De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangrijke dimensies van kinderarmoede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangrijke dimensies van kinderarmoede"— Transcript van de presentatie:

1 Belangrijke dimensies van kinderarmoede
Uit: Elk kind telt: informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede (hoofsdtuk 2, p13-27)

2 Materieel welzijn werkgelegenheid
1e stap in strijd tegen kinderarmoede Middel tot integratie in de samenleving Verhoogt de eigenwaarde Geen garantie

3 Materieel welzijn Uitkeringen = vervangingsinkomen
Versterkt armoede reducerend effect Volstaan niet voor een menswaardig bestaan

4 Huisvesting en leefomgeving
Buurt geeft op verschillende manieren invloed op gedrag Kan de ontwikkeling van de kinderen negatief beïnvloeden Wonen in achtergestelde buurt -> ‘slechte rolmodellen’ Motivatie fnuiken voor onderwijs of areidsmarkt Stigma opgekleefd door buitenwereld Niet in aanmerking ‘betere’ jobs Behandeld als ‘probleemjongeren’

5 Huisvesting en leefomgeving
Opgroeien in slechte buurt -> meestal slechte woningen Negatieve invloed op ontwikkeling kind Gebrekkige sanitaire voorzieningen en hygiëneproblemen Gebrek aan plaats, privacy,…

6 Opvoeding en onderwijs
Armoede en hechting Positieve ontwikkeling: Veilige gehechtheid Goede moeder-kindrelatie Afwezigheid van moederlijke vijandigheid Kinderen met opeenstapeling van sociaaleconomische risicofactoren ontwikkelen even vaak een onveilige gehechtheid relatie vb: laag inkomen, lage opleiding, tienermoeder,…

7 Opvoeding en onderwijs
Heeft een socialiserende functie Theorie: via onderwijs -> iedereen kans op plaats in maatschappij Armoede verhindert kinderen ten volle te participeren Kunnen schoolgerief, uitstapjes , schoolreizen niet betalen

8 gezondheid Sterk gerelateerd aan socio-economische status
Mensen in armoede maken minder gebruik van gezondheidszorg Door: financiële barrière, mindersnel bewust van ziekte, organisatrische drempels, taalgebruik, mobiliteit,… Efficiënt beleid schenkt aandacht aan toegang tot gezondheidszorg Gezondheidscentra moeten laagdrempelig en multidisciplinair zijn

9 Subjectief welbevinden
Kindrelatie(s) Relaties van kinderen cruciaal voor subjectieve welbevinden Ontwikkelingskansen sterk gestimuleerd door kwaliteitsvolle relaties Gebrek aan aanwezigheid/beschikbaarheid = niet dominant Kwaliteitsvolle relaties rondom kind zijn van groot belang

10 Subjectief welbevinden
Kwaliteit van scholleven Kinderen met zelfvertrouwen naar school Brengen er het grootste deel van hun tijd door: kind moet zich dus goed voelen Kwaliteitsvol schoolsysteem= sociaal inclusief schoolklimaat, ondersteunende relaties met leeftijdsgenoten, en goede resultaten met laag stressniveau

11 Subjectief welbevinden
Sport, recreatie en cultuur Vrijetijdsbeleving is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling kind Kinderen in armoede hebben minder middelen om hieraan te doen Door: financiële drempels, sociale en culturele drempels (vb. schaamtegevoelens)


Download ppt "Belangrijke dimensies van kinderarmoede"

Verwante presentaties


Ads door Google