediterrane landen
patrilineaire extended family(3 generaties gootouder, ouder kind)voor de urbanisatie en industrialisatie . Malewska–Peyre famille patriarchale(grotere zelfstandigheid van kerngezinnen) famille paternelle(vader is gezindshoofd) kerngezin in mediterrane landen  netwerk van familie en dorpsrelaties = Kagitçibasi (1996) spreekt in emotionele interdependentie tussen gezin en wijdere familienetwerk

9 Gezinnen na immigratie in een toestand van disharmonie
Accommodatieprocesverschillen: Traditionele rollenpatroon wordt hersteld Gezin conformeert in het openbaar aan traditioneel rollenpatroon(transitioneel gezinstype) Egalitaire relatie tss man en vrouw

10 3)Acculturatie als bron van conflicten
Cultuurverandering=acculturatie Ongelijke participatie in samenleving grote verschillen in acculturatieniveau tussen immigrantenouders en hun kinderen vooral tijdens adolescentie Standaardbiografie maar gaat in strijd wat jongeren willenze willen meer autonomie

11 4)Enkele concluderende opmerkingen
Allochtone jongeren groter risico op marginalisering dan autochtone Na immigratiefamilie in disharmonienieuwe manier van samenleven vinden+ andere cultuur marginalisering risicofactoren als protectieve(sociaal netwerksteun) zelfde werking als bij allochtone en autochtone?

12 onderwijs Ambivalente gevoelens bij de ouders als ze merken dat hun kinderen het minder doen op school dan zij Jongens: naar lessen gaanniet op straat zwerven en zo geen slechte vrienden maken Meisjes: tegengaan van vervroegde ontmaagding(voor het huwelijk) Als ze onderwijs mogen volgen en uitstel huwelijkgedragsregels toepassen van ongehuwde meisjes

13 Make–up en uitgaan met vrienden
Traditionele islamitische cultuurverboden voor vrouwen om hun schoonheid aan onbekende mannen te laten zien Opmaken NA het huwelijk Toch opmaken en weg gaanteken van losse zeden Eer van familie in gevaar+ prikkelen van seksuele gevoelens vader Turkse meisjes’ogen in hun rug’

14 Gearrangeerde huwelijken
Huwelijk=einde kindertijd, begin leven van verantwoordelijke volwassene De sociale status,prestige van de familie in de gemeenschap, gedrag en de reputatie van de beoogde huwelijkspartners belangrijkste criteria bij dit keuzeproces Huwelijkenige manier om een verblijfsvergunning te bemachtigen en te immigreren Beschermt ook de familie eermeisjes niet meer bewaken van maagdelijkheid En jongensvoorkomen van delinquent gedrag


Download ppt "  Marginalisering van allochtone jongeren en risicofactoren in hun dagelijks leven Marginalisering= verwijst naar een proces van afnemende participatie."

Verwante presentaties


Ads door Google