De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELANGRIJKE DIMENSIES VAN KINDERARMOEDE Uit: Elk kind telt: informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede (hoofsdtuk 2, p13-27)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELANGRIJKE DIMENSIES VAN KINDERARMOEDE Uit: Elk kind telt: informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede (hoofsdtuk 2, p13-27)"— Transcript van de presentatie:

1 BELANGRIJKE DIMENSIES VAN KINDERARMOEDE Uit: Elk kind telt: informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede (hoofsdtuk 2, p13-27)

2 MATERIEEL WELZIJN werkgelegenheid  1 e stap in strijd tegen kinderarmoede  Middel tot integratie in de samenleving  Verhoogt de eigenwaarde Geen garantie

3 MATERIEEL WELZIJN Uitkeringen  = vervangingsinkomen  Versterkt armoede reducerend effect  Volstaan niet voor een menswaardig bestaan

4 HUISVESTING EN LEEFOMGEVING leefomgeving  Buurt geeft op verschillende manieren invloed op gedrag  Kan de ontwikkeling van de kinderen negatief beïnvloeden  Wonen in achtergestelde buurt -> ‘slechte rolmodellen’  Motivatie fnuiken voor onderwijs of areidsmarkt  Stigma opgekleefd door buitenwereld Niet in aanmerking ‘betere’ jobs Behandeld als ‘probleemjongeren’

5 HUISVESTING EN LEEFOMGEVING huisvesting  Opgroeien in slechte buurt -> meestal slechte woningen  Negatieve invloed op ontwikkeling kind  Gebrekkige sanitaire voorzieningen en hygiëneproblemen  Gebrek aan plaats, privacy,…

6 OPVOEDING EN ONDERWIJS Armoede en hechting  Positieve ontwikkeling: Veilige gehechtheid Goede moeder-kindrelatie Afwezigheid van moederlijke vijandigheid  Kinderen met opeenstapeling van sociaaleconomische risicofactoren ontwikkelen even vaak een onveilige gehechtheid relatie vb: laag inkomen, lage opleiding, tienermoeder,…

7 OPVOEDING EN ONDERWIJS  Onderwijs  Heeft een socialiserende functie  Theorie: via onderwijs -> iedereen kans op plaats in maatschappij  Armoede verhindert kinderen ten volle te participeren  Kunnen schoolgerief, uitstapjes, schoolreizen niet betalen

8 GEZONDHEID  Sterk gerelateerd aan socio-economische status  Mensen in armoede maken minder gebruik van gezondheidszorg Door: financiële barrière, mindersnel bewust van ziekte, organisatrische drempels, taalgebruik, mobiliteit,…  Efficiënt beleid schenkt aandacht aan toegang tot gezondheidszorg  Gezondheidscentra moeten laagdrempelig en multidisciplinair zijn

9 SUBJECTIEF WELBEVINDEN Kindrelatie(s)  Relaties van kinderen cruciaal voor subjectieve welbevinden  Ontwikkelingskansen sterk gestimuleerd door kwaliteitsvolle relaties  Gebrek aan aanwezigheid/beschikbaarheid = niet dominant  Kwaliteitsvolle relaties rondom kind zijn van groot belang

10 SUBJECTIEF WELBEVINDEN Kwaliteit van scholleven  Kinderen met zelfvertrouwen naar school  Brengen er het grootste deel van hun tijd door: kind moet zich dus goed voelen  Kwaliteitsvol schoolsysteem= sociaal inclusief schoolklimaat, ondersteunende relaties met leeftijdsgenoten, en goede resultaten met laag stressniveau

11 SUBJECTIEF WELBEVINDEN Sport, recreatie en cultuur  Vrijetijdsbeleving is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling kind  Kinderen in armoede hebben minder middelen om hieraan te doen Door: financiële drempels, sociale en culturele drempels (vb. schaamtegevoelens)


Download ppt "BELANGRIJKE DIMENSIES VAN KINDERARMOEDE Uit: Elk kind telt: informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede (hoofsdtuk 2, p13-27)"

Verwante presentaties


Ads door Google